Zapadna Srbija Stranka DJB

Dragiša Radulović – Biografija

Rođen 22.06.1974 godine u Arilju. Završio gimnaziju, nosilac Vukove i Alasove diplome. Diplomirao na PMF u Kragujevcu , odsek Hemija – dipl. hem. za istraživanje i razvoj. Vojni rok odslužio u Podgorici.

Radio na više odgovornih funkcija u nekoliko firmi, od tehničkog direktora do direktora marketinga.
2010 god. osnovao agenciju za konsalting preko koje sam učestvovao u pravljenju više od 15 fabrika u zemlji i inostranstvu a u vezi sa materijalima za završne radove u građevinarstvu.

Od 2015. vlasnik i direktor firme za proizvodnju granulata u boji sa sedištem u Čačku koja preko 90 % proizvoda izvozi u zemlje regiona i EU.
Pohađao seminare ISO standarda, TAM programa EU. Posedujem sertifikate Savetnika za hemikalije i sertifikat lica za protivpožarnu zaštitu.

Služim se engleskim i ruskim jezikom.

Oženjen , supruga Svetlana , sin Ilija 13 god i ćerka Đurđa 10 god.