Београд Здравство Привреда Реаговање

Галеника за један евро

Министарство привреде расписало је тендер за продају фармацеутске компаније „Галеника“ ад, са почетном  ценом за јавно надметање од 25 милиона евра, колико је потребно за намирење дуга према банкама, плус један евро.

Како се наводи, дуг “Галенике” према банкама износи 71 милион евра, али је са банкама договорено да се он дисконтно откупи за 25 милиона евра. Објављена процењена вредност капитала који се нуди на продају је негативна и износи минус 152 милиона евра.

Сумњу у процењену вредност уноси забележба унета у Агенцији за привредне регистре 27.06.2006. године како је Споразумом о поравнању и узајамном преносу права, закљученим 27.02.2006. године између Републичког фонда за здравствено осигурање (РФЗО) и „Галеника“ а.д. са једне стране и „INC Pharmaceuticals“ са друге стране, утврђена следећа структура капитала: РФЗО – висина капитала износи 140.000.000 УСД.

Са друге стране, на основу информација са сајта „Галенике” не може се закључити због чега ова компанија остварује пословни добитак и енормно висок финансијски губитак? Да ствар буде апсурднија, на сајту компаније се може прочитати и ово: „Кроз контролу спољних институција континуирано добијамо званичну потврду квалитета нашег рада. У извештајима независног ревизора добили смо позитивна мишљења, односно, потврду да су финансијски извештаји састављени у складу са рачуноводственим прописима и да истинито и објективно приказују финансијску позицију и резултате пословања предузећа. Детаљну проверу нашег рада у домену поштовања важећих пореских прописа обављали су инспектори из Пореске управе. У извештајима које су том приликом састављали није било замерки на наш рад, односно, порез је исправно и благовремено обрачунат и редовно измириван“. По свему судећи, ове пореске инспекторе није интересовао порески биланс. У наставку се ламентира над неликвидношћу купаца и свакодневним контактима са банкама код којих је “Галеника” ад високо котиран клијент са којим радо сарађују.

Било шта је било, тек на Скупштини акционара, половином августа, донета је одлука о конверзији дуга “Галеника” ад у власнички капитал државе у вредности 14,696 милијарди динара, тако да је држава постала власник 93% капитала.

После увида у званичне финансијске и ревизорске извештаје, остају без одговора следећа питања:

  1. Колико „Галеника“ стварно вреди на тржишту, ко је и којом методологијом утврдио наведену вредност?
  2. Како је једна, свугде у свету високопрофитабилна компанија, за само десет година, од вредности 140.000.000 УСД пала на вредност од минус 152 милиона ЕУР?
  3. Због чега је компанија била принуђена да се у енормном износу задужује код банака и због тога годинама исказује финансијски губитак?
  4. Које је рокове плаћања „Галеника“ уговарала са својим купцима и да ли им је уредно зарачунавала и наплаћивала законску затезну камату за период доцње?
  5. Ко су највећи купци „Галенике“ и које су веледрогерије, у истом периоду, добиле највеће уговоре на тендерима Фонда за набавку и дистрибуцију лекова апотекама и здравственим установама?
  6.  Ко је заступао интерес Државе у органима управљања?

Питања се, даље, могу постављати у недоглед, од тога да ли је почетна цена 25 милиона + 1 евро утврђена са намером да се касније прикаже успешна продаја, до  тога шта нам доноси потпуна зависност од страног власништва овако стратешког производа?

Поставља се и питање шта ће бити са потраживањем Фонда за здравствено осигурање у износу близу 154 милиона динара које  Република треба да исплати по спроведеном поступку приватизације “Галенике”? (Страна 40. извештаја о финансијском пословању Фонда за 2016 год.).

Из ранијих сличних “комбинаторика“ се код Фонда води потраживање за мање реализоване конверзије доприноса у акцијски капитал „Симпо“ Врање. Такође, у финансијским извештајима за прошлу годину евидентирани су, у оквиру прихода Фонда од доприноса, конверзије потраживања у капитал „Шумадија“ доо Крагујевац и „Тигар“ ад Пирот. По свему судећи, тешки дани за здравство тек предстоје.

Одговори на ова и низ других питања  би решили недоумицу како о фер тржишној вредности „Галенике“ тако и о томе чијом је „заслугом“, евентуално, пала на тако ниске гране.

Горан Медић
члан ОО Доста је било – Земун