Реформа политичких институција

Желимо ефикасне и праведне политичке институције. Желимо репрезентативну, стабилну и одговорну владу, праведан изборни процес, транспарентан рад политичких странака, контролу новца у изборној кампањи, и медије које све политичке субјекте третирају на подједнак начин. Желимо институције које све политичке субјекте третирају на подједнак начин.

Да бисмо дошли до тога, променићемо следеће законе:
Закон о политичким странкама

 • Довршићемо сређивање регистра политичких странака. Странке ће имати обавезу да учествују на изборима, имају чланство, буду активне, праве и објављују финансијске извештаје на време.
 • Странке које десет година не учествују на изборима и немају представнике у законодавним телима, мораће да поднесу захтев за поновном регистрацијом.
 • Увешћемо процедуре за банкрот политичких странака. Странке ће за своје дугове гарантовати имовином. Странке које не могу да извршавају своје новчане обавезе мораће да прогласе банкрот.

Закон о финансирању политичких странака

 • Ограничићемо висину расхода у изборној кампањи.
 • Наставићемо да инсистирамо на транспарентности у раду политичких странака. Странке морају на време да предају финансијске извештаје, јавно их објављују, имовину изразе фер тржишном вредношћу, наведу крајњи извор финансирања, и потроше највише онолико колико пријаве да су добили.
 • Странке које у кампањи троше више од пријављених прихода, подложне су истрази државних органа о пореклу новца.
 • Инсистираћемо на томе да странаке једном годишње (чешће ако је изборна година) објављују на свом веб сајту списак великих донатора и висину свих донација.
 • Ограничићемо висину донација и увести пореске олакшице за донације.
 • Донације у натури ће се у финансијским извештајима пријављивати по тржишној вредности.
 • Донације правних лица морају да се региструју у њиховим пословним књигама и на рачунима, а деоничари правног лица морају да буду информисани о прилозима.
 • Правна лица у власништву државе не могу давати донације политичким странкама, ентитетима која су повезана са политичким странкама, и органима власти на општинском, покрајинском и републичком нивоу.
 • Странке које учествују у кампањи добијаће од државе потпуно исти новчани износ за потребе изборне кампање.
 • Странке неће моћи да се за потребе кампање или функционисања задужују код банака које имају више од 25% државног власништва.
 • Ојачаћемо Државну ревизорску институцију и Агенцију за борбу против корупције у надзирању финансијских извештаја политичких странака и у овлашћењима да санкционишу непридржавање норми о транспарентности извештаја.
 • Појачаћемо кадровске капацитете обе ове институције. Сматрамо их чуварима демократије.
 • Наставићемо обуку судија, тужилаца, полиције и осталог специјализованог особља неопходног за борбу против незаконитог финансирања изборних кампања и страначког рада.

Закон о јединственом бирачком списку

 • Довршићемо ажурирање бирачког списка као електронске базе података.
 • Укрстићемо бирачки списак са системом матичне књиге рођених и умрлих, и увести аутоматско ажурирање спискова. Ово ће спречити злоупотребе кроз дупло гласање и „гласање” умрлих.
 • Олакшаћемо гласање грађанима Србије који се привремено налазе ван Србије, а имају пријављено место боравка у Србији, тј. плаћају порез у Србији.
 • Државна администрација ће имати обавезу да свим бирачима пошаље обавештење за гласање уочи изборног дана са подацима о изборном месту.

