Državna uprava Južna Srbija Saopštenje

Čemu (kome) služe republički inspektori?

     U toku prošle godine OO „Dosta je bilo“ u Prokuplju je Opštinskoj upravi predao oko 30-ak zahteva za pristup informacijama od javnog značaja. Poslednji zahtev je bio vezan za izbor direktora JP za urbanizam i uređenje opštine Prokuplje, pre svega za kvalifikacije lica koje će proveravati stručno znanje i veštine logističkog rasuđivanja kandidata.

     Kao i u ostalim odgovorima tako smo i u ovom slučaju, ostali bez odgovarajućeg odgovora. Dostavljena nam je samo informacija da će se Komisija za sprovođenje postupka rukovoditi Zakonom o javnim preduzećima (indikativno je što zaposleni u opštini smatra da treba da navede da će se u radu primenjivati Zakon!).

     Kako nismo bili zadovoljni odgovorom i obzirom na to da već duže vreme odgovori Opštine sadrže beskorisne informacije koje nisu tražene, podneli smo pritužbu na rad šefa odeljenja za odnose sa javnošću, žalbu Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti i informacije od javnog značaja kao i pritužbu Upravnom inspektoru u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave na rad načelnika kao ovlašćenog lica.

     Iako smo jasno predočili problem sa postupanjem po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja u opštini Prokuplje i pružili potrebne dokaze, nadležni inspektor je prebacio odgovornost na Poverenika za zaštitu podataka o ličnosti i informacije od javnog značaja, bez obzira na činjenicu da je zakonom ovlašćen i obavezan da u ovom slučaju podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv odgovornog lica. To nas, naravno, neće obeshrabriti, već ćemo i dalje insistirati na transparentnosti u radu javne vlasti i na poštovanju pravnog poretka, koristeći sva zakonska sredstva kako bismo ove principe ostvarili

OO „Dosta je bilo“ Prokuplje