VIDEO Obrazovanje Pravosuđe Skupština

(VIDEO) Vladimir Đurić – Teško da će sudovi štititi decu od poslodavaca bliskih vlasti

Član 26. predloženog zakona o dualnom obrazovanju reguliše posledice raskida ugovora koji može nastati i iz razloga što poslodavac ne ispunjava svoje obaveze iz ugovora o učenju kroz rad. Na stranu što nismo precizno čuli koje su to obaveze poslodavca, ostaje i pitanje kako će se postarati kroz pravni sistem ove zemlje da te obaveze koje poslodavac nije ispunio, pa je zbog njih došlo do raskida ugovora, taj poslodavac na koncu ipak ispuni? Sada dolazimo do toga da će se to možda raditi na nekom sudu i dolazimo do problematike pravosuđa. To je sada jedan od razloga zašto se protivimo donošenju ovog zakona u vreme, u trenutku i u situaciji u kojoj se naš pravni sistem trenutno nalazi.

Zato mislim da je bitno ovo prilikom reći – mi težimo EU i pozivamo se na dobre evropske primere i dobre evropske prakse, između ostalog i kada je dualno obrazovanje u pitanju, ali izbegavamo da uporedimo evropsko pravosuđe i srpsko pravosuđe. U srpskom pravosuđu Društvo sudija i Udruženje tužilaca je napustilo radnu grupu koja pregovara, koja raspravlja o Poglavlju 23, jer je zabrinuta zbog predloga koji Vlada Republike Srbije planira da implementira u ustavne promene i zabrinuta je za narušavanje nezavisnosti pravosuđa. Ovo je vrlo važna stvar.

Poslodavci u ovoj zemlji radna mesta otvaraju u bliskom kontaktu sa političkim predstavnicima, sa vlašću, jer su to subvencionisana radna mesta. Već zbog toga uticaj na pravosuđe je veoma velik i nemojmo biti naivni i očekivati da će deca svoja prava na takvim sudovima ostvariti. Hvala.