Ауторски текст Београд Грађевина Некатегоризовано Рад Реаговање Саобраћај Туризам Угоститељство

Лоши услови рада на Аеродрому Никола Тесла у Београду

Овај текст ће истражити неке од главних изазова с којима се запослени суочавају на Аеродрому Никола Тесла у Београду.

Аеродром Никола Тесла у Београду, као један од  најпрометнијих аеродрома у региону, игра кључну улогу у путничком и теретном авио-саобраћају. Међутим, иза сјаја и гламура ваздушног саобраћаја, многи запослени на овом аеродрому суочавају се с низом проблема и лошим условима рада. Посебно забрињавајући је недостатак организације и недовољна подршка новим радницима, међу којима је и велики број омладинаца без радног искуства.

Недостатак обуке и подршке новим радницима: Један од кључних проблема с којима се суочавају запослени на аеродрому Никола Тесла јесте недостатак адекватне обуке и подршке новим радницима, посебно омладинцима без радног искуства. Често се дешава да се ови радници брзо запошљавају, али им се не пружа довољно времена или ресурса за правилно усавршавање и упознавање с радним задацима. То доводи до осећаја несигурности, фрустрације и незадовољства код нових радника, што резултира њиховим брзим напуштањем посла.

Лоша организација рада: Организација рада на Аеродрому Никола Тесла често се описује као катастрофална. Недостатак јасно дефинисаних радних процедура, некоординирани распореди и недостатак комуникације између различитих одељења стварају хаос и конфузију међузапосленима. Ова ситуација доводи до губитка ефикасностии продуктивности, повећава ниво стреса и оптерећење запослених, што негативно утиче на њихову радну мотивацију.

Нелојална конкуренција и ниска плата: Аеродром НиколаТесла се суочава с јаком конкуренцијом у ваздушном саобраћају, што доводи до притиска на запослене. Како би аеродром остао конкурентан, често се примењују рестриктивне мере штедње, укључујући и смањење плата. Радници се суочавају с ниским примањима у поређењу с тешким радним условима и захтевима који се од њих очекују. Ова неравнотежа између обима посла и надокнаде доводи до губитка мотивације и незадовољства међу запосленима, што даље погоршава радну атмосферу на аеродрому.

Преоптерећеност и недостатак одмора: Рад на аеродрому Никола Тесла често је веома захтеван и стресан. Запослени се суочавају с великим бројем путника, гужвама, строгошћу безбедносних процедура и непредвидивим ситуацијама. Ово резултира преоптерећењем запослених и недостатком времена за одмор и опоравак. Недостатак равнотеже између пословних захтева и времена за одмор доводи до повећаног стреса, умора и ризика од изгарања међу запосленима.

Недостатак перспективе и развојних могућности: Многи запослени на аеродрому Никола Тесла суочавају се с недостатком перспективе и могућности за професионални развој. Недостатак програма за усавршавање, напредовање и развој каријере доводи до осећаја стагнације и незадовољства међу радницима. Без могућности за напредак, запослени се осећају демотивисано и мање ангажовано у свом раду.

 

Недостатак гардеробе за пресвлачење и ресторана: Још један проблем који запослени на Аеродрому Никола Тесла у Београду суочавају јесте недостатак гардеробе за пресвлачење и ресторана. Многи запослени раде у секторима који захтевају специфичну униформу или одећу, али немају адекватне просторије за пресвлачење. Ово изазива нелагодност и непрактичност, посебно за запослене који путују на посао градским превозом и имају сменски рад. Поред тога, недостатак ресторана или барова унутар аеродрома значи да запослени немају приступачно место за оброк током свог радног времена. Уместо тога, они су приморани да купују храну као и сви гости аеродрома, по економским ценама. На пример, обичан сендвич може коштати чак 550 динара, што је за многе запосленене приступачно и финансијски оптерећујуће.

Финансијско оптерећење запослених: Наведене цене хране и недостатак попуста за запослене представљају додатнофинансијско оптерећење за већину радника на Аеродрому Никола Тесла. Док се суочавају с ниским примањима, запослени морају издвајати већи део свог прихода за оброк током радног времена.

Лош превоз до аеродрома и неслагање смена: Још један аспект лоших услова рада и организације на Аеродрому  Никола Тесла у Београду односи се на превоз до аеродрома и неслагање смена. Запослени се суочавају с изазовима у вези с транспортом, јер постоји недостатак поузданог и ефикасног превоза до аеродрома. Ово резултира непотребним губицима времена, стресом и неизвесношћу за запослене. Поред тога, често се дешава да смене нису усаглашене са распоредом превоза, што доводи до ситуација у којима запослени долазе чак и до 40 минута раније на посао, али им се то време, наравно, не плаћа. С друге стране, када запослени касне због недоступности иликашњења превоза, то им се одузима од сатнице или се кажњавају. Оваква неусклађеност смена и проблема сапревозом додатно оптерећује запослене и утиче на њихову мотивацију и задовољство.

Недостатак комуникације и транспарентности: Недостатак адекватне комуникације и транспарентности представља још једна мањкавост у радним условима на Аеродрому Никола Тесла. Запослени често нису правовремено обавештени о променама у распореду, сменама или другим важним информацијама. Ово изазива конфузију, несигурност и додатни стрес међу запосленима. Недостатак транспарентности у вези са одлукама, политикама и процесима на аеродрому такође отежава разумевање зашто се одређене ствари дешавају, што даље повећава незадовољство и неповерење међу запосленима.

Проблеми са безбедношћу: Још један озбиљан проблем на Аеродрому Никола Тесла у Београду је дискутабилна безбедност. Запослени се суочавају са ситуацијама у којима путници стижу до авиона без чекираних карата, пролазе кроз капије као на аутобуској станици, без икакве контроле или надзора. Овакав недостатак адекватних сигурносних процедура представља озбиљан ризик за путнике, особље и целокупну оперативу аеродрома. Недостатак пуне контроле  може довести до неовлашћеног приступа и потенцијално угрозити безбедност путника и интегритет лета.

Овакви пропусти у безбедности су резултат недостатка адекватне обуке и супервизије особља, као и недовољних ресурса који су потребни за ефикасно спровођење сигурносних процедура. Недовољна пажња посвећена безбедности може имати озбиљне последице по путнике и запослене, укључујући ризик од илегалних активности, тероризма или других инцидената који могу угрозити интегритет авио-саобраћаја.

Неопходно је да аеродром предузме хитне мере како би се обезбедила адекватна обука особља, појачала сигурносна контрола и успоставио систем који гарантује сигурност свих који користе услуге аеродрома. Безбедност мора бити апсолутни приоритет, како би се осигурала заштита путникаи интегритет авио-саобраћаја.

О аутору

Мирослав Маринковић

Коментариши

Кликни овде да поставиш коментар