• Odbor osnivača

  Dimitrije Majkić

  Novi Beograd - Beograd

  Biografija
  Saša Radulović

  dipl. inž. elektrotehnike

  Čukarica – Beograd

  Rođen 1965. godine. Odrastao u Sarajevu gde završio osnovnu i srednju školu i fakultet. Otac Budimir, rođen u opštini Dečani, Kosovo i Metohija, lekar, završio Medicinski fakultet u Beogradu, pukovnik i načelnik saniteta Sarajevske Armijske oblasti. Majka Danica, rođena u opštini Bihać, ekonomista, završila Ekonomski fakultet u Beogradu.

  Završio je srednju muzičku školu, na instrumentima violina, klavir i gitara. Vojni rok je odslužio u 1984/85. u Sloveniji. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultet u Sarajevu 1989. godine, smer automatika i elektronika. Odmah nakon toga dobio je posao u Simensu u Nemačkoj gde je radio na nuklearnim elektranama. Karijeru je 1993. nastavio u Kanadi i SAD gde je pravio i vodio kompanije od garaže do preko 150 zaposlenih. Bio je aktivni učesnik buma Silicijumske doline. U Srbiju se vratio 2005. godine zajedno sa porodicom kako bi deca obnovila srpski jezik.

  Srpskom privredom se bavi od 2006. Stekao je licencu stečajnog upravnika i portfolio menadžera, stručnjaka za hartije od vrednosti. Sa Vericom Barać i Miroslavom Milenović borio se protiv korupcije i radio na slučajevima 24 pljačkaške privatizacije. U stečajnim postupcima spašavao imovinu države od lupeža. Bio je finansijski ekspert tužilaštva za stečaj i berzu, držao treninge za tužioce i policijske inspektore za privredni kriminal. Pet meseci bio je ministar privrede u Vladi Srbije i za to vreme sprečio pljačku Aleksandra i Andreja Vučića, Siniše Malog, Mlađana Dinkića, koji su nastavili tamo gde je Tadićeva vlast stala.

  Uverio se da je Aleksandar Vučić centar korupcije, izašao iz Vlade i sa saradnicima osnovao pokret “Dosta je bilo” čiji je cilj da pobedi i uvede sistem, pravnu državu jakih institucija i slobodnih medija, zaustavi partijsko zapošljavanje, uvede transparentnost i čiste račune. Posle samo tri godine, sopstvenim snagama, napadan od svih, pokret je na izborima 2016. osvojio 227.626 glasova i postao najjača opoziciona parlamentarna stranka.

  U Skupštini se najsnažnije suprotstavio partijskom zapošljavanju, borio se protiv pljačkaških zakona, protiv subvencija stranim firmama u kojima naši radnici rade za minimalac, za vraćanje neustavno otetih penzija i plata. Podneo je brojne ustavne inicijative i krivične prijave protiv Aleksandra Vučića.

  Saša Radulović je dokazano najveći borac protiv režima Aleksandra Vučića i partokratije koja ubija Srbiju. Vučić već tri godine ne sme da izađe na TV duel sa Sašom Radulovićem jer zna da bi nakon samo jednog duela bio gotov. Ako Aleksandar Vučić nekoga ne sme da pogleda u oči, onda je to Saša Radulović. Sprečio ga je u pljački tada, sprečiće ga u pljački i sada.

  Biografija
  Miroslava Milenović

  forenzični računovođa

  Vračar – Beograd

  Rođena 1963. Godine.

  Diplomirala na Univerzitetu u Beogradu 1984. godine, a na Fakultetu političkih nauka 2004. godine stekla je sertifikat specijaliste za borbu protiv terorizma i organizovanog kriminala.

  Pohađala je i stekla sertifikat za ovlašćenog računovođu pri Udruženju računovođa i revizora Srbije, kao i kod ACCA u Velikoj Britaniji diplomu IFRS specijaliste. Stekla je sertifikat u SAD za ovlašćenog istraživača pronevera. Usavršavala se i na: SAP Solution Academy, BoldSolomon u Londonu, IFEX-u u Pragu.

  Poseduje preko trideset godina radnog iskustva na poslovima administracije, finansija, računovodstva, poreske regulative, kao i dugogodišnje iskustvo u savetničkim uslugama u oblasti interne revizije.

  U Ministarstvu finansija, 2002. godine bila je specijalna savetnica Ministra finasija, šef jedinice za restrukturiranje javnih preduzeća kao i sekretar Vladine Komisije ѕa restrukturiranje javnih preduzeća. Učestvovala je u pisanju Zakona o računovodstvu i reviziji.

