Zapadna Srbija Stranka DJB

Sreten Belošević – Biografija

Rođen 1975. godine u Čačku gde je završio srednju tehničku školu. Diplomirao na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, uporedo završio Višu Ekonomsku školu, takoće u Beogradu. Posle odsluženog vojnog roka radio u više domaćih i stranih preduzeća na poslovima kontrole kvaliteta u proizvodnji, implementaciji standarda za kvalitet, organizaciji poslovanja kao i prodaji i distribuciji metalnih polufabrikata. Od 2008. je vlasnik i direktor sopstvenog preduzeća.

Govori engleski jezik. Upoznat sa upravljanjem bazama podataka.

Nastupao na raznim seminarima i tribinama vezanim za upravljanje kvalitetom.

U DJB je iz dubokih uverenja o potrebi uvođenja reda. Sada je regionalni kordinator DJB-a za Šumadiju i zapadnu Srbiju.

Oženjen je sa Slađanom, otac Anje i Mihaila.