Vojvodina Politika Saopštenje Finansije

DOSTA JE BILO – O SAMODOPRINOSU U VRŠCU

Istovremeno sa republičkim, pokrajinskim i lokalnim izborima, građani Vršca će u nedelju 24. aprila imati još jedno izjašnjavanje – o samodoprinosu za zdravstvo, obrazovanje i saobraćajnice. Naši sugrađani svesni su važnosti samodoprinosa, ali veliki broj njih ne veruje da će se njihov novac koristiti namenski. Pokret „Dosta je bilo“ sugrađane vidi kao partnere, a ne kao podanike. Nećemo nikog nagovarati za, ni protiv, samo ćemo izneti činjenice, koje se godinama od javnosti kriju. Vrščani su razumni ljudi i shvatiće šta je najbolje da učine u nedelju.

U Vršcu plaćamo dva samodoprinosa. Pomenuti traje od 2006, a ističe ove godine. U nedelju će se odlučivati o njegovom nastavku. Drugi, za izgradnju kanalizacije, uveden je 1995. godine, i trajaće najkasnije do 2025. godine. Za oba samodoprinosa, zaposleni i penzioneri izdvajaju ukupno 3% primanja. To je u opštinski budžet donosilo između 160 i 180 miliona dinara godišnje, od 2010. do 2015. godine. U istom periodu, ukupni prihodi budžeta Vršca porasli su sa 1,4 na skoro 2,4 milijarde dinara.

Kad lokalna vlast u Vršcu usvaja budžet, građanima svašta lepog naobećava, naročito kada su investicije u pitanju. A onda se, tokom godine, kroz seriju rebalansa budžeta, obećanja smanjuju. Na kraju investicije uvek budu između 400 i 500 miliona dinara. Neko može reći – kriza je, radi se koliko se ima. To se može prihvatiti samo ako se smanjuje i tekuća potrošnja (plate zaposlenih, usluge po ugovoru, specijalizovane usluge, socijala, kamate, kazne). Međutim, ovaj deo budžeta stalno raste – 2010. godine iznosio je 900 miliona, a 2015. godine 1,7 milijardi dinara. Tu odlaze investicije koje se obećaju, a ne urade. Ovo se dešava 8 godina bez izuzetka, nije u pitanju slučajnost, već priroda same vlasti.

Šta ova kratka analiza budžetskih činjenica kazuje o prirodi vlasti u Vršcu? Da imamo lošu i rasipničku vlast, koja zloupotrebljava javni novac. Na plate nerazumno velikog broja patijski zaposlenih činovnika, na maksimalan broj maksimalno nesposobnih članova veća, na korupciju, „naduvane“ tendere koje dobijaju isključivo firme povezane sa vlašću, na tajne ugovore, savetnike, reprezentaciju, troši se sve više novca. Kako vlast nema nameru da obuzda ovakvu potrošnju, na kraju zakida na investicijama. Upravo zbog bahate potrošnje, opština Vršac za investicije već godinama troši isključivo sredstva samodoprinosa i uzima, u suštini, bespotrebne kredite. Zato je rasipničkoj vlasti potreban samodoprinos, jer drugačije ne ume da vodi javne poslove u gradu – http://www.evrsac.rs/index.php/vesti/item/9307-bez-samodoprinosa-staje-razvoj-opstine-vrsac-video

Pored rasipništva, lokalna vlast godinama nezakonito naplaćuje samodoprinos od penzionera. Zakon o finansiranju lokalne samouprave (član 27), propisuje da se samodoprinos ne može uvoditi na primanja i imovinu koji su zakonom izuzeti od oporezivanja. Zakon o porezu na dohodak građana  (član 9) utvrđuje da se porez ne plaća na primanja ostvarena po osnovu penzija i invalidnina.

Na ove očigledne nezakonitosti, Filijali Vršac Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO fond), ukazao je i Pokrajinski ombudsman, svojim Mišljenjem od 10. aprila 2013. godine (prilog 1). Postupajući po Mišljenju Ombudsmana, Filijala Vršac PIO fonda je obustavila obračun samodoprinosa iz dela penzija sve do jula 2014. godine kada je pod pritiskom Opštine Vršac (prilog 2), ponovo počela da obračunava samodoprinos i na penzije (prilog 3). Sve vladajuće stranke u Vršcu znaju da je ovo zavlačenje ruke u džep penzionerima nezakonito, ali ih ovo saznanje ne sprečava da to i dalje čine.

Pokret „Dosta je bilo“, želi da zaustavi ovo bezakonje. Uputili smo Ustavnom sudu predlog za ocenu zakonitosti odluke o samodoprinosu u Vršcu. Kako je sličnih primera već bilo u Srbiji, očekujemo da će Ustavni sud uskoro poništiti samodoprinos i da će grad Vršac vraćati novac penzionerima.

Ali to nije sve. Državna revizorska institucija (DRI) je 2013. godine utvrdila kršenje više zakonskih odredbi u vezi sa ugovorom o izgradnji kanalizacije, zaključenom u junu 2004. godine (prilog 4). Nastavak realizacije ovog ugovora dovodi do pravnih posledica, čega se plaše neki funkcioneri (prilog 5). Tada Skupština opštine donosi zaključak koji je u suprotnosti sa stavom DRI. Posebno je zanimljiva poslednja tačka zaključka, kojim Skupština opštine preuzima funkciju suda (prilog 6). Sve vladajuće stranke znale su da je to kršenje zakona, ali im to nije smetalo da ovakav zaključak na skupštini izglasaju i da nastave da rade po nezakonitom ugovoru.

Dragi sugrađani, ovo su činjenice koje će vam pomoći da donesete pravilnu odluku u nedelju. Ako želite da glasate za nastavak samodoprinosa, onda morate glasati i za ljude koji će vaš novac trošiti zakonito i transparentno, kojima samodoprinos neće služiti za korupciju. Ne možete odabrati samo prvo, bez drugog.

Vlast koja je iskreno posvećena javnom interesu, jednako vodi računa o rezultatima, ali i o načinima kako su rezultati postignuti. O izgrađenim metrima, isto kao o zakonitosti. Onome ko ne vodi računa o načinima kako dolazi do rezultata, sasvim sigurno nije stalo do javnog interesa. Jer, kada neko tako lako prekrši zakon, šta ga može sprečiti da to uradi ponovo, na primer, da za isti rezultat uzme više novca nego što je potrebno? Da li je vama svejedno koliko dobijate za svoj novac?

U nedelju, možete reći „svi su isti“, glasati za bilo koga, ili ne glasati, svejedno za ili protiv samodoprinosa. A možete reći i – Dosta je bilo!

Dosta je bilo

Dosta je bilo

Komentariši

Klikni ovde da postaviš komentar