Autorski tekst Vojvodina Ekologija Energetika

Pančevo: Elektrana na otpad – dogovor iza širom otvorenih vrata

Priča je počela posle prethodne, treće, sednice Skupštine grada Pančeva, u okviru koje je kao informativna tačka bila informacija o tome da je gradonačenik Pančeva, Saša Pavlov, po vlašćenju gradskog veća, potpisao Protokol u vezi sa realizacijom Projekta za finansiranje i izgradnju elektrane za proizvodnju električne energije od otpada u Republici Srbiji. Bilo je čudno da se ovako bitna tema, koja je ne samo lokalnog, nego i državnog karaktera tretira kao informativna tačka, što uglavnom podrazumeva da se rasprava po tom pitanju neće voditi.

Zagađenje - blue-88068_1920

Vrlo je bitno da se napravi razlika između spalionice otpada i elektrane za proizvodnju električne energije od otpada. Spalionica ima za cilj samo da eliminiše otpad, dok elektrana ima i funkciju proizvodnje električne, i eventualno toplotne energije. Izgradnja elektrane je neuporedivo skuplji projekat u odnosu na izgradnju spalionice otpada.

Izgradnja elektrane za proizvodnju električne energije na otpad može da dovede do povećanja nivoa zagađenja životne sredine na teritoriji grada Pančeva. Ukoliko se uzme u obzir da je Pančevo grad sa lošom situacijom po pitanju zagađenja, ovo bi bilo kritično.

Predsednik Skupštine grada Pančeva Tigran Kiš je bio iznenađen činjenicom da neki odbornici žele da diskutuju o tački dnevnog reda, koja je informativna (nije imala karakter odluke) već je trebalo da samo da informaciju da se nešto dogodilo. Gradonačelnik nije bio prisutan na toj sednici i sva pitanja koja su postavljena ostala su bez odgovora.

Sutradan je od strane Demokratske stranke pokrenuta inicijativa da opozicija sazove sednicu i da se traži rasprava o pomenutom projektu. Pokret Dosta je Bilo, Socijalistička partija Srbije i Liga socijaldemokrata Vojvodine su podržale ideju i zajedno sa 24 potpisa predali nekoliko dana posle toga inicijativu za sazivanje sednice Skupštine grada.

Pančevo zahtev

Razlozi za sazivanje vanredne sednice skupštine Grada Pančeva su bili sledeći:

Tražiti objašnjenje gradonačelnika Saše Pavlova o svim otovrenim pitanjima vezanim za protokol koji je potpisao, a to su: Kako je došlo do toga da baš Pančevo bude grad na čijoj teritoriji će se eventualno graditi elektrana na otpad? Ko je iz Vlade Srbije inicirao potpisivanje protokola o izgradnji elektrane za otpad? Koja je lokacija predviđena za izgradnju elektrane? Koje su ekološke posledice eventualnog dovoženja otpada iz ostalih delova Srbije i njegovo skladištenje na teritoriji Pančeva? Koja je ekonomska opravdanost ovakvog projekta, obzirom da je cena električne energije koja se proizvodi na ovaj način nekoliko puta veća od cene koju plaćaju građani?

Skrenuti pažnju građana na činjenicu da se gradska vlast bavi vrlo bitnim pitanjima za grad mimo njihovog znanja. Pokrenuti priču o raspisivanju referenduma u Pančevu po pitanju izgradnje elektrane.

Prilikom dogovora oko dnevnog reda na stolu su bila dva predloga:
Prvi, da se odmah traži raspisivanje referenduma, a drugi da se traži rasprava o samom projektu. Prevagnulo je mišljenje da treba ići postepenije, i da bi zahtev za referendumom bez prethodne rasprave možda bio prenagljen, tako da je odlučeno da se traži rasprava. Od zahteva da se raspiše referendum nije se odustalo, već je bio plan da se to predloži u narednom koraku.

Srpska Radikalna Stranka nije učestvovala u ovom dogovoru, ali smo dobili informaciju da su zainteresovani i da im pošaljemo formu dokumenta kao bi i oni sakupili potpise.

Sastavljena su dva zahteva kako bi unapred imali pripremljene obe inicijative. Prvi je zahtev koji predviđa tačku dnevnog reda: Realizacija projekta za finansiranje i izgradnju elektrane za proizvodnju energije od otpada u Republici Srbiji, dok je drugi predviđao donošenje odluke o raspisivanju referenduma sa definisanim referendumskim pitanjem: Da li ste za realizaciju projekta izgradnje elektrane za proizvodnju energije od otpada u Pančevu?

