Странка ДЈБ

ПЛАТФОРМА ДЈБ

ДЈБ је отворен за разговоре и сарадњу око фер изборних услова са свим политичким организацијама, нарочито по питању борбе за:

1. Равноправну и веродостојну медијску заступљеност свих политичких актера и њихових програма.
2. Делотворну контролу изборног процеса.

Када је реч о договорима око заједничког наступа на изборима, ДЈБ је отворен за разговоре са свим истински опозиционим политичким организацијама на чијем челу се налазе људи који нису злоупотребљавали јавне ресурсе на било ком нивоу власти и који не сарађују са онима који злоупотребљавају јавне ресурсе на било ком нивоу власти.

Основне вредности ДЈБ:
– Србији је потребан систем, а не вођа;
– владавина права и правна држава;
– заштита људских права као призма кроз коју се гледа цео систем;
– општи друштвени интерес испред личног;
– слободни и независни медији;
– три независне гране власти: законодавна, судска и извршна;
– парламентарна демократија, Србија као република;
– поштовање Устава и закона и независност институција система;
– социјално праведно друштво за све грађане, не само за привилеговану мањину;
– тржишна економија;
– поведи, прати или се склони да не сметаш онима који хоће да промене Србију на боље;
– Србија као земља у којој се лепо и радо живи.

Црвене линије политике ДЈБ:
1) ПОТПУНА транспарентност
– транспарентан буџет који се објављује сваког месеца;
– јавни критеријуми за мерење успешности и сврсисходности буџетских програма;
– транспарентни буџети јавних предузећа, институција и установа;
– скенирање и објављивање свих уговора склопљених са приватним предузећима.
2) Укидање партијског запошљавања
– јавни конкурси за све неполитичке функције;
– систематизација радних места у комплетном јавном сектору.
3) Партократија је централни проблем Србије
– нема сарадње са СНС-ом на било ком нивоу власти;
– нема сарадње са политичким странкама које сарађују са СНС-ом на било ком нивоу власти;
– нема сарадње са партократијом било које врсте, са политичким опцијама које злоупотребљавају или су злоупотребљавале јавне ресурсе зарад својих личних и партијских интереса.

Основе програма ДЈБ:

1. Укидање партократије и партијског запошљавања. На најодговорнија места у државној управи, јавним институцијама, установама и предузећима, морају доћи најстручнији и најспособнији кадрови, без обзира на њихову политичку припадност, већ искључиво по основу услова прописаних на јавним конкурсима. Тек када нас буду водили најспособнији, а не најподобнији, створиће се неопходни услови да јавни сектор свој посао обавља у складу са јавним, а не партијским интересом.

2. Јавност рада. Државна управа и локална самоуправа, као и сва јавна предузећа, институције и установе, морају грађанима полагати рачуне за управљање јавним средствима тако што ће једном месечно на својим интернет страницама објављивати детаљне податке о трошењу буџетског новца, као и све уговоре које су склопили у име и за рачун грађана. Ова мера представља најбољи начин за превенцију корупције. ПОТПУНА транспарентност државе.

3. Владавина права и борба против корупције. Три независне гране власти. Владавина закона, постојање јаких независних инстутуције система које независно од политичких странака спроводе законе. Поштовање људских права, имовинских права. Независно судство као ефикасан механизам заштите права грађана, заштите пре свега од злоупотреба извршне власти. Јако, стручно, добро финансирано и независно тужилаштво са свим потребним службама, од службе за финансијске истраге и финансијску форензику и међународне истраге прања новца преко офшор дестинација, које су неопходне за успешну борбу против корупције на свим нивоима.

4. Привреда. Без јаке привреде нема доброг образовања, здравства, социјалне заштите, културе, безбедност. Србија мора да се ослони на иновације, домаћу привреду и домаће предузетнике, смањи им пореско и бирократско оптерећење, тиме смањи трошкове пословања, обезбеди банкарски систем који домаћој привреди пружа доступну, кредитну подршку у динарима.

5. Образовање. Образовање је право детета. Предшколско, основно и средње образовање плаћено из буџета за сву децу у Србији, без икаквих трошкова за родитеље, укључујући бесплатне уџебнике, свеске, прибор, ужину и спорт. Увести повољене динарске кредите за све студенте који желе да студирају, а не могу да добију буџетско финансирање.

6. Попис имовине. Када будемо имали јасан попис имовине којом држава, локалне самоуправе и јавни сектор располажу, отклониће се могућност њене злоупотребе у партијске и личне сврхе. Одговорним управљањем јавном имовином остварићемо додатни приход у локалним буџетима и буџету Републике Србије.

