Петиција против Вучићеве продаје земље “Арапима” испод жита

Кабинет Александра Вучића, Синиша Мали и кадрови Млађана Динкића, тајним уговором дају 3.800 хектара пољопривредног земљишта премијеровим пријатељима из УАЕ по цени од 6.000 евра по хектару. Када би поштовали законе о приватизацији и стечају, и понудили земљу на јавном тендеру, наша пољопривредна домаћинства би платила и преко 10.000 евра по хектару.

То им није било доста, па непосредном погодбом и тајним уговором дају и 3.800 хектара земљишта Министарства одбране у Карађорђеву бе икакве накнаде, уз поделу профита – 80 посто њима, 20 посто нама. Замислите да наши пољопривредници добију земљу на овакав начин?

Преко 2.000 хектара, које су закупили локални пољопривредници на јавном надметању по цени од 400 евра по хектару, Александар Вучић ће супротно Уставу и Закону о пољопривредном земљишту, непосредном нагодбом дати својим пријатељима по цени од 250 евра по хектару.

Својим потписом, поред протеста због штетних тајних уговора и непосредне погодбе, подржавате и иницијативу за оцену уставности и законитости споразума о сарадњи влада Србије и УАЕ, због кршења Устава, Зaкoнa o привaтизaциjи и Зaкoнa o пoљoприврeднoм зeмљишту, писмa упoзoрeњa Влaди, Mинистaрству приврeдe, Mинистaрству пoљoприврeдe и свм другим нaдлeжним држaвним oргaнимa, кao и мoгућe кривичнe приjaвe збoг свeснoг кршeњa Устaвa и зaкoнa.

Поручимо заједно кабинету премијера да нико не може поклањати задружно и државно пољопривредно земљиште тајним уговорима мимо закона и јавног тендера.

Потпишите петицију.

Не дамо земљу испод жита.

Више информација на: http://dostajebilo.rs/ne-damo-zemlju-ispod-zita/

Све информације на овој петицији представљају податке о личности потписника петиције, користиће се искључиво у складу са Законом о заштити података о личности и искључиво за потребе петиције Удружења „Доста је било – Рестарт“ и неће никада бити коришћене за било које друге сврхе.