Ауторски текст Београд Култура

Културни центар Чукарице претворен у страначко “појило”

За председницу Надзорног одбора Културног центра Чукарица именована је Јефа Пелемиш. Одлука је донета на четвртој седници Скупштине. Пелемиш има 28 година, диплому Факултета за културу и медије у Београду, и радни стаж у коме је мало продавала осигурање, мало продавала одећу и  од 2014. г. до данас била руководилац пројеката у Фондацији Свети Александар Невски (блиске СНП-у). На интернет страници ове Фондације нема информација о било каквим пројектима, осим ако се два округла стола у Медија центру (један из 2015. и други из 2016. год) могу сматрати пројектима.

Пре само 4 месеца је на исто место био именован Вук Јанковић, са биографијом у којој је писало да је 2005. год. почео студије међународног пословања на Мегатренд универзитету, но сада је тек на четвртој години, а део радног искуства имао је на месту ликвидационог управника фирме Беоплан АД, чије су хартије искључене са Београдске берзе. Јанковић је одлуком оснивача разрешен а на то место је именована Пелемиш. Остаће мистерија, зашто јер разрешење није образложено.

Пелемиш треба да надзире извршење буџета КЦ Чукарица, који за 2016. годину према недавном ребалансу достиже 40.545.000 динара (око 330.000 евра). И то треба да чини у друштву 26-огодишње Снежане Максимовић, која је завршила Школу за уметничке занате у Шапцу и извесну „Школу Дијана Централни институт за конзервацију“, непостојећу на интернету. Надзор ће имати и Марина Петровић из реда запослених (без биографије). Изван сваке сумње је да код Пелемишеве и Максимовићеве (а вероватно и Петровићеве) нема ни трага доказу који би указивао да познају корпоративно управљање или финансије. Питање је како ће надзирати пословање Културног центра Чукарица.

По правилу, јавно предузеће (у шта барем номинално спада Културни центар Чукарица) управља својом имовином у складу са законом и оснивачким актом, његову имовину чине право својине на покретним и непокретним стварима, новчана средства и хартије од вредности и друга имовинска права. Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из своје надлежности на директора или друго лице у јавном предузећу.

Типично, надзорни одбор:

  1. доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење;
  2. доноси годишњи, односно трогодишњи програм пословања, усклађен са дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја;
  3. усваја извештај о степену реализације годишњег, односно трогодишњег програма пословања;
  4. усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности;
  5. усваја финансијске извештаје;
  6. надзире рад директора;
  7. доноси статут;
  8. одлучује о статусним променама, оснивању других правних субјеката и улагању капитала;
  9. доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка итд.

Будимо реални, да ли се из свега овога стиче утисак да ће надзорни одбор Културног центра Чукарица радити ове послове? Шта ће се уместо тога дешавати са надзором над тим делом пара из буџета ГО Чукарица? Јавна предузећа не могу да служе за ухлебљивање нестручних партијских кадрова јер је то сигуран пут у њихово пропадање. Јавна предузећа не смеју да служе као новчана награда за страначко ангажовање у предизборној кампањи ни као извор “прехрањивања” послушне страначке војске. Зато нам најпаметнији и најспособнији беже у иностранство, а јавна предузећа, институције културе и све друге институције у општини и целој држави пропадају.

Ивана Ивковић
чланица покрета “Доста је било” – Чукарица, Београд

Прилози
Решење о именовању Надзорног одбора
Решење о именовању председнице Надзорног одбора

ДЈБ Млади

Коментар

Кликни овде да поставиш коментар