Istočna Srbija Socijalna zaštita

Deci sa invaliditetom potpora iz budžeta nedostižna

Grad Zaječar, odnosno vlast u njemu godinama unazad ne pokazuje ni minimum interesovanja za potrebe dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

Zaječar čak nema zvanično dostupne podatke, a svedoci smo da ne čini ništa ni da utvrdi, koliki je tačan broj takve dece, kao ni koliko je  dece koja imaju potrebu za posebnom društvenom potporom u vidu ličnog pratioca deteta.

Obrazloženjem da novca u budžetu nema, počinje i završava se svako pominjanje potrebe  za ličnim pratiocem.  Grad ne čini ništa ni na izradi strategije i na njoj zasnovanih akcionih planova kojom bi unapredio položaj osoba sa invaliditetom kao i dece sa posebnim potrebama kao posebno osetljive , a i te kako marginalizovane  grupe.

Na teritoriji grada Zaječara ima najmanje dvadeset petoro dece kojoj je  usluga ličnog pratioca  i te kako potrebna. To je broj vidljive dece, koja su evidentirana kroz sistem nevladinih organizacija i udruženja.

Činjenica je da je taj broj daleko veći, jer deca sa posebnim potrebama i invaliditetom ne retko ostaju nevidljiva za društvenu zajednicu, zatočena u moru predrasuda. Marginalizovana i odbačena, čak i unutar samih porodica.

Iako je moguće kroz kvalitetan pilot projekat finansiran iz pristupnih fondova Evropske Unije i donatorstva obezbediti veći deo sredstava za uslugu ličnog pratioca deteta, lokalna samouprava ne pokazuje želju da se bavi time.

Organi grada koji bi morali da budu pokretači ovakvih projekata, ne bave se svojim poslom. Možda ga  i ne znaju, imajući u vidu na koji način se vrlo često dolazi do radnog mesta u javnom sektoru. Jasno je da su sada  važniji bungalovi, muzej roka, novogodišnja rasveta, besplatni koncerti, kao što su nedavno nekima  bili važni projekti mosta u Kotlujevcu, vetropark, kružni tok, Gitarijada by  Woodstock.

Zaječarski odbor Dosta je bilo ima rešenja kojima bi se značajno poboljšao položaj dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom. Dugoročna , kvalitetna, i moguća. Ona su zasnovana na preraspodeli javnog novca i postavljanju prioriteta i isključuju nesvrsishodno trošenje na projekte koji su osmišljeni sa namerom da se iz njih izvuče javni novac.

Naš cilj je društvo jednakih mogućnosti za sve. Od toga nikada nećemo odustati.

Gradski odbor „Dosta je bilo“ Zaječar

Oznake