Закон о државној изборној комисији

 • Изборна комисија постаће стално државно тело. Увешћемо принцип независности у рад изборне комисије. Комисија ће имати самосталан буџет и аутономију у регулацији сопствене структуре.
 • Увешћемо професионализам у рад државне изборне комисије. Чланови комисије више не могу бити припадници политичких странака, већ људи који се тиме професионално баве, тј. експерти у области права, политичке науке, економије, статистике, комуникологије, организационих наука, софтверски и рачунарски инжењери.
 • Исто ћемо урадити и на локалном нивоу – локалне изборне комисије ће такође постати стална и професионална тела.
 • Комисија ће имати девет чланова чији мандат траје седам година. Сваки члан ће имати право на један реизбор. Чланови комисије неће моћи да имају друго радно место.
 • Увешћемо принцип јавности у рад комисије. Записници са свих бирачких места којима располаже комисија биће јавни након званичног проглашења изборних резултата. Свака парламентарна странка има право на по једног сталног представника у изборној комисији који има право да присуствује раду и седницама комисије и има слободан увид у све податке које комисија обрађује.
 • Комисија ће имати право да одлучује по жалбама грађана и странака о изборном процесу у првостепеном поступку.
 • Кадровски ћемо оснажити улогу посматрача избора.

Закон о изборном систему

 • Увешћемо мешовити изборни систем за избор посланика. Део посланика ће се бирати по пропорционалном систему, а део по већинском систему. Овакав систем је десет година успешно функционисао у Војводини и омогућио репрезентативну и стабилну извршну власт.
 • Већински изборни систем подразумеваће избор посланика у два круга. Уколико нико не добије више од 50% у првом кругу, у други круг улазе два кандидата која су имала највише гласова. Победник је кандидат који освоји више гласова под условом да је у други круг изашло најмање 25% уписаних бирача у тој изборној јединици.
 • Изборне јединице ће се налазити унутар постојећих округа. Свака изборна јединица ће покривати 100.000-130.000 бирача.
 • Избори по пропорционалном систему биће засновани на персонализованом принципу. Грађани више неће гласати само за листу, већ и за посланика са именом и презименом на листи.
 • Увешћемо цензус за коалиције: за коалиције од две странке увешћемо цензус од 7%, за три странке 9%, за четири странке 15%, за пет и више странака 25%.
 • Избори ће се одржати у року од најкраће 30, а најдуже 45 дана од њиховог расписивања.
 • Странке пријављују своје листе до 15 дана пред изборе. Када се предаја листа закључи, РИК методом случајног избора утврђује редослед листа.

Закон о Народној скупштини

 • Смањићемо број посланика у Скупштини Србије. Број неће бити фиксиран у уставу, већ промењив и утврђен према формули која број посланика везује за број регистрованих бирача.
 • Растеретићемо рад скупштине у пленуму. Закони ће се формулисати на нивоу скупштинских одбора, а скупштински пленум ће моћи да предлог прихвати, одбаци или га врати одбору на дораду. Уколико га врати на дораду, пленум има право да предлаже амандмане. Одбори ће бити састављени пропорционално.
 • За време мандата, посланик не може обављати другу активност или имати радни однос ван скупштине. За свој рад посланици ће добијати плату. Присуство седницама скупштине и одбора постаје радна обавеза посланика. Неприсуствовање подразумева умањење плате.
 • Увешћемо расправни и гласачки кворум на одборима и пленумским седницама. Намерно опструирање кворума биће кажњиво.
 • Посланици ће добити стручне тимове аналитичара (састављене од правника, економиста, политиколога и статистичара) који ће им помагати у изради закона и контроли извршне власти. Желимо посланике посвећене свом послу.
 • Увешћемо „личне карте” посланика. Грађани ће имати увид у биографију и имовинско стање сваког посланика (пре и после сазива), у његову страначку историју, као и у његову активност – моћи ће да знају за који је закон посланик гласао, на колико је седница присуствовао, колико пута се јавио за реч, о чему је причао, и колико је новца потрошио. Желимо да грађани знају шта њихови представници раде у скупштини.
 • Увешћемо ригорознију контролу посланика који буду мењали странке током мандата у скупштини. Верујемо у слободу политичког избора и организовања, и сматрамо да посланици имају слободу да мењају странке, али желимо да спречимо корупцију. Промену страначке припадности као последицу корупције третираћемо као кривично дело.
 • Укинућемо посебно изјашњавање Скупштине о имунитету посланика које посланика штити од кривичног поступка за тешка кривична дела.
 • Редуковаћемо институцију „усвајања закона по хитном поступку” да бисмо избегли злоупотребе. По хитном поступку могу да се усвајају само закони који регулишу последице природних катастрофа и оружаних сукоба.
 • Увешћемо кворум за посланичка питања за Владу Србије: најмање 2/3 министара мора да буде присутно када посланици постављају питања. Присуство премијера, првих потпредседника владе и заменика премијера је обавезно када посланици постављају питања.
 • Време за одговоре премијера и министара може бити највише дупло дуже од времена које је утрошено на постављање посланичких питања.
 • Оснажићемо институцију народне иницијативе. Продужићемо рок за сакупљање потписа и обавезати председницу Скупштине да такву иницијативу уврсти у дневни ред.

