Plan DJB u 20 tačaka za Srbiju

Prvo idu vrednosti:

 • Srbiji je potreban sistem, ne vođa;
 • vladavina prava i pravna država;
 • zaštita ljudskih prava kao prizma kroz koju se gleda ceo sistem;
 • opšti društveni interes ispred ličnog;
 • slobodni i nezavisni mediji;
 • tri nezavisne grane vlasti: zakonodavna, sudska i izvršna;
 • parlamentarna demokratija, Srbija kao Republika;
 • poštovanje Ustava i zakona i nezavisnost institucija sistema;
 • socijalno pravedno društvo za sve građane, ne samo za privilegovanu manjinu;
 • tržišna ekonomija;
 • Povedi, prati ili se skloni da ne smetaš onima koji hoće da promene Srbiju na bolje;
 • Srbija kao zemlja u kojoj se lepo i rado živi;

Onda idu crvene linije politike:

 • POTPUNA transparentnosti
  • transparentan gradski budžet, koji se objavljuje svakog meseca;
  • javni kriterijumi za merenje uspešnosti i svrsishodnosti budžetskih programa;
  • transparentni budžeti komunalnih preduzeća i kulturnih i sportskih ustanova;
  • skeniranje i objavljivanje svih ugovora koje grad sklapa sa privatnim preduzećima;
 • Ukidanje partijskog zapošljavanja
  • javni konkursi za sve nepolitičke funkcije u gradu (predmet političkog dogovora mogu da budu samo za poziciju gradonačelnika, većnika i kabineta, jer su to političke funkcije);
  • sistematizacija radnih mesta u kompletnom javnom sektoru za koji je nadležan grad Beograd;
 • Partokratija je centralni problem Srbije
  • Nema saradnje sa SNS-om na bilo kom nivou vlasti;
  • Nema saradnje sa političkim strankama koje sarađuju sa SNS-om na bilo kom nivou vlasti;
  • Nema saradnje sa partokratijom bilo koje vrste, sa političkim opicijama koje zloupotrebljavaju javne resurse zarad svojih ličnih i partijskih interesa;

Onda ide plan u 20 tačaka za Srbiju:

 1. Uvesti POTPUNU transparentnost rada javnog sektora Zabraniti potpisivanje tajnih ugovora. Za ceo javni sektor objaviti sve potpisane ugovore, mesečno objavljivati ko dobija novac od države,  javnih i državnih preduzeća, svih zdravstvenih, kulturnih, prosvetnih i svih drugih ustanova. Objaviti sistematizacije radnih mesta i merila radnog učinka za ceo javni sektor.
 2. Popisati i proceniti SVU državnu imovinu
 3. Doneti nove izborne zakone: direktni izbori za predsednike opština i gradonačelnike, veći cenzus za koalicije, ravnomerna teritorijalna zastupljenost, nov zakon o finansiranju političkih stranaka
 4. Nov zakon o medijima i slobodnom političkom pristupu medijima
 5. Zakon o poreklu imovine
 6. Ukinuti subvencije stranim investitorima Ne postoji razlog da strani investitori budu privilegovani u odnosu na domaće. Fokus ekonomske politike je domaća privreda.
 7. Uvesti red u javna preduzeća. Javni konkursi za sve direktore
 8. Ukinuti protivustavno smanjenje penzija. Vratiti oteto.
  Dug prema penzionerima pretvoriti u državne obveznice sa kamatom. Vojnim penzionerima uskladiti penzije u skladu sa odlukom Ustavnog suda sa kamatom. Reforma penzionog sistema.
 9. Vratiti plate u javnom sektoru na nivo pre smanjenja krajem 2014. Dug za otete plate, kao i za solidarni porez, pretvoriti u državne obveznice sa kamatom.
 10. Raskinuti ugovor za Beograd na vodi
  Raspisati javni konkurs za urbanističko rešenje za Savski amfiteatar.
 11. Staviti van snage štetne zakone Zakon o poljoprivrednom zemljištu, Zakon o konverziji zemljišta, Zakon o ulaganjima
 12. Povezati radni staž SVIM zaposlenim u firmama u restrukturiranju, privatizaciji i stečaju. Isplatiti zaostale zarade. Nije posao zaposlenih da naplaćuju doprinose. To je posao države. Staž se povezuje na nivou minimalca.  Zaostale zarade takođe. Deo iznad minimalca se konvertuje u vlasništvo nad preduzećem.
 13. Otvoriti široku javnu raspravu o pravosuđu, obrazovanju i zdravstvu Ove reforme se ne mogu sprovesti za godinu dana. Ali je moguće otvoriti raspravu o njima i uvesti transparentnost u njihov rad.
 14. Ukinuti pretplatu za RTS Izvršiti racionalizaciju. Trajno rešiti finansiranje. Ne plaća se naknada za prijem preko antene.
 15. Ukinuti overu zdravstvenih knjižica.
  Zdravstveno osiguranje za sve građane plaćeno iz budžeta.
 16. Smanjiti poreze i doprinose za trećinu u dva koraka Uvesti progresivan sintetički porez. Prvi korak sa početnom stopom od 20% sprovesti odmah. Drugi korak oročiti rastom poreskih prihoda. Povećati minimalac da prati poresko rasterećenje.
 17. Uvesti univerzalnu socijalnu zaštitu za sva domaćinstva bez primanja
  Svako domaćinstvo bez primanja bi dobilo socijalnu pomoć od 15.000 dinara mesečno, plus 5.000 dinara po dodatnom članu domaćinstva, tako da bi tročlana domaćinstva primala 25.000 dinara mesečno, a četvoročlana 30.000 dinara. Ceo sistem socijalne zaštite koji imamo danas bi zamenio novi univerzalan sistem.
 18. Postaviti temelje agrarne reforme: državnu zemlju obrađuju naši zemljoradnici uz ograničen posed. Vratiti sistem zadruga
 19. Završiti restituciju bez troška za budžet Vratiti oteto u naturi. Ono što ne može, vratiti kroz supstituciju.
 20. Rešiti problem kredita u švajcarskim francima Teret rasporediti između banaka i građana koji su uzimali kredit.

Drugi o našem programu u 20 tačaka

KAS – Lana Avakumović – Programska platforma liste „Dosta je bilo – Saša Radulović“ 

Principi i vrednost:

Mi koji sanjamo uređenu Srbiju

Šta je partokratija

Principi za učešće u lokalnoj vlasti

Ko je naš politički protivnik

Crvene linije politike

Kredibilitet 17 godina kasnije

Pristup:

DJB Škola javnih politika

Kako do jedne liste za Beograd

Izvinjenje biračima

Dosta je kukanja

Preuzmite boršure o našem programu u 20 tačaka

Brošura – reklamni list 1
Brošura – reklamni list 2
Brošura – reklamni list 3
Brošura – reklamni list 4