Ауторски текст Београд

Управник зграде не треба да доставља банци личне податке о станарима

Неусклађивање донешених закона са другим законима и подзаконским актима грађанима Србије може донети главобољу. Тако је и М.З, управник зграде у Улици Париске комуне на Новом Београду, то осетио кад је нов Закон о становању и одржавању зграда ступио на снагу те је имао обавезу да у банци, где стамбена заједница има отворен рачун изврши измену постојеће, статусне документације стамбене заједнице.

Измена статусне документације у банци подразумевала је да управник зграде достави ПИБ потврду, ОП образац, Решење регистра, Записник са седнице скупштине власника станова и податке о власницима станова и то: име и презиме, датум и место рођења, ЈМБГ и пребивалиште/боравиште сваког власника стана.

М.З се нашао између два закона, Закона о заштити података о личности којим се забрањује давање личних података које неко лице прикупља (у овом случају управник зграде) и Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма који у члану 18. налаже да Банка провери идентитет лица грађанског права као и из члана 81. став 1. тачка 2 и 15 прибави податке: име и презиме, датум и место рођења, пребивалиште или боравиште, ЈМБГ. Уколико управник зграде не достави податке власника станова банци, стамбена заједница више неће моћи користити свој жиро-рачун отворен у банци.

Управник зграде се писмено обратио Народној банци Србије – Центру за заштиту и едукацију корисника финансијских услуга тражећи образложење законског основа банке за прикупљање података свих власника станова од управника стамбене заједнице, који нема права прикупљене податке достављати другим правним лицима, и да ли треба стамбену заједницу третирати као правно лице грађанског права или као правно лице у складу са новим законом о становању и одржавању зграда.

Управа за спречавање прања новца се дописом изјаснила да Закон о одржавању стамбених зграда по којем се стамбена заједница сматра лицем грађанског права, у складу са чиме су банке дужне приликом утврђивања и провере идентитета клијената – лица грађанског права да траже списак чланова лица грађанског права (стамбене заједнице) са свим наведеним подацима, не важи откако је донешен важећи Закон о становању и одржавању зграда (Сл. Гласник РС, бр. 104/2016).

Управа још наводи да према Закону о спречавању прања новца и финансирања тероризма, банака има обавезу да утврђују и проверавају идентитет правног лица и заступника правног лица (у конкретном случају управника стамбене заједнице) приликом успостављања пословног односа или вршења трансакције.
Овим је “Доста је било” указао на проблем чиме је решен проблем свих управника стамбених заједница Републике Србије те у светлу горе наведеног банке су у обавези да измене своје интерне акте и досадашње праксе, и да убудуће утврђују и проверавају идентитет само управника зграде.

То значи и да приликом отварања рачуна стамбене заједнице у банци није потребно достављати Записник са седнице скупштине стамбене заједнице нити податке о власницима станова у згради (конкретно датум и место рођења и пребивалишта) већ само податке управника стамбене заједнице и Решење регистра.

Зоран Маџаревић

координатор ОО Нови Београд

Доста је било

Коментар

Кликни овде да поставиш коментар

  • Meni je banka tražila podatke vlasnika stanova, nisam im dostavila, otvorila sam račun u drugoj banci koja mi to nije tražila. Inače g-dina Zorana M. lično poznajem i mnogo cenim njegov rad i trud, kao i pomoć koju mi je pružio.