Саопштењe

Референдум пао због протека рока из члана 203 став 8 Устава: Суверенисти поднели захтев Дачићу да Народна скупштина по сили Устава стави ван снаге Акт о промени Устава

Дана 30.11.2021. године Народна скупштина је усвојила Акт о промени Устава Републике Србије. У складу са одредбом члана 203 став 8 Устава Републике Србије грађани се на референдуму изјашњавају најкасније у року од 60 дана од дана усвајања акта о промени Устава. Тај рок је истекао 29. јануара.

Несхватљивим пропустом и игноришући члан 203 Устава РИК је заказао гласање на бирачком месту 59 Вождовац за 2. фебруар, након што је Управни суд поништио гласање на том бирачком месту услед чињенице да су двоје гласача који су се појавили да гласају на свом бирачком месту у 18 часова у изводу из бирачког списка пронашли да се неко други потписао као да је гласао уместо њих.

По слову Устава, од недеље није више могуће извршити промену Устава, с обзиром да поступак спровођења референдума још увек није спроведен и то на гласачком месту 59 Вождовац, нити су утврђени резултати референдума, а рок за спровођење референдума је протекао.

Устав у члану 203 члан 8 прописује да се референдум мора спровести најкасније 60 дана од дана усвајања Акта о промени Устава. Како ни Устав, тако ни Закон о референдуму, не предвиђају могућност продужења овог рока, а како је са друге стране Акт о промени устава усвојен дана 30.11.2021. године, то је једина могућа последица протека рока констатовање да референдум није спроведен у року који је предвидео Устав и да самим тим акт о промени Устава мора бити стављен ван снаге.

Суверенисти су у својству званичног организатора референдумске кампање поднели званичан захтев Ивици Дачићу да Народна скупштина по сили Устава констатује да референдум није спроведен, те да Акт о промени устава више не производи правно дејство.