Правосуђе Саопштењe Скупштина

Скупштина данас хоће да мења Устав на основу неправоснажних извештаја РИК-а

Саша Радуловић је испред Суверениста упутио захтев Ивици Дачићу, председнику Народне скупштине, да откаже седницу Народне скупштине заказану за данас у 17 часова ради проглашења Акта о промени Устава Републике Србије. У супротном Народна скупштина ће свесно извршити удар на правни поредак и прекршити Устав.

Наиме, извештаји РИК-а који су основ и предуслов да би скупштина прогласила Акт о промени Устава, нису правоснажни. Не може Народна скупштина да прогласи промене Устава успелим на основу неправоснажних решења РИК-а.

Народна скупштина се распушта 15. фебруара и расписују се ванредни парламентарни избори и нема довољно времена да се правоснажно окончају сви правни поступци по приговорима СУВЕРЕНИСТА, тако да није ни правно могуће одржати седницу на којој ће Народна скупштина потврдити Акт о промени Устава јер до тада извештаји РИК-а који су правни основ и предуслов за то не могу ни постати правоснажни.

Против Извештаја РИК-а о спроведеном републичком референдуму 02 Број: 014-439/22 од 07.02.2022.године, законски рок од 48 сати за приговор још тече и организатор референдумске кампање СУВЕРЕНИСТИ ће поднети приговор пре одржавања заказане седнице скупштине у 17 часова, те у случају одбијања истог, у законском року од 96 сати СУВЕРЕНИСТИ ће пред Управним судом тражити поништај овог Акта.

Против Извештаја РИК-а о укупним резултатима републичког референдума број 02 број 014-433/22 од 04.02.2022. године у току је поступак по приговору организатора референдумске кампање СУВЕРЕНИСТИ, који има рок од 96 сати да изјави жалбу Управном суду и тај рок истиче 11.02.2022. године. У случају да Управни суд усвоји жалбу и поништи Извештај, Народна скупштина свакако не може потврдити Акт.

Како је власт довела Републику Србију у ову ситуацију? 

РИК није спровео референдум у уставном року јер је паушално и бахато одбијао приговоре који су после пали на Управном суду, па је и закаснио са свим правним радњама. 

Рок за изјашњавање грађана на референдуму прописан чланом 203. став 8 Устава протекао још 29.01.2022. године. Са тим датумом морало је бити констатовано да Акт о промени Устава ex constitutione не производи правно дејство. СУВЕРЕНИСТИ су то и захтевали од председника Народне скупштине захтевом од 31. јануара о који се Ивица Дачић оглушио. Затим су се супротно Уставу грађани изјашњавали и 02.02.2022. јер је Управни суд поништио незаконито решење РИК-а којим се одбија приговор.

И сада је Народна скупштина доведена у ситуацију да не може да прогласи усвајање Акта о промени Устава јер не само да нема правоснажна решења РИК-а и не може их ни имати до 15. фебруара када би скупштина требало да буде распуштена и буду расписани ванредни парламентарни избори, већ ни сам правни поступак референдума још увек није завршен.

Ако се власт оглуши о захтев СУВЕРЕНИСТА да се данашња седница одложи и свесно прекрши законе и Устав, све ово заједно са поднешеним кривичним пријавама против чланова бирачких одбора на 3.932 бирачка места, представља правни основ за поништавање референдума и кривичну одговорност свих који су у овоме учествовали.

 Надамо се да ће власт одустати од правног насиља и упада у правни систем и да неће прогласити усвајање акта о промени Устава на основу неправоснажних решења РИК-а.