Надзорни одбор

Надзорни одбор

Драгослава Лукић

Рођена је у Врбасу 1961. године, дипл.ецц (Универзитет у Новом Саду), лиценцирани овлашћени рачуновођа. Живи и ради у Новом Саду. Члан је ДЈБ од половине 2015...

Надзорни одбор

Радивоје Продановић

Рођен у Шапцу где је завршио основну школу и гимназију. На Хемијском факултету у Београду стекао је звање дипломираног биохемичара 1996. Магистрирао је 2001...