Поднешена жалба Управном суду на незаконито решење РИК-а

Правни тим Суверениста је урадио текст жалбе  Управном суду на Решење РИК-а  02 број:014-247/22 од 21.01.2022.године. Жалбу је потписао и поднео народни посланик Владан Глишић.  Због значаја приговора по јавни поредак Републике Србије, од Управног суда је захтевано да у овом предмету одржи јавну расправу.  С обзиром да је Решење РИК-а којим је одбијен приговор … Настави са читањем Поднешена жалба Управном суду на незаконито решење РИК-а