Војводина Саопштењe

Врбас: Нетранспарентан избор директора ЈКП Комуналац

У циљу информисања јавности општински одбор покрета “Доста је било” је по истеку рока за доставу пријава на Јавни конкурс за избор директора ЈКП “Комуналац” из Врбаса, поднео захтев Комисији за именовање општине Врбас да нам се доставе биографије кандидата. Не видимо ни један разлог што нам биографије до данашњег дана нису достављене, што изазива сумњу у поступак избора. По именовању директора ЈКП Комуналац, смо послали нови захтев у ком смо тражили доказ да изабрани директор испуњава услове за учешће на конкурсу и то да има најмање пет година радног искуства на руководећим положају са одговарајућим стеченим високим образовањем.

Vrbas_centar
Док не стигне одговор Комисије за именовање која је одговорна за спровођење конкурса у складу са законом, подсећамо на обавезу јавних предузећа дефинисану чланом 71. Закона о јавним предузећима:
„Јавна предузећа су дужна да на својој интернет страници објаве радне биографије чланова надзорног одбора и директора, као и остале информације које су значајне за јавност“.
Руководиоци јавних предузећа располажу имовином грађана и управљају предузећима која обављају делатности од јавног значаја и од највећег интереса јавности је да се обезбеди увид у њихове квалификације. ОО Доста је било захтева да се на сајту ЈКП Комуналац објави биографија директора ЈКП “Комуналац”” са доказима да задовољава законске услове потребне за обављање  функцијe.
Покрет Доста је било се залаже за потпуну транспарентност рада јавног сектора и јавност података о стручности функционера представља први корак ка томе. Врема је да постанемо друштво које ће неговати критичку функцију јавности што је основни корак ка смањењу злоупотреба и корупције и прави пут ка унапређењу квалитета јавних услуга.

Одбор покрета Доста је било

у Врбасу