Ауторски текст Медији

РЕМ незаконито крије извештаје о представљању кандидата у медијима

Регулаторно тело за електронске медије (РЕМ) објавило је Извештај о предизборним огласним порукама током предизборне кампање 2017. године.

Овај Извештај, само је један од оних које је ово тело било дужно да објави, а интересантно је да су изостављени подаци о томе које су телевизије преносиле скупове кандидата на председничким изборима, у ком трајању и под којим условима. Упадљив изостанак ових информација пружа недвосмислен доказ о томе како је владајућа коалиција најгрубље злоупотребила медије.

Настављајући са праксом од прошле године, РЕМ ни сада није објавио извештај о надзору над медијима током предизборне кампање иако је то његова законска обавеза. Како се наводи у Закону о електронским медијима, РЕМ је и основан како би се бавио очувањем, заштитом и развојем слободе мишљења и изражавања, како би штитио интерес јавности у области електронских медија на начин примерен демократском друштву. РЕМ већ годинама одбија да испуњава обавезе због којих је основан и због тога имамо медије у којима доминира монолог само једног човека.

Подсетимо да је прошло више од годину дана откако РЕМ одбија да објави извештај о мониторингу програма пружалаца медијских услуга током предизборне кампање у време прошлогодишњих парламентарних избора. Иако је било индикација да тај извештај постоји, актуелни чланови РЕМ су то упорно негирали а касније су прешли на тврње да немају законску обавезу да га објаве. Јасно је да извештај нису смели да објаве јер би он јасно показао неравномерну заступљеност политичких странака, масовну злоупотребу медија од стране владајуће странке, као и пристрастност у извештавању огромне већине медија. Такође, оно што би тај извештај такође показао јесте да чланови РЕМ нису учинили ништа како би такве злоупотребе спречили и обезбедили фер услови за све учеснике изборног процеса.

Одбивши да врше овлашћења која су им дата, оглушивши се о Устав Републике Србије према коме ‘’свако има право да истинито, потпуно и благовремено  буде обавештаван о питањима од јавног значаја’’ (чл. 51), чланови Савета РЕМ су најгрубље прекршили медијске законе којима се уређују основе слободе медија, слободе изражавања, као и права свих грађана на истинито, правоверно и благовремено информисање. Како свакодневно указују на то да су строго контролисано тело у служби актуелне власти, чланови РЕМ су изгубили сваки легитимитет и кредибилитет, те би одмах требало да поднесу оставке и сносе одговорност због вишегодишње срамне ситуације у овдашњим медијима који су понизне слуге актуелне власти и једини темељи на којима она почива.

др Ана Стевановић
народна посланица
чланица Доста је било – Нови Београд

Др Ана Стевановић

Др Ана Стевановић

Матурирала у Петој београдској гимназији. Дипломирала 2008. године менaџмент и продукцију у позоришту, рaдију и култури нa Фaкултету дрaмских уметности, у Беогрaду. Докторирaлa нa теми психологије менaџментa и лидерствa, оргaнизaционих иновaцијa устaновa културе и психологије креaтивности на истом факултету.

Од 2004. године aктивно учествује у оргaнизaцији истaкнутих културних догaђaјa, а понaјвише се бaвилa комуникaционим стрaтегијaмa и односимa с јaвношћу сaрaђујући сa нaјвећим филмским фестивaлимa у земљи. Као један од најбољих студената билa је стипендистa Министaрствa просвете и нaуке РС, Скупшине Грaдa Беогрaдa, Републичког зaводa зa рaзвој нaучног и уметничког подмлaткa, Еуробaнке ЕФГ и Влaде Републике Грчке нa Аристотеловом Универзитету у Солуну.

Објaвилa око петнaест нaучних рaдовa у домaћим и међунaродним нaучним чaсописимa у којимa је истрaживaлa теме попут медијске цензуре и етике медијa, психологије лидерствa и комуникaционих стрaтегијa. Преко 13 годинa у облaсти културе и уметности нa позицији менaџер зa комуникaције.

Коментариши

Кликни овде да поставиш коментар