Политика Саопштењe

Гласање ван пребивалишта и у дијаспори

Ови избори могу да буду прекретница. Вучић је победив. Ушли смо у ову трку да мотивишемо грађане да гласају и да подигнемо излазност. Ако желите да гласате, а знате да у време избора нећете бити код куће, начин ипак постоји.

Ако у време избора боравите у иностранству или ћете бити негде у Србији ван пребивалишта, ипак можете гласати ако се региструјете ове недеље.

Према Закону о јединственом бирачком списку, 5 дана пре затварања бирачког списка, грађанин може да поднесе захтев за гласање ван свог бирачког места. Ако грађанин гласа у иностранству тај захтев подноси дипломатско-конзуларном представништву Србије, а уколико гласа у Србији само ван свог пребивалишта, захтев подноси општинској, односно градској управи боравишта. Тај рок истиче ове недеље – 11. марта.

Члан 15.
Дан после расписивања избора, општинска, односно градска управа која ажурира бирачки списак за подручје јединице локалне самоуправе обавештава грађане да надлежној општинској, односно градској управи могу, најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка, поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће бирач на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у земљи.

Члан 16
Дан после расписивања избора, дипломатско-конзуларна представништва Републике Србије обавештавају бираче који имају боравиште у иностранству да преко дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије могу, најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка, поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима гласати у иностранству.

Министарство надлежно за послове управе у обавези је да одмах по расписивању избора ту чињеницу објави на сајту министарства.

О захтеву из става 1. овог члана решава општинска, односно градска управа по месту пребивалишта бирача у земљи.

Бирач који има боравиште у иностранству може преко дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије поднети општинској, односно градској управи по месту његовог пребивалишта у земљи захтев за давање обавештења о подацима који су о њему уписани у бирачки списак.

Обавештење из става 4. овог члана може се дати путем телефона, телефакса или путем електронске поште.

Захтев за упис у јединствени бирачки списак податка о томе да ће бирач гласати у иностранству обавезно мора да садржи следеће податке: име, презиме и име једног родитеља бирача; јединствени матични број бирача; општину, односно град и адресу пребивалишта бирача у земљи, као и податке о општини, односно граду и адреси боравишта у иностранству према којој ће бирач гласати на предстојећим изборима.

Дипломатско-конзуларно представништво Републике Србије коме је поднет захтев за упис у јединствени бирачки списак податка о томе да ће бирач гласати у иностранству доставља захтев надлежној општинској, односно градској управи по месту пребивалишта бирача у земљи.

По доношењу решења да ће бирач на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у иностранству и упису тог податка у јединствени бирачки списак, бирач се не уписује у извод из јединственог бирачког списка по месту пребивалишта у земљи, односно уписује се у извод из јединственог бирачког списка према месту боравишта у иностранству.

Податак о томе да ће бирач гласати у иностранству може уписати у јединствени бирачки списак само за лице које је већ уписано у јединствени бирачки списак. У случају да лице које има бирачко право није уписано у јединствени бирачки списак за одлучивање по захтеву за упис податка о томе да ће бирач гласати у иностранству, неопходно је претходно спровести поступак уписа у јединствени бирачки списак. Захтев за упис у јединствени бирачки списак, истовремено са захтевом за упис податка да ће бирач гласати у иностранству, подноси се дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије које оба захтева доставља надлежној општинској, односно градској управи према последњем пребивалишту подносиоца захтева пре одласка у иностранство, односно последњем пребивалишту једног од његових родитеља.

Увид у јединствени бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе www.mduls.gov.rs, уношењем податка о јединственом матичном броју грађана. Захтев за упис у јединствени бирачки списак можете преузети овде, а захтев за гласање у иностранству овде.

Доста је било

Коментари

Кликни овде да поставиш коментар