Članovi kragujevačkog odbora

1. Igor Kostić (1976)
inženjer informatike – predsednik opštinskog odbora u Kragujevcu
Biografija

2. Darko Ćaldović (1983)
diplomirani inženjer mašinstva – koordinator opštinskog odbora u Kragujevcu
Biografija

3. Nenad Božić (1971)
diplomirani inženjer mašinstva – narodni poslanik
Biografija

4. Nikola Rosić (1971)
specijalista kliničke farmakologije
Biografija

5. Ivana Đorđević (1976)
diplomirani politikolog za međunarodne poslove
Biografija

6. Irena Jandrić (1978)
diplomirani pravnik – sekretar opštinskog odbora u Kragujevcu
Biografija

7. Aleksandar Mijailović (1972)
komercijalista – okružni koordinator za Šumadiju
Biografija

8. Zoran Milosavljević (1970)
diplomirani ekonomista
Biografija

9. Jelena Petrović (1974)
specijalista interne medicine – endokrinolog
Biografija

 

10. Aleksandar Plavšić (1974)
diplomirani inženjer mašinstva
Biografija

11. Dragan Radosavljević (1963)
zanatlija
Biografija

12. Petar Rogan (1971)
prosvetni radnik
Biografija

13. Suzana Savić (1964)
tehničar zaštite na radu
Biografija

14. Zoran Savić (1957)
diplomirani pravnik
Biografija