Закон о локалним изборима

 • Вратићемо непосредан двокружни избор градоначелника и председника општина. Желимо да помогнемо стварање нове локалне елите која ће, уместо кроз полтронство у страначкој хијерархији, утицај моћи да гради учешћем на локалним изборима.
 • Смањићемо број одборника у скупштинама општина и градова.
 • Одборници ће се бирати по персонализованом пропорционалном систему.
 • Одборницима ћемо такође омогућити стручне тимове аналитичара (састављене од правника, економиста, политиколога и статистичара) који ће им помагати у изради одлука и контроли извршне власти.
 • Променићемо структуру извршне власти на општинском нивоу: општинско веће ће бити одговорно председнику општине (он ће га бирати, а не скупштина).

Закони о медијима

 • Медији ће имати обавезу да објављују извештаје о заради од изборног оглашавања на дневној и недељној основи и на крају кампање.
 • Медијски простор може да се продаје само директно учесницима у изборном процесу. Приватно или правно лице које не учествује на изборима не може куповати простор за изборно оглашавање. Куповина рекламног простора за изборе унапред није дозвољена. Препродаја медијског простора другом политичком субјекту није дозвољена.
 • Рекламно време предвиђено за изборну кампању на електронским медијима биће ограничено.
 • Странке ће морати да објаве уговор о рекламирању са потпуним подацима: број реклама, дужина спота, и цена. Реклама се неће пуштати пре објаве уговора. (Важи и за Интернет рекламирање.)
 • Ако медији почну да пуштају рекламе пре објављеног уговора, кажњава се власник медија, не странка.
 • За време изборне кампање медијско обавештавање о отварању фабрика, путева, мостова, и осталих објеката који у медијима могу да се представе као привредни успеси владе могуће је без живог учешћа и помињања политичара.
 • Обавезаћемо електронске медије да припреме посебне ТВ и радио програме за едукацију грађана у којима ће упознати грађане са основама изборног процеса (природом избора, начином гласања и понашања на изборном месту, тајности гласања, регистрацијом и провером бирачког списка, жалбом на изборни процес итд).
 • Приватни медији не морају да учествују у изборној кампањи, али ако одлуче да учествују морају да се подвргну свим правилима представљања које учесницима гарантују непристрасан начин представљања и понуде им рекламни медијски простор под једнаким условима.
 • Држава гарантује право новинарима да обављају своје послове у складу са принципима једнаког медијског третмана и етичког кодекса новинарства. Било какав облик претње или напада на новинара третираће се као угрожавање људских права.
 • Сви медији имају обавезу да у року од три месеца од доношена закона усвоје интерне професионалне кодексе који регулишу понашање новинара током изборне кампање (заштита података, пријава подмићивања, заштита од власника или оглашивача итд). Кодекси ће служити као правна основа у судском поступку заштите права новинара да слободно извештавају.
 • Током изборне кампање, оглашивачи не могу отказивати оглашавање у медијима.
 • Обавезаћемо медије да приликом објављивања истраживања о рејтинзима странака које учествују на изборима објаве:
  • наручиоца истраживања (име странке, правног или приватног лица);
  • методологију прављења узрока, маргину грешке и интервал поузданости;
  • методологију прикупљања података;
  • време спровођења истраживања;
 • Вратићемо углед регулаторном телу које има обавезу да контролише и санкционише једнак третман политичара у медијима. Бираћемо чланове који имају углед у стручној јавности. Бираћемо их на време.

 

29. март 2016.