Ауторски текст Београд

Чукарица: Милиони из буџета за мобилне телефоне

Из општинске касе Чукарице плаћају се рачуни за мобилне телефоне 178 општинских службеника. За 2017. годину биће издвојено  2.700.000 динара, а за 2018. годину 2.500.000 динара. Највећи рачуни су предвиђени за председника општине и скупштине општине и њихове заменике – по 5.000 динара. Трошак је подведен под “програмске активности”. Одборници Доста је било тражили су да се ова незаконита привилегија укине.

cukarica

На четвртој седници СО Чукарица, у среду, 26.10.2016. године, усвојена је одлука о финансирању програмских активности корисника средстава буџета ГО Чукарица за 2017. и 2018. годину. Чланом 3. ове одлуке предвиђено је да део прихода из буџета ГО Чукарица иде у корист управе ГО Чукарица за финансирање трошкова мобилне телефоније, која је означена као програмска активност.

У штуром образложењу стоји да је потребно да се изврши резервација средстава за финансирање дела предметне обавезе за две наредне године, како би се омогућило несметано функционисање корисника, управе ГО Чукарица.

Шта званично подразумевају програмске активности? То су активности које локална самоуправа, односно, владајућа већина, предузима у циљу задовољења потреба и унапређења квалитета живота грађана који живе на теритиорији општине. То су активности из области локалног економског развоја, комуналних делатности, социјалне заштите, здравствене заштите, развоја туризма, саобраћајне инфраструктуре, основног образовања, развоја културе, спорта, И друге, које су у надлежности општине. Стога се, као логично, поставља питање – како су то трошкови мобилне телефоније функционера и запослених у општини програмска активност, односно, потреба грађана?

Суштина је да се новац из буџета општине, који пуне грађани Чукарице, а који је предвиђен за потребе грађана, одузима од грађана и, народски речено, арчи на мобилне импулсе општинара. Ту лежи први проблем.

Други проблем код овог питања је у следећем: основ за поседовање и коришћење мобилних телефона у службама општине је Одлука председника општине од 27.06.2016. године, којом се одобравају лимити за бенефицирано коришћење службених бројева мобилних телефона на терет буџета општине Чукарица, за 178 запослених. Као основ за доношење ове Одлуке наводи се чл. 71. Закона о буџетском систему, којим је у ставу 1 прописано да ‘’Функционер, односно руководилац директног, односно индиректног корисника буџетских средстава, одговоран је за преузимање обавеза, њихову верификацију, издавање налога за плаћање које треба извршити из средстава органа којим руководи и издавање налога за уплату средстава која припадају буџету’’. Став 2 истог члана прописује: ’’Функционер, односно руководилац директног, односно индиректног корисника буџетских средстава одговоран је за закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу буџетских апропријација. ‘’ Као други основ за Одлуку председника општине наведен је члан 39. Статута Градске општине Чукарица, којим је, у смислу надлежности, прописано да је председник општине наредбодавац извршења буџета.

На основу напред наведеног, поставља се кључно питање, а то је законитост одлуке председника општине, обзиром на изреку чл. 71.став 2. Закона о буџетском систему, у коме се тражи од функционера, односно руководиоца корисника буџетских средстава, у овом случају то је по Статуту председник општине, да код употребе буџетских апропријација, буду испуњена четири важна услова: законита, наменска, економична и ефикасна употреба тих средстава.

Ови услови нису испуњени код доношења овакве одлуке, где је чак 178 запослених, безмало сви, стекло привилегију службених мобилних телефона, поред коришћења фиксне телефоније, са које могу да позивају и мобилне бројеве. Одборници су сведоци таквих позива, јер их нисмо добијали са службених мобилних бројева, већ са фиксних бројева општине.

Нема ни контроле над могућностима злоупотребе службених телефона у приватне сврхе, осим предвиђеног лимита у потрошњи. Одељење за финансије и привреду општиненема обавезу  да контролише листинге позиваних бројева. Обзиром да се са фиксних бројева општине позивају грађани на мобилне уређаје, онда је логично И да остаје већи број слободних импулса на службеним мобилним телефонима, који се могу искорисити у привате сврхе. Дакле, није испуњен услов наменског трошења.