Prva, svakako interesantna, stvar desila se već prilikom predaje inicijative predsedniku Skupštine grada Tigranu Kišu. Naime, tom prilikom se radikali nisu pojavili, ali smo saznali da su oni svoje potpise već predali i da su održali konferenciju za štampu samostalno. Gaf radikala je bio u tome što su potpise predali na pogrešnom formularu (onom koji je predviđao raspisivanje referenduma) tako da su njihovi potpisi bili nevalidni, a pored toga vladajućoj većini su otkrili nameru daljeg delovanja opozicije. Može da se zaključi da radikali nisu znali ni šta potpisuju.

Sednica je morala biti održana u roku od 15 dana od dana kada je zahtev predat skupštinskoj službi. Zakazana je za 20.7.2016.godine.

Tigran Kiš, predsednik Skupštine grada Pančeva, naveo je u svojoj izjavi Pančevcu da ne zna kako zakazana sednica treba da se završi, odnosno, da ne postoji definisana odluka, zaključak ili preporuka o kojoj bi se odbornici izjasnili.
Kako smo i mi kao inicijatori sednice bili svesni ovog nedostatka odlučili smo da tekst zaključka predamo skupštinskoj službi čime bi on postao sastavni deo našeg zahteva. Tako smo i uradili.

Pančevo zaključak

Zaključak je kratak i jasan.
Bez saglasnosti Skupštine grada Pančeva ili referendumske odluke građana Pančeva nije dozvoljena realizacija Projekta za finansiranje i izgradnju elektrane za proizvodnju električne energije od otpada u Republici Srbiji na teritoriji grada Pančeva.
U ovom zaključku ne postoje vremenske odrednice, jednostavno odluku donose ili Skupština grada ili građani. Ukoliko skupštinska većina nije spremna da preuzme odgovornost za neku značajnu odluku može da raspiše referendum i građani će reći svoje.
Odmah nakon što smo predali zaključak, u skupštinsku službu je stigao i zaključak koji je predložila Srpska napredna stranka. Iako nisu bili zadovoljni što je sednica uopšte sazvana, odlučili su da pripreme zaključak koji bi Skupština trebalo da usvoji. Ideja naprednjaka je bila da sa dnevnog reda sednice skinu zaključak koji je predložila opozicija i da umesto njega predlože svoj zaključa koji je skoro identičan, odnosno predviđa obavezu raspisivanja referenduma, što je ključno.

Pančevo SNS dokument

Na samom početku sednice odbornici su konačno mogli da čuju i gradonačelnika Sašu Pavlova. Pavlov je spremio jedan nazovi traktat, kojim je želeo da se prikaže kao neko ko ništa ne krije, ko je spreman da da odgovore na sva pitanja. Na početku svog izlaganja rekao je da je osetio potrebu da se obrati odbornicima (kasnije u toku sednice je postavljeno pitanje kada je tu potrebu osetio i zašto je nije osetio na vreme, odnoso na trećoj sednici Skupštine grada Pančeva, a ne na vanrednoj sednici koju je zakazala opozicija).

Nema smisla ulaziti u sve segmente govora gradonačelnika, ali moramo da istaknemo jedan detalj koji je nama posebno privukao pažnju. U jednom trenutku Pavlov je rekao da nije bilo potrebe da se zakazuje sednica već da su odbornici kojima nešto nije jasno u vezi sa ovim projektom mogli u svako doba da dođu kod njega u kancelariju i da se informišu o onome što im nije jasno. Naveo je da su vrata njegove kancelarije širom otvorena za sve. (Verovatno isto kao što su vrata Skupštine grada na konstitutivnoj sednici bila otvorena za radnike apoteke.)

Šta je ovde problem? Gradonačelnik zamera odbornicima što su sazvali sednicu Skupštine umesto da dođu kod njega da razgovaraju iza širom otvorenih vrata. Da li je to normalno? Naravno da nije. Odbornici biraju gradonačenika, a ne on njih. Gradonačelnik mora da odgovara odbornicima kada god oni to misle da treba, a ne kada on poželi. Odbornici mogu da smene gradonačelnika, a ne on njih. Dakle, jedino su 70 odbornika u Skupštini grada neprikosnoveni što se tiče mandata. Svi ostali su promenljivi.

