Војводина Политика Саопштењe

Покрет Доста је било мења Зрењанин

Драги пријатељи,

наш рад од уласка у градски парламент сажето смо описали у овом тексту. На основу њега можете сами да процените да ли смо се држали наших принципа и обећања на основу којих смо освојили гласове.

Једини се нисмо сложили са поновним избором г. Јањића за градоначелника, јер његов избор представља пример негативне селекције против које се боримо.

Један од првих наших захтева је био да се омогући директан пренос скупштинских седница, да би се остварио основни услов јавности рада Скупштине града.

Тражили смо да се у „Одлуком о градској управи“ Градска управа обавеже да сваког месеца до 10. у месецу на порталу града Зрењанина објављује тачно колико је новца потрошено из буџета по свим буџетским ставкама. За сваки конто да се објави списак правних и физичких лица која су добила новац, колико су новца добили, као и број и датум уговора по коме су добили новац.

Захтевали смо да се промени незаконита „Одлука о грејању“, где је за исклучење са даљинског грејања потребна сагласност свих станара зграде.

У складу са нашим ставом да јавна предузећа и јавне установе као предузећа од општег интереса треба да воде најбољи, односно професионалан менаџмент изабран на конкурсима, били смо против праксе да се партијски кадрови именују за в.д. директоре. Од почетка рада новог сазива Скупштине до данас је само један директор изабран путем конкурса.

Указивали смо на непоштовање Закона о јавним предузећима тј. да јавна предузећа не поштују обавезу објављивања информација које се тичу пословања на својим интернет порталима, а што овај закон захтева.

Наш критички став према појединим јавним предузећима уследио је тек након анализе њихових годишњих извештаја о раду. Изразили смо неслагање са конкретним лошим одлукама и поступцима, као и нечињењима са краткорочним и дугорочним последицама у виду неквалитетних услуга по високој цени. О овоме сте опширније могли да читате на на нашој Фејсбук страници.
– Дозвољавање индустријским потрошачима да отпадну воду изливају у Бегеј, уместо да је предају ЈКП «Водовод и канализација» Зрењанин супротно је одлуци и тиме се причињава штета овом ЈП од 30 милиона динара годишње.
– Лош је и уговор о пречишћавању воде којим се град обавезао да ће трошити 6,5 милиона м³ воде, иако годишњи извештај показује да потрошња у граду није већа од 4,8 милиона. На непотрошену воду ми Зрењанинци ћемо плаћати пенале који ће износити 60,3 милиона динара.
– Прикривање чињенице да сектор за производњу топлотне енергије ЈКП «Градске топлане» Зрењанин остаје без тржишта и тако постаје енергетски још неефикаснији, односно да се све већи број потрошача незадовољних ценом и квалитетом услуге са топлане искључује као и недостатак било какве стратегије и плана да се ефикасност овог предузећа побољша.
– Оправданост постојања ЈП «Резервати природе» Зрењанин које након две године још није остварило претпоставке оснивања, старатељство над Царском баром, Окањ баром и парком природе Русанда, а из буџета града троши све више новца, 43 милиона динара (прошла година) и сваке године има све више запослених, 16+38 по уговору.

Поднели смо иницијативу за оцену законитости и уставности Пословника Скупштине града Зрењанина када смо схватили да је «изненађење» у облику допуне дневног реда на самој седници у ствари правило, те да се без материјала и времена за припрему тако доносе важне одлуке за будућност Зрењанина. Пословник по коме је ово омогућено не само да није ускладу са вишим правним актима, већ се њиме не поштују ни основни принципи парламентарне демократије.

Нисмо прихватили нетранспарентан извештај о извршењу буџета и ненаменско и нерезонско трошење буџетских средстава и нетранспарентан буџет за 2017. и узимање комерцијалних кредита за манифестацију „Дани пива“. Поднели смо још један захтев за оцену законитости или уставности, овог пута Одлуке о изменама и допунама буџета града Зрењанина и ребаланса за 2016. због прекорачења фискалног дефицита.

Упозоравали смо да ће изостанак одлуке о повраћају новца родитељима услед незаконитог повећања накнаде за боравак деце у вртићима изазвати додатне трошкове јер ће своја права родитељи затражити судским путем.

Једини смо указивали да су Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у јавном сектору Града Зрењанина, ликвидација ЈП и отварање јавних установа заправо средства манипулације и представљају начин да се сачувају измишљена радна места за партијске кадрове. Наш је чврст став да број радних места треба да одређује систематизација радних места која осим критеријума за свако радно место треба да пропише и месечне радне задатке. Радно место које нема радне задатке нема сврху постојања.

Критиковали смо доношење одлуке о покретању иницијативе о за реализацију пројекта јавно-приватног партнерства – поверавање делатности производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом и дистрибуције и снабдевања природним гасом на територији града Зрењанина без: пословног плана и услова ЈПП, анализе економске ефикасности, врсте и износа средстава које партнери треба да обезбеде и процене финансијских ефеката на буџет града Зрењанина током животног века трајања пројекта.

Поднели смо амандмане на: Одлуку о локалним комуналним таксама, Одлуку о остваривању права на повлашћени градски превоз, Одлуку о паркирању возила, Одлуку о градској управи. Амандманима смо покушали да вршење јавне власти учинимо што транспарентнијим, а одлуке ускладимо са законом и учинимо недвосмисленим.

Упозоравали смо на озбиљан очигледан проблем небриге о вредним грађевинама, старим здањима која представљају вредно културно наслеђе овог града која су у лошем стању, а поједина се чак урушавају, као што су споменици културе: Сандићева кућа и зграда ЕТШ „Никола Тесла“.

Знамо да може боље. Скупили смо искуство и критички анализирали наш рад. Имамо планове како да у окружењу веома ограничене доступности медија будемо ефикаснији и видљивији.

Покрет Доста је било се залаже за прекид праксе запошљавања и постављања на функције странкама подобних људи, без расписивања конкурса и уз ускраћивање прилике да најбољи воде ово друштво. Инсистирамо на потпуној транспарентности (могућности увида јавности у апсолутно све) трошења јавног новца. Захтевамо одговорност јавних службеника кроз мерење њиховог радног учинка. Горе наведени примери досадашњих активности доказују да у Зрењанину чинимо баш то, свакога дана градећи пут ка уређеном друштву у којем се лепо и радо живи.

Александар Коровљев
Председник одборничке групе покрета Доста је било у Скупштини Зрењанина

ДЈБ Војводина

Коментариши

Кликни овде да поставиш коментар