Ознака -Милан Милановић

Ауторски текст Финансије

Улога Комисије за хартије од вредности у приватизацији, превари малих акционара и гашењу тржишта

Тржиште капитала је место на коме компаније прикупљају капитал ради сопственог развоја, а инвестициона јавност инвестира слободна средства очекујући одређене...