7. Закон о пореклу имовине. Доношењем Закона о пореклу имовине исправиће се негативне последице пљачкашких приватизација и отимања јавне имовине.

8. Нови изборни закони. Увођење директних избора за председнике општина и градоначелнике, увођење већег цензуса за коалиције, обезбеђивање равноправне територијалне заступљености народних посланика у Скупштини РС, измена начина финансирања политичких странака.

9. Нови закон о медијима. Ослободити медије политичког утицаја и притиска, обезбедити равноправну доступност медија свим политичким факторима, направити оквир за промоцију квалитетног садржаја науштрб ријалити програма. Укинути претплату за РТС, извршити рационализацију његовог рада и трајно решити финансирање из буџета на које политика нема утицај.

10. Укинути субвенције страним компанијама. Ове субвенције доводе у неравноправан положај домаће привреднике и представљају нелојалну конкуренцију која кочи њихов развој и раст. Захваљујући томе, Србија се претвара у земљу јефтине радне снаге за велике иностране корпорације. У центру инаше економске политике морају бити домаћа, пре свега мала и средња предузећа која ће покренути привредни раст и отворити могућност дугорочног економског просперитета у земљи.

11. Реформа пореског система. Смањити порезе и доприносе за трећину. Увести прогресиван синтетички порез. У првом кораку, одмах увести почетну стопу од 20%. Други корак орочити растом пореских прихода. Повећати минималац да прати пореско растерећење. Оваква пореска реформа је најбољи и најравноправнији подстицај, како за стране компаније, тако и за домаћа предузећа.

12. Реформисати пензиони систем. Укинути противуставно смањење пензија и вратити отето. Дуг према пензионерима претворити у државне обвезнице с каматом. Војним пензинерима ускладити пензије сходно одлуци Уставног суда, с каматом. Поред економских пензија за оне који су током радног века одвајали новац за пензиони фонд, увести и основне пензије за све грађане старије од 67 година, без обзира да ли имају радни стаж. На овај начин се, пре свега, обезбеђује достојанствена старост женама које су свој радни век провеле обављајући послове који се не плаћају.

13. Реформа система социјалне заштите. Увести универзалну социјалну заштиту за сва домаћинства без примања. Свако домаћинство без примања би добијало социјалну помоћ од 15.000 динара месечно, плус 5.000 динара месечно по додатном члану домаћинства.

14. Реформа система здравствене заштите. Укинути оверавање здравствених књижица. Сви грађани Србије имају право на здравствено осигурање, плаћено из буџета. На првом месту средити породилишта тако да рађање деце родитељима више не представља трауму и трошак, већ лепу успомену, што представља једну од мера за подстицање рађања. Изједначити државну и приватну праксу. Здравство финансирати из буџета.

15. Аграрна реформа. Ставити ван снаге шетне законе: Закон о пољопривредном земљишту и Закон о конверзији земљишта. Државну земљу треба да обрађују наши земљорадници, уз ограничен посед. Вратити систем задруга како би се мала сеоска домаћинства успешно одупрла уценама великих компанија за откуп њихових производа.

16. Децентрализација. Пренети на округе и њихове општине значајне надлежности, значајан део економске и пољопривредне политике, пратеће изворне пореске приходе довољне за самоодрживост локлала. Ниво надлежности округа и општина треба да буде већи од данашњих надлежности аутономне покрајине Војводине.

17. Регулисати обавезе према грађанима.
а) запосленима у фирмама у реструктурирању, процесу приватизације и стечаја повезати радни стаж и исплатити заостале зараде на нивоу минималца, а део изнад минималца се претвара у власништво над предузећем.
б) Решити проблем кредита у швајцарским францима. Терет распоредити између банака и корисника кредита.
ц) Завршити процес реституције. Вратити отето без трошкова за буџет, у натури. Када то није могуће, извршити супституцију.

18. Закон о Косову и Метохији. Србија мора што пре да донесе Закон о Косову и Метохији. КиМ има Уставом и резолуцијом УН 1244 загарантован положај као саставни део Србије. Косово није држава и нема право на столицу у УН. Србија нема интерес да такав положај КиМ мења. На КиМ Србија има сасвим одређене интересе и права, као што су: имовинска права правних и физичких лица, историјско и културно наслеђе, људска права, статус неалбанског становништва и њихово право на аутономију. Решавање тих интереса и права на задовољавајући начин је предуслов за преговоре о статусу, при чему се нарочито истиче решење питања имовине, која има огромну вредност. Није посао Србије да поклања имовину другима и тиме финансира стварање Велике Албаније. Живот грађана Косова не зависи од решења статуса. Постоје многи преседани у свету који су креативно решиле овај проблем. ДЈБ је сачинио законски предлог по моделу Данске и Фарских острва.

