• Nadzorni odbor

  Branka Stamenković

  prevodilac

  Novi Beograd – Beograd

  Rođena 1968. godine u Beogradu. Nakon srednje škole radila u društvenom i privatnom sektoru na različitim poslovima, od administrativnih do rukovodećih, da bi se krajem devedesetih godina prošlog veka otisnula u preduzetničke vode. Bavila se prevođenjem i izdavanjem knjiga iz oblasti popularne psihologije i astrologije. Autor je i brojnih članaka koji su objavljivani u desetinama međunarodnih časopisa na četiri kontinenta.

  Krajem 2008. godine, nakon serije blogova o ličnom iskustvu na porođaju, pokrenula Građansku inicijativu „Majka Hrabrost“ za poboljšanje uslova u srpskim porodilištima za koju je dobila četiri nagrade.

  Kao stipendista britanskog Sofija centra za proučavanje kosmologije u kulturi, iste godine upisala je i postdiplomske akademske studije iz kulturološke astronomije i astrologije na velškom univerzitetu Triniti Sent Dejvid u Lampeteru, Velika Britanija. Studije je završila 2011. godine.

  Politikom se bavi od 27. februara 2014. godine, kada se po prvi put kandidovala za narodnog poslanika u Skupštini Srbije i odbornika u Skupštini grada Beograda na listi grupe građana „Dosta je bilo“.

  Narodni poslanik je od 3. juna 2016. godine. Član je Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja, kao i Odbora za zdravlje i porodicu Narodne skupštine Republike Srbije.

  Član je Glavnog odbora stranke „Dosta je bilo“.

  Biografija
  Radivoje Prodanović

  Rođen u Šapcu gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Na Hemijskom fakultetu u Beogradu stekao je zvanje diplomiranog biohemičara 1996.

  Magistrirao je 2001. godine na istom fakultetu. Zvanje doktora biohemijskih nauka stekao je 2006. godine  sa disertacijom „Stabilizacija glikozidaza i njihova primena u sintezi fiziološki aktivnih fenolnih glikozida“.

  Prodekan za finansije Hemijskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu od 2015. do danas.

  Vanredni profesor na Hemijskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu od 2014. godine do danas.  Docent na Hemijskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu od 2010. do 2014.

  Naučni saradnik i predavač na RWTH Ahen Univerzitetu, Ahen, Nemačka od 2009. do 2010. Autor je velikog broja naučnih publikacija.

  Govori engleski jezik.

  Biografija
  Dragoslava Lukić

  Rođena je u Vrbasu 1961. godine, dipl.ecc (Univerzitet u Novom Sadu), licencirani ovlašćeni računovođa.

  Živi i radi u Novom Sadu. Član je DJB od polovine 2015. godine. Nakon lokalnih izbora 2016. godine, postaje odbornica u Skupštini grada Novog Sada i ovu funkciju obavlja i dalje.

  Tokom radne karijere, profesionalni angažman obavljala u budžetskim i finansijskim institucijama:

  – SDK Novi Sad i u njenim pravnim sledbenicima na poslovima inspekcijske i preventivne kontrole (9 godina),

  – Kulturni centar grada Novog Sada, na poslovima šefa računovodstva (1 godina),

  – Vojvođanska banka a.d. Novi Sad (17 godina) na poslovima saradnika u računovodstvu, platnom prometu, internoj kontroli, te saradnika u stručnom timu za implementaciju inovacija MIS programskim aplikacijama,

  – Libra Audit d.o.o. Novi Sad Privredno Društvo za reviziju, računovodstvene, finansijske i konsalting usluge. Timu pristupila 2016. godine, sa ingerencijama i poslovima koji se dodeljuju članu tima revizora na obavljanju angažovanja na osnovu kojih se pruža uveravanje, kao I ostalih predviđenih poslovi iz delatnosti Društva.

  Biografija