У Србији тренутно нема активних 5Г станица
Правни тим ДЈБ израдио упутство за поступање грађана по прекршајним налозима полиције
Све одлуке фалсификоване скупштине биће ништавне
Slider