19. Спољна политика. За Европу, против ЕУ, против уласка у НАТО. ЕУ није Европа. ЕУ је пројекат који је отишао у погрешном правцу. ЕУ се претворила у пројекат политичке доминације Немачке. Политика ЕУ администрације у Србији и цео процес придруживања у последњих готово 20 година има катастрофалне последице по Србију. Србија и цео Балкан назадују у сваком погледу. ЕУ очигледно подржава власт у свему што ради. ЕУ интеграције су постале непријатељ Србије. Немачка у капуту ЕУ колонизује Балкан и претвара нас у извор јефтине радне снаге. Србија треба да сарађује и са истоком и са западом. Србија је део Европе. Европи је потребан другачији пројекат интеграција. Фокус спољне политике Србије мора бити јака регионална политика, политика помирења у региону, политика која негује добросуседске односе. Србија мора да буде отворена према свету и да се фокусира на одбрану сопствених интереса.

20. За суверенитет, против банкарског глобализма. Држава која не управља својом валутом није суверена. Свака валута има три ствари које је чине валутом: да је средство плаћања, средство кредитирања и средство штедње. У Србији валута није динар. Динар је само средство плаћања, осим за некретнине. Све остало је евро. Народна Банка Србије, као и све друге централне банке на Балкану, а и у целој Европи, су постале мењачнице. Србија мора да врати свој суверенитет у руке грађана. Први и најважнији корак је укидање валутне клаузуле. Уз њега иде и измена закона о извршитељима и заштита права грађана од банака.

Доста је било

Коментари

Кликни овде да поставиш коментар

 • Iskreno, ovo dosta bolje izgleda od onih tačaka kod Djilasa. E sad, oni ako ovo vide i ne prihvate, džaba smo krečili. Već danas do 15 sati bi trebalo da Vas pozovu da sednete za sto. Jer ako ovo ne prihvataju onda su njihove tačke lažne. Jednostavno ako se slažu, Vi samo dođete popijete kafu i potpišete. Oko ovoga nema polemike, dijaloga, sve je jasno!

 • Kad je u pitanju uredjenje drustva u buducnosti moramo imati na umu da sve pravde i nepravde, sve negativne pojave ili pozitivni trendovi i ukupan osecaj zadovoljstva ili nezadovoljstva zivotom unutar zajednice ima svoj koren u stepenu pravednosti podele onoga sto kao drustvo stvorimo u nekom vremenskom periodu..
  Mi se, kao drustvo, moramo opredeliti izmedju dva koncepta.
  Prvi, najsire zastupljen je da zakoni i ukupna drustvena zajednica budu naklonjeni jednoj maloj grupi [sumljivog mentalnog zdravlja ali koja nije bez kvaliteta] ljudi koja bi se jako obogatila i stvorila kroz vreme uslove da viskom para otvaraju nova radna mesta i tako opet vremenom stvorila bi se piramida bogatih, srednjeg sloja i sirotinje gde se svi bore da se popnu stepenik vise [koncept zadovolna mala grupa nezadovoljan ostatak populacije].
  Drugi koncept bi bio da drustvo bude naklonjeno obicnom vrednom i radnom coveku, porodicama i njihovim malim ekonomijama koje bi zajedno bile osnova nase privrede. Obzirom da bi u ovom konceptu bili eliminisani eksplatatori obican covek bi imao prilicno velike prihode pa bi viskove umesto u banci [gde se bogate debeli bankari] drzali u investicionim fondovima koje bi drzava osnovala i tako bi taj isti obican covek imao pravo na procenat od onoga sto se zaradi od njegovog dela investicije . Kako se samo takav koncept moze danas kvalitetno organizovati obzirom na informacioni sistem koji je svima pristupacan [koncept zadovoljna vecina a nezadovoljni potencijalni eksplatatori, paraziti i neradnici].
  Jasno mi je da drugi koncept ima male sanse obzirom da prvi izvire iz covekovih najdubljih nagona i instikata a ne nikako iz promisli. Pa onda bar treba ovaj prvi koncept uciniti humanijim tako sto bi drustvo nateralo bogate da sto veci deo profita podele sa onima koji rade direktno za njih ili onima koji se finansiraju iz poreza. Naime obicni ljudi nikako ne smeju da dozvole da ih otudjeno drustvo svodi na stavku u nekom radnom procesu. Jer ljudi to i nisu samim tim sto su gradivni deo drustvenog sistema za razliku od struje, srafa, gasa,…itd. Nisko placen sraf ne utice na karakter drustva dok nisko placen pojedinac itekako utice. Drzava bi morala obavezati svakoga ko zeli da se bavi bilo kakvim radnim procesom da zaposlene mora platiti u minimalnom iznosu vrednosti potrosacke korpe za troclanu porodicu. To bi bio minimalni fiksni trosak koji ako nije u stanju da ostvari onda ne moze dobiti dozvolu od drzave za svoj poduhvat.