  Članica Saveta za borbu protiv korupcije od 2012. godine

  U Ministarstvu privrede 2013. godine bila je specijalna savetnica Ministra privrede.

  Od 2007. godine kao ekspert američkog Ministarstva pravde radila sa tužilaštvom kao forenzični računovođa.

  Kao ekspert Saveta Evrope, OEBSa, UNODC dizajnirala i držala treninge policije, tužilaca i sudija širom sveta radi poboljšanja efikasnosti finansijskih istraga.
  Od strane OEBSa nagrađena kao ličnost godine, 2015. godine za borbu protiv korupcije i slobodu medija.

  U toku 2016. godine radi obuke za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, za efikasnije sprovođenje finansijskih istraga, za pronalaženje skrivene imovine, itd.

  Govori engleski jezik.

  Majka je dvoje dece, ćerke od 29 godina i sina od 21 godine.

  Biografija
  Vojin Biljić

  Vračar - Beograd

  Rođen 1977. godine u Užicu gde je i završio gimnaziju. Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2002. godine. Visoke specijalističke studije iz prava Evropske unije Universite Nancy2 završio je 2003. godine. Iste godine upisao i postdiplomske studije iz prava Evropske unije na Pravnom fakultetu u Beogradu. Čin rezervnog potporučnika Vojske Srbije stekao nakon završene 117. Klase slušalaca za rezervne oficire 2005.godine. Iste godine je položio pravosudni ispit i upisao se u Advokatsku komoru Beograda, kao advokat. Od 2007. do 2010. godine predsednik Nadzorog odbora AK DMB Rakovica. Od 2005. kontinuirano drži predavanja na stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu u oblastima bankarskog prava, prava konkurencije, ljudskih prava i prava EU.

  Govori engleski, služi se nemačkim, ruskim i francuskim jezikom.

  Članstvo u državnim organima i nevladinim organizacijama:

  Skupština GO Vračar- odbornik i šef odborničke grupe
  Komisija za propise GO Vračar- član
  Republička izborna komisija- zamenik člana
  Asocijacija za evropske integracije – potpredsednik
  Liga za zaštitu potrošača – predsednik
  Komisija za evropske integracije, ljudska prava i praćenje prakse međunarodnih sudova AK Srbije-predsednik
  Advokatska komora Beograda-član
  Uredništvo stručnog časopisa Putokaz-član
  Ima značajno iskustvo iz više oblasti prava, kako iz ustavnog prava i upravnog prava i ljudskih prava, tako i građanskog, krivičnog, privrednog, radnog i bankarskog prava, prava potrošača, prava konkurencije, autorskog prava i prava intelektualne svojine.

  Do sada je uspešno zastupao stranke u sporovima iz svih ovih pravnih oblasti. Ponosan na činjenicu da je i pre primene Aneksa G uspeo da vrati oduzetu imovinu iz jedne od bivših jugoslovenskih republika, da je među prvima a često i prvi učestvovao u stvaranju i promeni sudske prakse, (npr., kod jednostranog menjanja kamatnih marži kod ugovora o kreditu, kod primene Evropske konvencije na radne odnose državnih službenika i sl.), direktne primene prakse Evropskog suda za ljudska prava i Evropskog suda pravde u više različitih oblasti, prvim postupcima prava konkurencije i prava potrošača u Srbiji, prvih presuda pred Evropskim sudom za ljudska prava i sl. Autor je studija koje su identifikovale sistemske propuste u pravosuđu i ponudile konkretno rešavanje problema, pre svih problema dugog trajanja sudskih postupaka i pravne izvesnosti.

  Takav pristup je inspirisao i Anu Tomilson, profesora prava sa Pravnog fakulteta u Novom Meksiku, SAD, koja je na internet stranici tog fakulteta navela da je impresionirana ovakvim, inovativnim načinom rada u praksi.

  Profesionalne usluge, kako one koje su se odnosile na edukaciju i savetovanje, tako i one koje su podrazumevale zastupanje, pružao je i u inostranstvu. Osim činjenice da je od strane Kraljevine Holandije prihvaćen za zastupanje holandskih državljana pred Evropskim sudom za ljudska prava, njegovi pravni argumenti i način rešavanja problema prihvatani su i od strane institucija u Švajcarskoj, SAD, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Sloveniji i drugim državama.

  Kao četvrta generacija u porodici, koja doprinos društvu daje primenom pravnih normi, vaspitan je u duhu prava.

  Oženjen je Majom, ponosni otac Marte i Vere.

  Biografija
  Miloš Dragović

  Stari Grad - Beograd

  Biografija