Осим инспекцијских службеника, којима је у опису посла теренски рад и чији лимит износи 1.000 динара месечно, нема логике да лимит потрошње председника општине и његовог заменика износи чак 5000 динара. То је функционерска привилегија.

Претходним Правилником из 2009. године, коришћење саобраћаја у мобилној телефонији било је одобрено за постављена и изабрана лица и одређен број запослених. Тај ‘’одређен број запослених’’ се одлуком нове владајуће већине, пренео на огроман број запослених.

Пошто нису испуњени наведени услови из Закона о буџетском систему, самим тим ни одлука председника општине не може бити законита, што је први услов да би могла бити примењена. Ту долазимо до питања одговорности, јер се одлука и даље примењује. Оваквом одлуком створен је велики терет за буџет општине, који је и иначе сиромашан, а из кога се највећим делом финансирају зараде функционера и запослених у општини.

Одбор ДЈБ затражио је од општинских функционера да се новац предвиђен за потребе грађана, не троши на мобилне импулсе 178 општинара. Захтев одборника ДЈБ није наишао на одобравање. Штавише, општински функционери грчевито су бранили привилегије позивајући се на устаљену праксу

Општински функционери имају висока, натпросечна примања и незаконите привилегије. У току наредне две године ће 5,2 милиона динара новца грађана бити утрошено на мобилне импулсе општинара, уместо на, рецимо, заштиту деце, старих и инвалидних лица.

Ово је пример лошег управљања општином и нерационалног трошења средстава буџета зарад личних привилегија. Одбор Дјб се залаже за поштовање и примену принципа доброг управљања. Ти принципи, између осталог, налажу транспарентност рада локалне самоуправе, законитост у раду, ефективност, ефикасност и рационалност трошења буџетских средстава и отвореност за потребе грађана. Није довољно само декларативно се залагати за ове принципе. Неопходно их је поштовати и примењивати у сваком сегменту управљања општином. Нашом општином.

Биљана Андрић Миловановић
одборница Доста је било, Чукарица

Прилог
Списак корисника службених телефона са лимитима

pravilnik-i-odluka-mobilni-telefoni

Одлука о “програмским активностима”

predlog-odluke-o-finansiranju-programskih-aktivnosti-korisnika-sredstava-budzeta

ДЈБ Млади

Коментари

Кликни овде да поставиш коментар

  • Opštinski odbor DJB Čukarica će svakako ispitati i obavestiti građane i o ovom slučaju. Zahvaljujemo na sugestiji i pozivamo sve građane sa Čukarice da nam se pridruže u borbi za pravednije i uređenije društvo. Ukoliko imate slična zapažanja, pošaljite ih na adresu cukarica@dostajebilo.rs. Hvala.

 • Dosta neprecizan tekst, doduše razumljivo jer ukoliko se neko nikada nije konkretno susreo sa ovom procedurom može lako da pomisli da je reč o nepotrebnom trošku. Što se tiče visokih funkcionera na mnogim opštinama je i ta privilegija ukinuta, i ako smatram to više populizmom od konkretnog rešavanja problema, slažem se da može i u ovom slučaju da se ukine. Što se tiče ostalih opštinskih radnika, svi oni koriste službene telefone, koliko potroše toliko opština uplaćuje Telekomu. Zatim računovođa tu potrošnju obračunava kroz umanjenje plate i zatim se taj iznos vraća u opštinski budžet. Što se može videti kroz revizorski izveštaj.
  Reći da se iz budžeta isplaćuju telefoni svim zaposlenima čak i zvuči nelogično, jer koji je interes partije da svim radnicima vrši takvu isplatu, umesto onda da i taj novac dodeli svojim kadrovima. Nakon što proverite knjige možete se uveriti da je informacija pogrešna, ali zato što su u pitanju službeni telefoni opština mora da izvrši grupnu isplatu, jer Telekom ne interesuje ko je šta trošio, a opština sama nakon toga vrši obračun po dospelim računima.
  Nemam nameru da degradiram tekst, koji je u jednom delu tačan, samo ovakav vid pisanja često izaziva dodatnu zabunu i zato ipak ponekad treba sve detaljnije proveriti jer se može desiti da se dodatno stvara jaz između ‘običnih ljudi’ i ‘neobičnih opštinara’ koji su takođe možda upravo naši glasači. Ne možemo uvek vikati vuk.

