Чланови земунског одбора
1. Павле Гашпар (1983)
дипломирани правник

Биографија

2. Иван Бикић (1980)
инжењер информатике, рачуноводства и организације

Биографија

3. Весна Мијатовић (1957)
пензионер

Биографија

4. Горан Станковић (1968)
економиста

Биографија

Радно време земунске канцеларије

понедељак 18:00 - 20:00
среда 18:00 - 20:00
петак 18:00 - 20:00