Војводина

Помислио сам да напустим Србију
Да ли стварно држава чува пензионере или је то само прича за широке народне масе?
Воде нема довољно
Slider