Статутарна комисија

Статутарна комисија

Небојша Ж. Петровић

Адвокат Небојша Ж. Петровић рођен је 21.09.1976. године у Београду, где је након ВИ београдске гимназије уписао и завршио Правни факултет Универзитета у...

Статутарна комисија

Угљеша Ђуричковић

Рођен је 1985. године у Зајечару, где је завршио и гимназију. Дипломирани је правник и ради у адвокатској канцеларији. Тренирао је рукомет од своје 10. године...

Статутарна комисија

Ивана Глушац

Рођена је 1978. у Врбасу. Ради као адвокат у Адвокатској канцеларија Ивана Глушац у Новом Саду. Опис послова: парнични поступак, извршни поступак, ванпарнични...