Београд Саопштењe

Одборници "Доста је било" оштро против одузимања пословног простора Земуну

У среду, 31. августа 2016. одржана је IV седница новог сазива СО Земун. Као и сваки пут до сада, и на овој седници најактивнији су били одборници покрета Доста је било. Њих тројица, Страхиња Крижак, Дејан Туфегџић и Тони Чабраја, практично су се смењивали за говорницом.

zemun

Наши одборници посебно су се бавили тачкама дневног реда које су се тицале одузимања надлежности ЈП Пословни простор у корист Градске власти.

Одборник Страхиња Крижак истакао је да су oдлуке о преузимању надлежности над пословним простором којим је до сада управљало ЈП „ПП Земун“ наставак централизације ингеренција и финансија коју Град Београд спроводи последњих неколико година. Поставио је питање шта се налази у позадини свих ових одлука, да ли Град Београд не може да покрије своје текуће трошкове због лошег пуњења буџета или расту трошкови Града пошто је неопходно намирити пројекат „Београд на води“.

Уместо да се надлежности децентрализују а новац што више приближи директним корисницима, Београд својим одлукама градске општине своди на месне заједнице. Велике општине попут Земуна тиме остају ускраћене како за новац тако и за надлежности у најразличитијим сферама друштвеног живота попут здравства, културе и образовања. На тај начин градске општине губе своју улогу и остају са знатно мање могућности да побољшају живот својим грађанима у поређењу са много мањим општинама по Србији. Страхиња је истакао да је неопходно преименовати ЈП „Пословни простор Земун“ у „Пијаце и гробља“ јер је то све за шта ово предузеће остаје надлежно.

Тони Чабраја је истакао да је одузимање права управљања пословним простором у Земуну драстичан централистички акт, супротан демократским принципима и централистички, недемократски притисак града. Градском одлуком о начину поступања са непокретностима које су у јавној својини Града Београда и над којима град Београд има посебна својинска овлашћења (сл.гл.РС бр.63/16), напрасно се одузимају права коришћења и издавања у закуп пословног простора који се налази на територији Општине Земун,а  којим је до сада управљао ЈП Пословни простор Земун. Тиме се општински буџет драстично закида а општинске службе ни сада не могу да подмире вршење сопствених делатности у целости. После овакве одлуке ће ситуација бити још гора по општину и буџет.

Пословним простором најбоље може управљати она општина на чијој територији се налази ПП, из економских и сврсисходних разлога, уместо да Град Београд намеће и цене издавања објеката и лица којима ће се ти објекти издавати. Ова одлука је противна интересима грађана Општине Земун, па се могло уредити и другачије да се као до сада један део накнаде плаћа Граду Београду, а не да се сав пословни простор одузме из управљања општини Земун, која више над истим нема никакве надлежности.

Предлог ове одлуке усвојен је већином, али је одборничка група Доста је било гласала против њеног усвајања.

Кад је реч о тачкама дневног реда које се тичу буџета Општине, Тони Чабраја је указао да ми као нова политичка снага нисмо учествовали у креирању овог буџета нити смо имали могућност да га од почетка пратимо, али смо уочили да мноштво ставки из извештаја код приходовне, а посебно код расходовне стране не садржи транспарентно навођење правних и физичких лица којима је новац исплаћен. Такође, нису приказани уговори на основу којих су плаћане разне и специјализоване услуге.

Нема таксативног и транспаретног навода нити означења ниједног уговора, са ким је исти потисиван и извршаван, ко је новац наплатио за услуге и тако изгледа читав извештај , такође нема стрикног навођења поједниначних износа нити нпр. навођења имена невладиних организација којима је из буџета општине вршено плаћање.

Инсистирамо да буџет мора бити тако састављен да када грађанин са просечним образовањем отвори извештај буџета, њему мора бити све разумљиво и јасно: коме је плаћено, по ком правном основу, колико, зашто и када, а не по принципу збирног обрачунавања који се не може контролисати.

Дејан Туфегџић је указао да недостаје мерења ефеката пружених услуга од стране уговорних страна, јер финансијски извештај о потрошеним средствима  није мерило  квалитета услуга, нити ефекта истих. Туфегџић је нагласио да је очигледно да је буџет неодржив, нарочито након губитка прихода од ЈП Пословни простор Земун и указао на проблем финансирање расхода за све запослене у овом обиму од 30% укупног буџета – предложено им је већ сада да о томе размишљају код израде следећег (чији ће нацрт већ у октобру морати да се креира). Он је затражио да се сви уговори објављују јавно и да на тај начин сви наши грађани добију квалитетну информацију.

Извештај о буџету је усвојен већином али је одборничка група “Доста је било” гласала против њеног усвајања.

zemun-stand

Одборници ДЈБ искористили су прилику да поставе питања која су им грађани почетком месеца доставили у непосредном контакту и разговору, а која се тичу углавном практичних питања уређења Земуна.

Ознаке

ДЈБ Млади

Коментар

Кликни овде да поставиш коментар