Beograd Prenosimo

Kontrolori u gradskom prevozu ne mogu podzakonskim aktom dobiti ovlašćenja da legitimišu građane

Prenosimo vam saopštenje Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti povodom protivustavnog uvođenja mogućnosti da kontrolori u javnom gradskom prevozu izdaju elektronske prekršajne naloge građanima.


Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti je povodom izmene Odluke o javnom linijskom prevozu putnika koje je juče usvojila Skupština Grada uputio pisma (istovetne sadržine) gradonačelniku Grada Beograda i predsedniku Skupština Grada Beograda.

gsp-beograd

Poverenik se, pre svega, osvrnuo na delove odluke koji predviđaju da kontrolori u gradskom prevozu i bez prisustva policije, odnosno komunalne policije mogu vršiti obradu podataka o ličnosti, odnosno utvrđivati identitet građana, te da su građani dužni da im te podatke daju.

S tim u vezi, poverenik je podsetio da Ustav Republike Srbije u članu 42. jemči zaštitu podataka o ličnosti. Stavom 2. istog člana, određeno je da se prikupljanje, držanje, obrada i korišćenje podataka o ličnosti uređuje zakonom. I odlukom Ustavnog suda Srbije sa sednice od 30. maja 2012. godine potvrđeno je da podzakonski akti ne mogu biti valjan pravni osnov za obradu podataka o ličnosti. Shodno navedenom i Zakon o zaštiti podataka o ličnosti predviđa da je obrada podataka o ličnosti dozvoljena ako se zasniva na nekoj zakonskoj odredbi ili na pristanku lica o čijim se podacima radi.

Odluka Skupštine grada je, razume se, akt podzakonske snage, pa ne može predstavljati osnov ni za „pravo“ kontrolora da utvrđuje identitet, odnosno obrađuje podatke o identitetu građana, ni za obavezu građana da im te podatke daju.

Poverenik je, ne dovodeći u pitanje značaj uređenja naplate javnog prevoza, skrenuo pažnju da se to može i mora činiti isključivo u granicama koje utvrđuju Ustav i zakoni, a da navedena odluka, u delu u kome se odnosi na obradu podataka o ličnosti, očito izlazi iz tih okvira, pa je neustavna i nezakonita. Stoga Poverenik očekuje da se nadležni organi Grada Beograda suzdrže od sprovođenja takve odluke, kako bi se izbegle moguće a neželjene reakcije građana, i kako ne bi bilo potrebe da preduzima druge korake u skladu sa ovlašćenjima poverenik, kao i da ga obaveste o tome.

Oznake
DJB Mladi

DJB Mladi

Komentar

Klikni ovde da postaviš komentar

  • Iskreno pitanje, kako bi DJB rešio jako slabu naplatu u gradskom prevozu?

    Takve kazne niko ne plaća jer znaju da sudovi ne rade. Mnogi ljudi nose ličnu kartu umesto markice jer znaju da će im za pet godina svi tu dugovi od kazni biti oprošteni jer sudovi ne rade, pa ovi iz GSP-a mole da građani koji duguju 200000 za kazne samo uplate 1000 ili nešto simbolično dinara i sve im je oprošteno.

    Po meni, jeste da mora da se sredi pravosuđe, ali je to dug proces i iskreno GSP, tj. Grad ne bi trebalo da čeka da se cela država sredi pa da oni počnu da naplaćuju prevoz.

    Činjenica je da je prevoz u BG-u dosta skup što, pred krađa, ljudi koji plaćaju plaćaju kartu i švercerima.