Ауторски текст Војводина Државна управа

Директор слабо говори српски, али разуме моделе пљачкашке приватизације

ДП Нови Сад – Гас, последње друштвено предузеће у Србији, упркос одличној наплативости услуга постало је губиташ, са дугом само према Србијагасу од 60 милиона евра. Да ли је овај дуг створен по добро опробаном српском рецепту финансирања политичких кампања свих владајућих странака током низа година или захваљујући стручности директора и његовој намери да га приватизује?

coins-1015125_1280 (1)

Покушаји приватизације ДП Нови Сад – Гас стопирани су већ низ година, јер је у току судски процес око нерешеног власништва. Гасоводну мрежу у Новом Саду и низу околних места финансирали су грађани (прикључак је својевремено коштао око 2000 марака, касније 3000 евра). Грађани се годинама боре против наплате рачуна (са каматама) за испоруку гаса који не задовољава основне критеријуме квалитета.

Читава прича ових дана завршава се појавом уговора којим се дуг овог предузећа према “Србијагасу” преузима од стране фирме “Селинус гас & Оил”, на који је сагласност дала Влада Србије. Фирма “Селинус” је регистрована на адреси директора Вујановића. У случају откупа, та фирма постаје највећи поверилац Нови Сад – Гаса, и у случају стечаја, власник.

Уколико се запутите на страницу ДП Нови Сад-Гас, рубрика менаџмент, видећете да је страница у припреми. Да ли је то тако јер је генерални директор Јован Вујановић у процесу завршавања вечерње школе или неког трендовског факултета, није познато. Јавност је шокирана чињеницом да директор не успева да изговори ни једну реченицу до краја, као и да не зна и не разуме стручне термине.

Ово је скандалозан пример праксе да странке у свако предузеће гурају што више својих кадрова. Ово им је сигуран извор финансирања, зато што страначки запослени кадрови у великој већини враћају део плате у страначку касу. Што више страначких запослених, већи је приход странке, више је новца за кампању и тако у круг. Често не гледају да ли су ти људи адекватни за функције и радна места која им се додељују.

Пoкрeт сe зaлaжe зa пoлитику пoтпунe трaнспaрeнтнoсти рaдa у jaвнoм сeктoру. Зaхтeвaмo дa сe нa сajтoвимa држaвних институциja и jaвних прeдузeћa oбjaвe свe пoслoвнe биoгрaфиje функциoнeрa, систeмaтизaциja рaдних мeстa и кo их и сa кaквим учинкoм пoпуњaвa. Такође зaхтeвaмo дa сe jaвнo oбjaвљуjу и свe трaнсaкциje свих jaвних финaнсиja, свaкoг мeсeцa зa прeтхoдни мeсeц. Сaмo je пoтпунa трaнспaрeнтнoст рaдa гaрaнциja искoрeњивaњa кoрупциje и брaнa пaртoкрaтским интeрeсимa.

Пoкрeт « Дoстa je билo – Сaшa Рaдулoвић » зaтрaжиo je oд Влaдe Србиje пoдaткe o стручним квaлификaциjaмa и рaднoм искуству 160 рeпубличких функциoнeрa нa oдгoвoрним пoлoжajима. Ускоро ћемо ово захтевати и на нивоу града Новог Сада.

Реците ДОСТА ЈЕ БИЛО партијском запошљавању на следећим изборима.
 

Данко Ненезић

Новосадски одбор покрета “Доста је било – Саша Радуловић”

ДЈБ Војводина

Коментари

Кликни овде да поставиш коментар

  • Pod hitno rešiti sve najasne privatizacije i sprečiti one koje se pripremaju na isti način.Direktora JP Novi Sad gas usranom motkom oterati u Bosnu,odakle je on i mnogi drugi ,došao da krade ovu zemlju.

    • Bogdane ne moramo odmah motkom po Bosancima. Barem lopova i nesposobnog kadra imamo iz svih krajeva bivše i sadašnje države. Ne nedostaje ni ovih lokalnih u toj grupi, naprotiv. A što se ovog konkretno tiče, po dijalektu bi se reklo da je ipak došao iz Hrvatske (Krajina).
      Tako paušalnim etiketiranjem po osnovu regionalnog porekla sigurno ne dajete podršku onom za šta se zalaže pokret DJB.

  • Човек је Херцеговац, но то не мења његову неписменост. Питам ли се, који ли је критеријум био код запошљавања?

  • Preduzeće SELINUS GAS & OIL d.o.o. Novi Sad osnovalo je SELINUS LTD iz Velike Britanije. Osnivački kapital je 100 dinara. Pametnome dosta. Direktor je izvesni Božidar Markuš, ako je to uopšte bitno …