Аутор -Љубица Стрнчевић

Ауторски текст Правосуђе Путокази

Устав Републике Србије и странпутице у тумачењу и примени начела независности судске власти

Судска власт је независна. (Устав Републике Србије: Начела Устава, члан 4.) Које је значење овог начела? Да ли му се може приписати једнозначност? Пожељна или...