Gradonačelnik nije odgovorio na nekoliko bitnih pitanja, a to su:
Kako se dogodilo da baš Pančevo bude izabrano za mesto gde bi se eventualno gradila elektrana na otpad? Da li je postojala neka konkurencija? Da li su se još neki gradovi interesovali za ovaj projekat ili je neko na višem nivou (Republika) odlučio da je Pančevo mesto za novu elektranu?

U vezi sa tvrdnjom gradonačelnika da je električna energija koja se proizvodi na ovaj način nekoliko puta skuplja, postavili smo i pitanje da li mu je poznato da se novom Uredbom Vlade elektrane na otpad tretiraju kao obnovljivi izvori energije i da bi ovakva elektrana imala status povlašćenog proizvođača, odnosno da bi Elekrtorprivreda Srbije otkupljivala proizvedenu električnu energiju po ceni koja je nekoliko puta veća od cene po kojoj se prodaje građanima. Po našem mišeljnju radi se upravo o pravnoj zavrzlami kojom će se preko džepa građana ekonomski opravdati izgradnja elektrane.

Pitanje člana 7. Protokola u vezi sa realizacijom Projekta za finansiranje i izgradnju elektrane za proizvodnju električne energije od otpada u Republici Srbiji koji je potpisan. On predviđa postojanje poverljivih informacija. Nije dato nikakvo objašnjenje u vezi sa ovim članom!

Pančevo pravilnik

Na konsultacijama predstavnika odborničkih grupa, koje su se održale dvadesetak minuta pre početka sednice, šef naprednjaka Željko Sušec, tražio je od opozicionih predstavnika da odustanu od svog zaključka i da se prihvati njihov (?!). Kako opozicija nije želela da odustane od svog zaključka naprednjaci su odlučili da silom svojih glasova u Skupštini naš predlog zaključka izbace sa dnevnog reda i da umesno njega stave svoj.

Gradonačelnik je ustvrdio da je Deklaracijom o politici zaštite životne sredine grada Pančeva zabranjeno da se otpad iz drugih gradova skladišti na teritoriji grada Pančeva i da to znači da elektrana neće koristiti otpad iz drugih sredina. U vezi sa tim konstatovali smo da Skupština u svakom momentu može da promeni pomenutu deklaraciju, što je Pavlov i potvrdio.

Na kraju sednice usvojen je zaključak koji je predložila Srpska napredna stranka. Odbornici pokreta Dosta je Bilo uzdržali su se od glasanja.

Izgradnja elektrane za proizvodnju električne energije na otpad može da dovede do povećana nivoa zagađenja životne sredine na teritoriji grada Pančeva. Ukoliko se uzme u obzir da je Pančevo grad sa lošom situacijom po pitanju zagađenja ovo bi bilo kritično.

Da se pitala Srpska napredna stranka pitanje elektrane se ne bi više pojavljivalo na sednicama skupštine, sve bi ostalo na informaciji o potpisanom protokolu.

Nikada ne bi podržali odluku o raspisivanju referenduma da opozicija to nije tražila od njih. Pokušali su da preotimanjem sednice prikažu sebe kao odgovornu i ozbiljnu vlast što svakako nisu.

Pokret Dosta je bilo se zalaže za transparentnost u obavljanju javnih funkcija. Ovo znači da sve sporazume, memorandume i ugovore koje vlast potpisuje u ime građana građani moraju dobiti na uvid blagovremenom objavom na sajtu grada. Insistiramo i na uvođenju jasne odgovornosti javnih službenika i merenju njihovih rezultata. U situaciji kakva jeste danas u Pančevu, puno toga bi moglo da bude skriveno, realizovano, a šteta Pančevcima naneta radom “iza kulisa” i bez adekvatnog uključivanja javnosti, da se odbornici opozicije nisu podigli u inicijativi da se ispita tačno šta se po ovom pitanju dešava. Kancelarija gradonačelnika nije mesto na kojem se dobijaju informacije, skupštinska zasedanja to jesu, jer putem njih o dešavanjima gradu lakši pristup imaju mediji i građani.

Nikola Ćebić
Gradski odbor pokreta Dosta je Bilo – Pančevo

DJB Vojvodina

Komentar

Klikni ovde da postaviš komentar

  • Video sam u sred Beča elektrocentralu na otpad, a pre neku godinu je bila i jedna tv reportaža na RTS o toj centrali. Ja sam se uvek kadgod odem u Beč divio jednom prelepom tornju za koga se posle ispostavilo da je to dimnjak od te centrale koji je projektovao poznati bečki arhitekta. Nikakav dim nisam primetio. Ali Beč je u Austriji, a Pančevo je u Srbiji gde je na vlasti verovatno SNS.