  • Ne znam da li ste pročitali ceo tekst, ili bar pogledali dokumente koje smo objavili, pre svega odluku predsednika opštine Čukarica gde se jasno vidi da čak 178 funkcionera I zaposlenih koristi službene mobilne telefone na teret budžeta. To je činjenica, ne pretpostavka. Šta mislite, zašto ovih podataka nema na sajtu opštne, zašto nije transparentno? Drugo, ako visoki funkcioneri opštine imaju veoma visoka primanja, da li mislite da nisu u stanju da sami snose troškove telefonskog saobraćaja? Zašto bi građani koji pune budžet morali da snose troškove visokih zarada funkcionera I zaposlenih, I još uz to I milionske troškove za službene telefone? I, pritom, da iz budžeta plaćamo I troškove fiksne telefonije, a svedoci smo zloupotreba kod oba vida telefonskog saobraćaja. To je duplo veći teret za budžet, a istinska kontrola ne postoji. Mora se uvesti red u svakom segmentu upravljanja opštinom.

  • Pa pobogu to je u svakoj opštini tako, kako mislite da se plaća službeni telefon, preko privatnog računa?! Napisao sam vam gore iznad da opština plaća kolektivno službene telefone preko svog računa, a zatim umanjuje platu za potrošenu sumu svakom zaposlenom pojedinačno. Proverite malo informacije pre nego što isforsirate populizam.
   Druga stvar, koja nikako ne ide jedno sa drugim. Pokret se zalaže da na vodećim mestima budu ispravni, obrazovani, sposobni ljudi puni iskustva, ali ne bi trebalo da imaju nikakve “povlastice”, pa ko je takav neće nikada ni hteti da radi tu, nego negde gde se rad i iskustvo ceni. Pa pobogu i taj službeni telefon se koristi i za službene razgovore, zasto bi neko placao to iz svog dzepa? Jel zaista mislite da je za predsednika opstine mnogo navedeni limit, a da nije cista demagogija ?

 • Kada ce se rukovodstvo opstine pozabaviti prljavim ulicama i javnim povrsinama.U Ljeskoj ulici (pocetak( ziveli su Romi koji su raseljeni i iza njih je ostala gomila otpada koji su skupljali.

 • Када ће се у насловима вести са Чукарице појавити и нека фотографија са ове општине. Стално потенцирате ову фотографију насеља Видиковац, општина Раковица. Овако не делујете озбиљно. Хвала

 • Poštovani, Aki, sve I da je u svim opštinama isti slučaj sa službenim mobilnim telefonima, to nikako ne znači da je to ispravno I zakonito. Nije tačno to što ste napisali, jer se zaposlenima skida od plate samo ako prekorače limit, a do limita se plaća iz budžeta, I to u ovim iznosima navedenm u tekstu, a oni su milionski, I pritom su sad uzeti iz budžeta predviđenog za potrebe građana. Dalje, opštinski službenici, su samo ime kaže, u službi građana, a to samo po sebi isključuje bilo kakav vid povlastica. Tako je u normalnim državama, I zato u tim državama nije atraktivno baviti se politikom, niti raditi u državnoj službi, jer kod njih postoji ogromna odgovornost prema građanima, dok je kod nas to sinonim za povlašćen položaj u društvu. Naravno da ovo nije demagogija, već uvođenje reda. Funkcioneri maju veoma visoka primanja, koja takođe nemaju čime opravdati, obzirom da su nadležnosit na lokalu male, pa samim tim i obim posla koji oni obavljaju, pa bi bilo pošteno da sami snose troškove. Službeni mobilni se najmanje koriste u službene svrhe, to smo se I mi sami uverili, fiksni telefoni se zlouotrebljavaju, sa njih se obilato pozivaju brojevi mobilne telefonije, čega smo takođe svedoci, a znamo da se ti impulsi skupo plaćaju. Sve to niko ne kontroiše. I sve ide na teret građana. Dakle, zloupotreba, nenamenski trošak I nedostatak kontrole stvaraju oogroman trošak, a ceh plaćaju građani. To su činjenice I to treba menjati.Ovo pitanje bi moralo sistemski da se uredi u smislu potreba, mogućnosti I u smislu kontrole, a ne davati funkcionerima na volju, a građanima na teret.