Једна суверенистичка колона пожељна. Ниједан глас не сме да остане испод цензуса
Једна суверенистичка колона пожељна. Ниједан глас не сме да остане испод цензуса
Ако буде довољно контролора, власт ће изгубити изборе
Ако буде довољно контролора, власт ће изгубити изборе
Поднешена жалба Управном суду на незаконито решење РИК-а
Поднешена жалба Управном суду на незаконито решење РИК-а
Једна суверенистичка колона пожељна. Ниједан глас не сме да остане испод цензуса
Једна суверенистичка колона пожељна. Ниједан глас не сме да остане испод цензуса
Ако буде довољно контролора, власт ће изгубити изборе
Ако буде довољно контролора, власт ће изгубити изборе
Поднешена жалба Управном суду на незаконито решење РИК-а
Поднешена жалба Управном суду на незаконито решење РИК-а