План ДЈБ у 20 тачака за Србију

Прво иду вредности:

 • Србији је потребан систем, не вођа;
 • владавина права и правна држава;
 • заштита људских права као призма кроз коју се гледа цео систем;
 • општи друштвени интерес испред личног;
 • слободни и независни медији;
 • три независне гране власти: законодавна, судска и извршна;
 • парламентарна демократија, Србија као Република;
 • поштовање Устава и закона и независност институција система;
 • социјално праведно друштво за све грађане, не само за привилеговану мањину;
 • тржишна економија;
 • Поведи, прати или се склони да не сметаш онима који хоће да промене Србију на боље;
 • Србија као земља у којој се лепо и радо живи;

Онда иду црвене линије политике:

 • ПОТПУНА транспарентности
  • транспарентан градски буџет, који се објављује сваког месеца;
  • јавни критеријуми за мерење успешности и сврсисходности буџетских програма;
  • транспарентни буџети комуналних предузећа и културних и спортских установа;
  • скенирање и објављивање свих уговора које град склапа са приватним предузећима;
 • Укидање партијског запошљавања
  • јавни конкурси за све неполитичке функције у граду (предмет политичког договора могу да буду само за позицију градоначелника, већника и кабинета, јер су то политичке функције);
  • систематизација радних места у комплетном јавном сектору за који је надлежан град Београд;
 • Партократија је централни проблем Србије
  • Нема сарадње са СНС-ом на било ком нивоу власти;
  • Нема сарадње са политичким странкама које сарађују са СНС-ом на било ком нивоу власти;
  • Нема сарадње са партократијом било које врсте, са политичким опицијама које злоупотребљавају јавне ресурсе зарад својих личних и партијских интереса;

Онда иде план у 20 тачака за Србију:

 1. Увести ПОТПУНУ транспарентност рада јавног сектора Забранити потписивање тајних уговора. За цео јавни сектор објавити све потписане уговоре, месечно објављивати ко добија новац од државе,  јавних и државних предузећа, свих здравствених, културних, просветних и свих других установа. Објавити систематизације радних места и мерила радног учинка за цео јавни сектор.
 2. Пописати и проценити СВУ државну имовину
 3. Донети нове изборне законе: директни избори за председнике општина и градоначелнике, већи цензус за коалиције, равномерна територијална заступљеност, нов закон о финансирању политичких странака
 4. Нов закон о медијима и слободном политичком приступу медијима
 5. Закон о пореклу имовине
 6. Укинути субвенције страним инвеститорима Не постоји разлог да страни инвеститори буду привилеговани у односу на домаће. Фокус економске политике је домаћа привреда.
 7. Увести ред у јавна предузећа. Јавни конкурси за све директоре
 8. Укинути противуставно смањење пензија. Вратити отето.
  Дуг према пензионерима претворити у државне обвезнице са каматом. Војним пензионерима ускладити пензије у складу са одлуком Уставног суда са каматом. Реформа пензионог система.
 9. Вратити плате у јавном сектору на ниво пре смањења крајем 2014. Дуг за отете плате, као и за солидарни порез, претворити у државне обвезнице са каматом.
 10. Раскинути уговор за Београд на води
  Расписати јавни конкурс за урбанистичко решење за Савски амфитеатар.
 11. Ставити ван снаге штетне законе Закон о пољопривредном земљишту, Закон о конверзији земљишта, Закон о улагањима
 12. Повезати радни стаж СВИМ запосленим у фирмама у реструктурирању, приватизацији и стечају. Исплатити заостале зараде. Није посао запослених да наплаћују доприносе. То је посао државе. Стаж се повезује на нивоу минималца.  Заостале зараде такође. Део изнад минималца се конвертује у власништво над предузећем.
 13. Отворити широку јавну расправу о правосуђу, образовању и здравству Ове реформе се не могу спровести за годину дана. Али је могуће отворити расправу о њима и увести транспарентност у њихов рад.
 14. Укинути претплату за РТС Извршити рационализацију. Трајно решити финансирање. Не плаћа се накнада за пријем преко антене.
 15. Укинути оверу здравствених књижица.
  Здравствено осигурање за све грађане плаћено из буџета.
 16. Смањити порезе и доприносе за трећину у два корака Увести прогресиван синтетички порез. Први корак са почетном стопом од 20% спровести одмах. Други корак орочити растом пореских прихода. Повећати минималац да прати пореско растерећење.
 17. Увести универзалну социјалну заштиту за сва домаћинства без примања
  Свако домаћинство без примања би добило социјалну помоћ од 15.000 динара месечно, плус 5.000 динара по додатном члану домаћинства, тако да би трочлана домаћинства примала 25.000 динара месечно, а четворочлана 30.000 динара. Цео систем социјалне заштите који имамо данас би заменио нови универзалан систем.
 18. Поставити темеље аграрне реформе: државну земљу обрађују наши земљорадници уз ограничен посед. Вратити систем задруга
 19. Завршити реституцију без трошка за буџет Вратити отето у натури. Оно што не може, вратити кроз супституцију.
 20. Решити проблем кредита у швајцарским францима Терет распоредити између банака и грађана који су узимали кредит.

Други о нашем програму у 20 тачака

КАС – Лана Авакумовић – Програмска платформа листе “Доста је било – Саша Радуловић” 

Принципи и вредност:

Ми који сањамо уређену Србију

Шта је партократија

Принципи за учешће у локалној власти

Ко је наш политички противник

Црвене линије политике

Кредибилитет 17 година касније

Приступ:

ДЈБ Школа јавних политика

Како до једне листе за Београд

Извињење бирачима

Доста је кукања

Преузмите боршуре о нашем програму у 20 тачака

Брошура – рекламни лист 1
Брошура – рекламни лист 2
Брошура – рекламни лист 3
Брошура – рекламни лист 4