Државна управа Људска права Политика Правосуђе Саопштењe

Власт пребацила одговорност за приговор Суверениста на суд у Крагујевцу – извршен акт правног насиља

Власт није нашла судије у Београду спремне да одбаце приговор Суверениста. Нашли су у Крагујевцу. Следећи је Уставни суд. Чека се тужилаштво.

Као што смо и претпоставили, власт је заједно са судијама Управног суда из Крагујевца, обезбедила да буде одбијена жалба Суверениста на решење РИК-а којим је одбијен наш приговор на 3932 гласачка места, на којима смо статистичким методама доказали да је дошло до фалсификовања резултата референдума. Да би обезбедила да се ово деси, власт је морала да обезбеди да се  жалба уместо  Управном суду у Београду проследи Одељењу тог суда у Крагујевцу, чије су судије очигледно биле спремне да ставе свој потпис на пресуду која представља акт правног насиља и негације основних правних института.

Судијама из Крагујевца није сметало да потпишу пресуду у којој је наведено да је небитно да ли је изрека РИК-а у складу са законом, да је небитно да ли је РИК погрешно или правилно применио процесна правила по којима одбијање и одбачај пригивора нису исто, да је небитно то што је РИК узурпирао надлежности Републичког јавног тужиоца, да је у коначном небитно што је дошло до очигледног фалсификата записника. Најупечатљивији део образложења је свакако онај у коме судије из Крагујевца изричито наводе да РИК и не мора да примењује закон.  Када се прочита образложење пресуде, потпуно је јасно због чега власт није смела да допусти да Управни суд са седиштем у Београду решава овај предмет- очигледно је да у том суду није лако наћи веће које би било спремно да овако флагрантно понизи и углед судија али и судијску функцију.

У исто време док су судије у Крагујевцу радиле на приговору Суверениста, судије у Београду су прихватиле приговор два бирача који на једном бирачком месту тврде исто оно што тврди приговор Суверениста на 3932 бирачка места: да им је неко фалсификовао потпис и гласао уместо њих, те да због тога нису могли да гласају када су се појавили у 18 часова на бирачком месту 59 на Вождовцу. Кривична пријVава суверениста тврди да је власт, када је око 18 часова добила излазне анкете и схватила да побеђује НЕ, приступила масовном фалсификовању потписа бирача, убацивању листића у гласаче кутије и на крају фалсификовању записника. Суверенисти за ово поднели кривичну пријаву против чланова бирачких одбора и НН лица на 3932 бирачка места.

Суверенисти ће наставити са својом правном борбом и предмет изнети пред Уставни суд, док ће истовремено инсистирати и да Републичко јавно тужилаштво коме је поднета кривична пријава за фалсификовање записника испита околности под којима се овај случај десио на сваком гласачком месту понаособ. Док се не промени власт и док правни основ који смо овим путем створили не буде активиран и референдум поништен, важно је да се зна и ко је саучествовао у разарању народне суверености, како би за то сносио законске последице.

Цела ова правна борба Суверениста је довела до тога да власт пропусти рок из члана 203. Устава. Дана 30.11.2021. године Народна скупштина је усвојила Акт о промени Устава Републике Србије. У складу са одредбом члана 203 став 8 Устава Републике Србије грађани се на референдуму изјашњавају најкасније у року од 60 дана од дана усвајања акта о промени Устава. Тај рок је истекао 29. јануара. Несхватљивим пропустом и игноришући члан 203 Устава РИК је заказао гласање на бирачком месту 59 Вождовац за 2. фебруар чиме је РИК потврдио да гласачи нису изјаснили до рока од 60 дана, чиме је референдум пао. Суверенисти су упутили писмени захтев председнику Народне Скупштине да по сили Устава стави ван снаге Акт о промени Устава.

Референдум пао због протека рока из члана 203 став 8 Устава: Суверенисти поднели захтев Дачићу да Народна скупштина по сили Устава стави ван снаге Акт о промени Устава

Поднешена жалба Управном суду на незаконито решење РИК-а

Анализа тока, контроле и резултата референдума