  • Drugi koncept koji navodite je razvijan od ’54 do ’80 godine, kada se počelo odustajati od njega i potpuno je razbijen ’91 godine i prešlo se na stvaranje pljačkaškog neoliberalnog društva

 • Dobar program. Ne slažem se jedino sa tačkom 8, konkretno povećavanjem cenzusa za koalicije. Smatram da je cenzus od 5% već previsok i da ga pre treba spustiti na recimo 3% za izborne liste koje nisu koalicije. Razlog tome je što, kao što smo videli na izborima 2014, cenzus od 5% omogućava da lista sa 48% podrške dobije dvotrećinsku većinu u parlamentu. Bilo kakvo povećavanje cenzusa bi stvorilo još goru situaciju.

  • Mozda bi bilo korisno da DJB napravi anketu oko stava svojih clanova i simpatizera o prikljucivanju Djilasovoj koaliciji. Ja, na primer, bih takodje vise volela da DJB ostane svoja, opozicija i poziciji i ostaloj opoziciji, kao i do sada…

 • Može li privreda, pogotovo naša, da izdrži predviđene socijalne mere? Srbija ima zapuštenu industriju, nema novca za investicije, a svetski kapital vodi mmf i nameće eksploat. uslove. To olakšava korupciju i slom svake vlasti u svakoj maloj, pa i u velik zemljma. Ako nećeš kako mmf hoće ima jeftinije r.snage…Program je dobar, ali da bi uspeo, bojim se da traži mnogo zdravine regionalno i šire oktžrjženje, a o građanima srbijw da ne govorim. Ne poznajem ekonomiju dovoljno da bih znao da li str realni, ali voleo bih da jeste.

  • Mihajlo, para ima samo su loše raspoređene. Šta će Srbiji tolika državna uprava, vojska sa Migovima koje samo kamioni mogu da vuku, ne i da lete, policija sa besmislenim paradama u centru dok se na periferijama rafalno strelja, toliko poslanika, oštinskih administracija, itd., itd., … i da vrhunac bude veći i plate su tamo u proseku veće od privrede! Davnih godina jedan moj poslovni partner, Nemac mi je jednostavno objasnio sistem u Nemačkoj, plate u državno sektoru su manje ali je sigurnost već za razliku od privrede, veće plate ali manja sigurnost! Ovde su “jahači” na grbači privrede “vlasni” da određuju jahanima zarade a ne obrnuto! Pitanje je zašto “jahani” tako zdušno podržavaju kreatora ovako nakaradnog sistema? Tu je ključ!

 • Ukinuti potpise za izbornu listu. Pola Srbije se posvadjalo u vezi s tim. Narocito su mala mesta pretrpela posledice gde se svi poznaju. Drugo, zemlje EU ne poznaju tu instituciju prikupljanja potpisa podrske. Registrovao si stranku, ides na izbore. Samo Srbi sebi stvaraju dodatne nevolje!

  • i to je prioritet, kao i nezavisno sudstvo a to znaci izbor svih sudija po utvrdjenim pravilima,,,partijskim sudijama oduzeti dozvolu za rad u pravu i pravosudju..da se zna sta su i sta ce biti baba sere..

 • Sve je ovo dobro, samo kako vi planirate da se za vas cuje??? Twitter kampanje ne funkcionisu! Do sada sam glasao za vas, i opet bih, ali ne zelim da moj glas propadne ako ne predjete cenzus!

