Војводина Државна управа Економија Саопштењe

Átláthatatlan a FTO Link cég finanszírozása

Még 2010-ben Óbecse község és PIK Bečej egy céget alapítottak FTO Link néven fizikai és műszaki biztosításra 70 illetve 30 %-os aránnyal befektetvén. A cég elsődleges célja a termőföldek védelmezése és a mezőőrség megszervezése volt Óbecse község területén, később pártok különböző ihletettségével, ezek munkája kissé kicsúszott a vágányról.
Opština Bečej
Hogyan is kezdődött ?
Már a FTO Link alapításának kezdeténél tudható volt, hogy az önkormányzat pénztárában nem lesz elegendő alap a cég normális működtetéséhez, ezért egy külön díj, úgynevezett “meződíj” megfizettetését hozták határozatul, melyet éves szinten kell fizetni hektáronként 17 kg első osztályú búza dinár ellenértékében az Újvidéki Produktív börzén a meződíj létrehozásának napján. A meződíj értékét minden mutató szerint a községi testület határozta meg, minden évben saját “Határozatában”.
Hol történt a gond ?
A probléma ebben az időszakban abban rejlett, hogy Óbecse községi testületének nem volt felhatalmazása, hogy önkényesen előírhatja a kártérítés megfizettetését a mezőőrszolgálat munkáltatására. Ezért a tartományi ombudsman reagálása következtében ez a díj 2014. január 1-től megszüntetett.

Hogyan került napvilágra e probléma ?
A 18. községi közgyűlésen, melyet 2013. december 30-án tartottak, Határozatot hoztak a 2014-es évi költségvetésről, mely előrelátta a FTO Link egyenes finanszírozását. A költségvetés ajánlás egyetlen felhatalmazottja – a városi tanács jelenlegi elnöke, 2013-2015 időszakban a költségvetésből mintegy 71 millió dinárt rendeltetett a FTO Link számára.

Hol van itt a probléma ?
Óbecse község a vezető embereivel az élen egyáltalán nem írta ki a nyilvános pályázatot e szolgálat teljesítésére (ahogyan ezt például teszi a törökbecsei község), illetve nem tette lehetővé különböző más fizikai-műszaki biztonsági szervezetek megmérettetését, melynek célja elfogadható lett volna a szolgáltatás felhasználóinak, illetve Óbecse község adófizetőinek, ellenben a költségvetési összeget direktben átutalta a d.o.o. FTO Link cég számlájára, melynek ő maga az alapítója.
A végeredmény nem csak a FTO Link számára bebiztosított munkalehetősége különösen jó körülmények között, hanem számtalan cégen belüli beszerzés is (közlekedési eszközök túlzottan magas ára, marketing költségei – illetve a www.linkfto.com weboldal működtetésének költsége, mely jelenleg nem is működik, sőt soha nem is működött, éppúgy mint a többi költségek, melyek oly nagy pénzösszegeket emésztenek fel).
Mit ajánlunk ? – MEGSZÜNTETNI A FTO LINKET ÉS NYILVÁNOSAN MEGJELENTETNI A KÖZBESZERZÉSRŐL SZÓLÓ HIRDETÉST A TÁRGYI BIZTOSÍTÁSRA, MELY UGYANEZEK FELEKNEK SZÜKSÉGES
Tudatában vannak a ténynek, hogy ugyanez önkormányzati költségvetésben vannak a következő intézmények : “Labud Pejović“ gyermekkert, Városi múzeum, Szociális központ stb ? Ezekre az intézményekre igenis szüksége van Óbecse község lakosságának, hogy egy civilizált, kulturális életet élhessenek. Mit gondolnak a tényről, hogy ugyanebbe a költségvetési csoportba helyezték a FTO Link nevezetű céget is ? Önök szerint ez is egyazon fontosságot kell élvezzen ? Szerintünk ez nem így van ! Azt kívánjuk, hogy helyreállítsuk a rendet, illetve a nyilvános közbeszerzések hivatalos és előírásos módon legyenek végbehajtva.
Követeljük, hogy Óbecse község pályázatot hirdessen ki, mely alapján a drága közbeszerzési dokumentáció előzetes megvásárlása nélkül (ami a gyakorlatban arra szolgál, hogy az a kevés érdkeltnek is elvegyék a kedvét a nyilvános árverésen való részvételhez) Óbecse község minden lakosa számára biztosítani tudja azon épületeket, melyek nélkül e város nem tud természetesen létezni.

“Dosta je bilo – Saša Radulović“ Mozgalom
Óbecsei bizottsága