LOKAL Vojvodina Saopštenje

KO SE IGRA “RADOSNIM DETINJSTVOM”?

Podsećamo sugrađane i gradsku vlast na odluku Skupštine Novog Sada, donetu 09.06.2017. o mreži predškolskih ustanova, kojom se postojeća Predškolska ustanova “Radosno detinjstvo” transformiše u OSAM NOVIH ustanova.
Jedan od ključnih argumenata predlagača prilikom donošenja ovog akta bio je neophodnost usaglašavanja ove odluke sa odredbama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, koji je na snazi još od 2010. godine.

Odluka je, i pre formalnog izglasavanja, izazvala veliko interesovanje među Novosađanima.
Podsećamo ovom prilikom da smo se temom detaljno pozabavili na tribini koju je pokret “Dosta je bilo” organizovao 24.10.2017. (https://www.facebook.com/DostaJeBilo.NS/videos/1506228846113689/).

Mnogi naši sugrađani negodovali su zbog odluke da aktuelna vlast imenuje novih osam direktora i osam upravnih odbora, očigledno namirujući na taj način partijske aktiviste.
Prilikom rasprave o predloženoj odluci, član gradskog veća za obrazovanje, Mr Vladimir Jelić, sa skupštinske govornice najavio je da će se odluka sprovesti do 01.01.2018. godine.
Do tog datuma odluka nije sprovedena.
13.04.2018. godine, odgovarajući na odborničko pitanje o terminu realizacije usvojene skupštinske odluke, Jelić je izneo tezu da se radi o složenom procesu koji iziskuje određeno vreme, najavio da će transformacija “Radosnog detinjstva” biti sprovedena do 01.09.2018. i da će tog dana novih osam predškolskih ustanova početi sa radom.

I naknadni rok je probijen, a “Radosno detinjstvo” i dalje živi i radi na isti način kao i pre 09.06.2017. i sve je izvesnije da do realizacije odluke donete previše od godinu dana neće ni doći, bez obzira na odredbe Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju.

Razlog zbog kog je odluka Skupštine grada ostala mrtvo slovo na papiru, nama je nepoznat, a gradska vlast je u nekoliko navrata davala kontradiktorna objašnjenja, tako da nam ostaje samo da nagađamo da li je u pitanju koaliciono neslaganje oko personalnih rešenja za pozicije direktora i članova Upravnih odbora novoformiranih predškolskih ustanova ili nekakva kalkulantska strategija za redovne lokalne izbore koji nas očekuju naredne godine.

Gradsko veće, svojim nepostupanjem po odluci Skupštine Grada o mreži predškolskih ustanova, prekršilo je najviši gradski pravni akt—Statut grada, koji predviđa da Gradsko veće neposredno izvršava i stara se o izvršavanju odluka i drugih akata Skupštine (član 52,stav 1,tačka 2).

Da Skupština Grada Novog Sada ne poseduje ni minimum integriteta, govori činjenica da se i ne pomišlja na pokretanje procedure za opoziv gradskog veća zbog nepostupanja u skladu sa Odlukom najvišeg organa Grada. Nažalost, još uvek smo vrlo daleko od osnovnih demokratskih principa i izgrađenih demokratskih institucija, ali to je realnost u kojoj živimo. Dok ne uspemo da je ne promenimo…

GO “Dosta je bilo”, Novi Sad

Oznake