• Статутарна комисија

  Војин Биљић

  Врачар - Београд

  Рођен 1977. године у Ужицу где је и завршио гимназију. Дипломирао на Правном факултету Универзитета у Београду 2002. године. Високе специјалистичке студије из права Европске уније Universite Nancy2 завршио је 2003. године. Исте године уписао и постдипломске студије из права Европске уније на Правном факултету у Београду. Чин резервног потпоручника Војске Србије стекао након завршене 117. Класе слушалаца за резервне официре 2005.године. Исте године је положио правосудни испит и уписао се у Адвокатску комору Београда, као адвокат. Од 2007. до 2010. године председник Надзорог одбора АК ДМБ Раковица. Од 2005. континуирано држи предавања на стручним скуповима у земљи и иностранству у областима банкарског права, права конкуренције, људских права и права ЕУ.

  Говори енглески, служи се немачким, руским и француским језиком.

  Чланство у државним органима и невладиним организацијама:

  Скупштина ГО Врачар- одборник и шеф одборничке групе
  Комисија за прописе ГО Врачар- члан
  Републичка изборна комисија- заменик члана
  Асоцијација за европске интеграције – потпредседник
  Лига за заштиту потрошача – председник
  Комисија за европске интеграције, људска права и праћење праксе међународних судова АК Србије-председник
  Адвокатска комора Београда-члан
  Уредништво стручног часописа Путоказ-члан
  Има значајно искуство из више области права, како из уставног права и управног права и људских права, тако и грађанског, кривичног, привредног, радног и банкарског права, права потрошача, права конкуренције, ауторског права и права интелектуалне својине.

  До сада је успешно заступао странке у споровима из свих ових правних области. Поносан на чињеницу да је и пре примене Анекса Г успео да врати одузету имовину из једне од бивших југословенских република, да је међу првима а често и први учествовао у стварању и промени судске праксе, (нпр., код једностраног мењања каматних маржи код уговора о кредиту, код примене Европске конвенције на радне односе државних службеника и сл.), директне примене праксе Европског суда за људска права и Европског суда правде у више различитих области, првим поступцима права конкуренције и права потрошача у Србији, првих пресуда пред Европским судом за људска права и сл. Аутор је студија које су идентификовале системске пропусте у правосуђу и понудиле конкретно решавање проблема, пре свих проблема дугог трајања судских поступака и правне извесности.

  Такав приступ је инспирисао и Ану Томилсон, професора права са Правног факултета у Новом Мексику, САД, која је нa интернет страници тог факултета навела да је импресионирана оваквим, иновативним начином рада у пракси.

  Професионалне услуге, како оне које су се односиле на едукацију и саветовање, тако и оне које су подразумевале заступање, пружао је и у иностранству. Осим чињенице да је од стране Краљевине Холандије прихваћен за заступање холандских држављана пред Европским судом за људска права, његови правни аргументи и начин решавања проблема прихватани су и од стране институција у Швајцарској, САД, Хрватској, Босни и Херцеговини, Словенији и другим државама.

  Као четврта генерација у породици, која допринос друштву даје применом правних норми, васпитан је у духу права.

  Ожењен је Мајом, поносни отац Марте и Вере.

  Биографија
  Угљеша Ђуричковић

  Рођен је 1985. године у Зајечару, где је завршио и гимназију. Дипломирани је правник и ради у адвокатској канцеларији. Тренирао је рукомет од своје 10. године, све до 2018. године.

  Од маја 2014. године је члан удружења “Доста је било”. Председник је Градског одбора ДЈБ у Зајечару.

  Његов политички идеал је ред, поштење и морал. Сматра својом дужношћу да личним примером друштвеног активизма и бескомпромисне борбе, средину и друштво у којем живимо учини бољим местом за живот свих грађана.

  Биографија
  Небојша Ж. Петровић

  Адвокат Небојша Ж. Петровић рођен је 21.09.1976. године у Београду, где је након ВИ београдске гимназије уписао и завршио Правни факултет Универзитета у Београду. Kаријеру у адвокатури је започео као адвокатски приправник 2004. године, а члан Адвокатске коморе Београда је све до данас. Адвокат Небојша Ж. Петровић поседује Сертификате о посебним знањима из области права детета и кривичноправној заштити малолетних лица, ради одбране и заступања малолетних лица у поступцима у Републици Србији. Течно говори енглески језик.

  Биографија