Privreda Saopštenje

Povući Zakon o ulaganjima iz skupštinske procedure

Pokret “Dosta je bilo – Saša Radulović” zahteva da se koruptivan i štetan Nacrt zakona o ulaganjima povuče iz skupštinske procedure.

Ovaj zakon je pripremljen sa ciljem da se legalizuju tajni i direktni dogovori vlasti sa odabranim investitorima. Njime se, praktično, legalizuje korupcija jer se ozakonjuje duboko štetan princip tajnih ugovora.

skupstina

Ovaj svojevrsni “leks specijalis” suspenduje Zakon o dostupnosti informacija od javnog značaja, čime se otvara veliki prostor za korupciju kroz tajne ugovore.
U članu 25. ovog Nacrta navedeno je da se „protiv rešenja kojim se odbija slobodan pristup informacijama od javnog značaja iz investicionog programa ili posebnog investicionog ugovora ne može izjaviti žalba, a u smislu zakona koji uređuje slobodan pristup informacijama od javnog značaja“. U stavu 2. ovog člana navodi se da se može pokrenuti „upravni spor, u skladu sa zakonom, o čemu sud po službenoj dužnosti obaveštava nadležni državni organ za ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja“.

Drugim rečima, do sadržine ugovora sa investitorima građani Srbije neće moći da dođu ni uz pomoć poverenika za informacije od javnog značaja, već će morati da vode upravni spor da bi saznali kakav sporazum je vlast sklopila u njihovo ime. Upravni sporovi su dugotrajni i neizvesni posebno kad se ima na umu zavisnost pravosuđa od izvršne vlasti, kakvu je demonstrirao i Ustavni sud Srbije odbijajući raspravu o smanjenju penzija.

Pokret „Dosta je bilo – Saša Radulović“ smatra da je Nacrt zakona o ulaganjima štetan za Srbiju i da se ne može popraviti amandmanima. Zahtevamo da se vrati u javnu raspravu da bi se, putem transparentne procedure i uz učešće stručne javnosti, koja je u dosadašnjem postupku izbegnuta, došlo do pravih rešenja.

Dosta je bilo

Dosta je bilo

Komentar

Klikni ovde da postaviš komentar