Војводина Образовање Саопштењe

Рума: Штедња преко леђа просветних радника

Председник општине Рума, Слађан Манчић и председник Синдиката просветних радника Војводине – општине Рума, Јордан Станојковски, ”ДОГОВОРИЛИ СУ УСЛОВЕ” за накнаду превоза просветних радника у основним и средњим школама на територији општине Рума.

Škola math-1500720_1280

Наиме, договорено је да за све просветне раднике буде покривен исти износ путних трошкова – 1200 динара (до фебруара 2016. године овај износ је био 1000 динара) и у том смислу горе поменути потписали су 4. фебруара 2016. године НЕЗАКОНИТ Протокол којим ће се овај износ регресирати радницима за путне трошкове. Такође, предвиђено је да се ова накнада не исплаћује у јулу и августу, иако годишњи одмор просветних радника траје један месец.

Цена превозне карте у зависности од броја радних дана износи од 1900 до 2300 динара за градски превоз. Слична ситуација је и са међуградским трошковима где се регресира 70% цене месечне карте јер се Синдикат тако ”ДОГОВОРИО” са општином Рума. На тај начин повређена су права просветних радника на накнаду путних трошкова!

Посебним колективним уговором за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика (“Сл. гласник РС”, бр. 12/2009 и 67/2011) прописано је да ЗАПОСЛЕНИ ИМА ПРАВО НА НАКНАДУ за долазак и одлазак са рада, У ВИСИНИ ЦЕНЕ ПРЕВОЗНЕ КАРТЕ У ЈАВНОМ САОБРАЋАЈУ (градски, приградски, међуградски), која мора бити исплаћена до петог у месецу за претходни месец, уколико се накнада исплаћује у новцу (члан 25. став 1.) Према Закону о основама система образовања и васпитања (члан 159. став 2. тачка 5.), јединица колане самоуправе овлашћена је само да буџетом обезбеђује средства за превоз запослених у основним и средњим школама, БЕЗ ПРАВА ДА СВОЈИМ АКТОМ ПРОПИШЕ УСЛОВЕ под којима запослени остварују право на накнаду трошкова превоза И БЕЗ ПРАВА ДА ПРАВИ РАЗЛИКУ између запослених који су се определили за месечне карте и оних који накнаду примају у пуном износу, односно у висини цене превозне карте. Законом о раду, који се сагласно члану 2. став 2. примењује и на запослене у државним органима, органима територијалне аутономије и локалне самоуправе и јавним службама, прописано је да запослени има право на накнаду трошкова у складу са општим актом и уговором о раду за долазак и одлазак са рада у висини цене превозне карте у јавном саобраћају (члан 118. тачка 1.), при чему Закон о раду под појмом ”општи акт” подразумева колективни уговор и правилник о раду.

Полазећи од наведених одредаба закона и Посебног колективног уговора, мишљења смо да ”ПРОТОКОЛ” који су потписали председник општине Слађан Манчић и председник поменутог Синдиката Јордан Станојковски, сем што није у складу са колективним уговором и законом, НИЈЕ У САГЛАСНОСТИ НИ СА УСТАВОМ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ – према одредби члана 195. став. 2 Устава, одлуке и сви други општи акти јединица локалне самоуправе морају бити сагласни са законом; према одредби члана 21. став 1. сви су пред Уставом и законом једнаки!

Због свега наведеног, део колектива СТШ ”Миленко Брзак Уча” је тужио општину Рума, јуна месеца 2016. године, са захтевом за накнаду путних трошкова убудуће, као и захтевом за надокнаду истих у последње 3 године. Од тада почињу притисци на раднике да се од тужбе одустане. После паузе на распусту, са почетком нове школске године притисци су се наставили!
На огласним таблама у школи појављују се ”ОБАВЕШТЕЊА” без деловодног броја, печата, потписа, датума, самовољно донета без знања Скупштине општине Рума.

Желимо овим путем да скренемо пажњу на могућност малверзација и позовемо власти у општини Рума да се придржавају закона и Устава!

ПРИЛОЗИ:
1. Протокол који су потписали председник општине и Синдиката Рума – протокол превоз
2. Oбавештење без деловодног печата и потписа (са огласне табле школе) Рума – обавештење за превоз
3. Oдлука Уставног суда који је оспорио сличну одлуку у Суботици Службени лист града Суботице

ДЈБ Војводина

Коментариши

Кликни овде да поставиш коментар