Ауторски текст Војводина Државна управа

Тител: Помоћ на тителски начин

Одлуком начелника Општинске управе, општине Тител, од 18.06.2012. године, расписан је поступак јавне набавке грађевинског материјала за потребе избеглих и интерно расељених лица. У поступку јавне набавке изабран је добављач ТР “Малуни” из Шајкаша, са којим је потписан уговор 09.07.2012.

Оно што је спорно у овом послу је то што је уговором предвиђено да може доћи до промене цене, услед промене девизног курса. По Закону о јавним набавкама промена девизног курса не може бити разлог промене цене. По истом закону, ако је ту или сличну одредбу понуђач предвидео у уговору, она је морала бити наведена и у конкурсној документацији, како би сви понуђачи знали да ће имати ту могућност. У конкурсној документацији, у овом случају, тога није било.

Titel Tender

Управо ову одребу уговора, могућност промене цене услед промене девизног курса, добављач и Општина Тител користе да потпишу Анекс уговора, 16.07.2012, само 7 дана након потписивања уговора. Овим анексом извшено је повећање раније уговорене ценe за 133.000,00 динара. Оно што је спорно је то да у периоду од потписивања уговора до потписивања анекса уговора није дошло дo слабљења динара. Упрво супротно, динар је за тих недељу дана ојачао. Уместо да се уговорена цена смањи, она је повећана, што значи да су грађани општине Тител овим кршењем закона оштећени.

Све ово је Државна ревизорска институција навела у свом извештају након ревизије рада општине Тител за 2012. годину. У извештају, између осталог, стоји следеће:

“Општина Тител је без разлога одређених у конкурсној документацији, као и противно одредби основног уговора о промени девизног курса као разлог за промену уговорене цене, закључила Анекс Уговора о јавној набавци грађевинског материјала за потребе избеглих и интерно расељених лица на територији Општине Тител којим се обавезала на увећање уговорене цене и тако преузела обавезу и извршила расходе за набавку грађевинског материјала за потребе избеглих и интерно расељених лица у износу већем за 133 хиљаде динара од првобитно уговореног износа, што је супротно члану 82. став 4. Закона о јавним набавкама којим је прописано да наручилац након закључења уговора може да дозволи промену цене само из објективних разлога који морају бити одређени у конкурсној документацији, односно предвиђени посебним прописима. На тај начин поступљено је супротно члану 57. Закона о буџетском систему.”

Да би се у највећој могућој мери спречиле овакве ствари, односно смањио простор за корупцију, Покрет “Доста је било – Саша Радуловић” се залаже за поптпуну транспарентност рада свих нивоа власти, институција и јавних предузећа. То значи да сваки уговор мора бити јавно објављен. На тај начин би грађани имали увид у начин рада свих корисника буџетских средстава.

Покрет “Доста је било – Саша Радуловић”
Општински одбор Тител

ДЈБ Војводина

ДЈБ Војводина

Коментариши

Кликни овде да поставиш коментар