ARHIVA Источна Србија

Аца Цветановић – Биографија

Рођен је 06.09.1987. у Смедереву. Након завршене смедеревске Гимназије, завршио је основне и мастер студије на Филозофском факултету у Београду. На предавањима најеминентнијих стручњака стекао је знања, поред оних из историје, из низа хуманистичких наука (психологије, педагогије, социологије, антропологије).

Више година успешно се бави професорском делатношћу. Веома је цењен, како од колега, тако и од ученика и њихових родитеља, првенствено због своје стручности, одговорности, савесности и доследности. Максимално је предан послу и обавезама. Докторанд је на Филозофском факултету, говори енглески и немачки језик.

Oжењен је и отац једне ћерке.