 • Tačka 5 bi trebalo da zauzme prvo mesto. Iskreno bih je izmenio da glasi na sledeći način:

  “Образовање је право детета. Предшколско, основно и неусмерно средње образовање плаћено из буџета за сву децу у Србији, без икаквих трошкова за родитеље, укључујући бесплатне уџебнике, свеске, прибор, ужину и спорт…

  Сваке године вршити процену потребних профила за које ће се усклађивати програми образовања (и даље не могу да верујем колико правника, економиста и лекара производимо…).
  Укинути буџетско финансирање усмереног средњошколског и високог образовања
  За све грађане Србије увести пунолетсво од 16. године живота, тако да за се омогући потписивање уговора о кредитирању школовања са РС. За све грађане којима је држава кредитирала школовање отписати кредит уколико су се по завршетку школовања запослили у РС
  За недостајуће профиле (вариоц, тесар, програмер,…) увести стипендије по принципу горепоменутих кредита…

  Увести независно тестирање (тестове да састављају независни академски и индустријски еснафи) за све профиле потребне државној управи и јавним предузећима.
  Запошљавање у огране државне управе и ЈП рангирати према успеху на независним тестирањима (тиме бисте укинули партијско запошљавање).
  Забранити било какав вид субјективне оцене кандидата при запошљавању у ДУ и ЈП…

  Спречити даљу “фамилизацију” државних факултета. Избор наставног особља вршити искључиво према успеху оствареном на истом факултету.”

  По питању тачке 3 мислим да би озбиљно требало размислити да се део законодавне власти (30%) не бира од стране грађана, већ путем неког независног критеријума (рецимо као што се професори бодују на факултетима према објављеним радовима). Ни то није увек најбоље решење, али је мање подложно манипулацији него ли што се грађанима може манипулисати путем медија…

 • Iskreno, kad procitam 18. tacku o pomaganju Srbije za Veliku Albaniju i 19. tacku gde pristupanje EU nije prioritet, vise me ne cudi saradnja sa dverima. Mozda bi bilo najbolje da se ujedine dve stranke, pokreta, oni vode nacionalni, a vi privredni deo… fenomenalno se slazete i razumete. Sve ostale tacke su ionako zdravorazumske da bi se dala pozitivna ocena, jer se opisane stvari u tim tackama svakako podrazumevaju.

 • Gospodine Raduloviću, jednom sam komentarisao vas govor zato što ste čitali i govorili. Bio sam osut paljbom ružnih reči vaših obožavalaca. Bio sam nazvan “vučićevim botom” . U tadašnje vreme nisam pratio politiku kao i ostali 50% Srba. Zato što su svi lopovi i lažovi.Evo ovom prilikom da vam kažem da NISAM njegov. Hvala Bogu , služi me zdrav razum još uvek . Nisam imao zlu nameru, ali to je jako lepo kada vam neko priča iz duše i ono što stvarno misli. U medjuvremenu sam vas pratio kad god sam mogao i mogu da vam kažem da ste mi vratili nadu bolje sutra.Nisam trenutno na najnovijem štandu zato što je prosto nemoguće informisati se javnim medijama zbog… znamo već. Ali me jako interesuje dali ste sa Djilasom u koaliciji? Ili sa kojom strankom planirate. Molio bih za tu informaciju. Polažem mnogo nade u vas. Ako i vi budete krenuli naopako, onda je kraj nade i nikada više me neće interesovati ni politika ni uredjena , ponosna,srbija. Neka vade oči ko kome stigne…. hvala

 • Уколико ова платформа није нека шала , имате 100% глас од мене. Не могу да верујем да је баш свака тачка ове платформе у апсолутном сагласју са оним шта ја мислим. Гледајући како вас представљају у медијима , стекао сам утисак да сте ви једна од оних ЕУ и НАТО “либералних” странака .

 • Generalno se slažem osim u par sitnica. Samo jedan problem vidim u svemu, ali je problem veliki, hoće li nas korporativni moćnici pustiti da budemo suvereni. Znate i sami da slede pritisci, finansiranje pobuna na političkim i nacionalnim osnovama, sankcije pa čak i vojna intervencija ukoliko se to desi.

 • Nažalost,narod bira vlast,a dobar deo ovog mučenog naroda ne bi glasao za vašu stranku upravo zbog ovog programa. Kao što znamo ogromna većina je niskog ili nikakvog obrazovanja i jedini način da uspeju i proguraju se napred vide upravo kroz ovo odsustvo sistema i partokratiju. Idoli su nažalost oni koji su dogurali daleko laktanjem a ne znanjem. Ta većina će braniti svoje pozicije oružjem ako bude potrebno. Shvatite da ne žele promene već samo da ih niko ne otpusti ili da ne padnu stepenik niže zbog toga što ne odgovaraju opisu tj standardima koje ova stranka želi. Glasanjem za vas bi jednostavno pucali sebi u nogu,a to bogme boli…