Војводина Саопштењe

Зрењанин: Град да врати бесправно од родитеља узет новац

Одборници покрета Доста је било у Скуштини Града Зрењанина иницирали су проширење дневног реда седнице тачком у оквиру које би се дискутовало о обавези Града да надокнади родитељима штету изазвану незаконито наплаћеним вишим износима накнаде за боравак детета у вртићу. Наравно, скуптинска већина на челу са СНС-ом је одбила да се о овој теми расправља.

ljuljaske-swing-493710_1920

Цена боравка деце у вртићу у Зрењанину није била у складу са законским одредбама, а родитељи имају право да траже накнаду штете. Ово је правни став Врховног касационог суда, којем су се обратили основни судови, тражећи мишљење ради уједначавања судске праксе, а због великог броја тужби родитеља широм Србије и различитих ставова судија у погледу правног основа за остваривање права грађана.

Како читамо у медијима владајућа коалиција често спомиње и наглашава колико је битно улагати у образовање и поспешивање наталитета, неке мале странке у оквиру ње готово непрестано шаљу саопстења нашем локалном листу како се треба помагати родитељима и висе пара трошити на децу и школовање, те је ово изузетна прилика да гласањем за тачку дневног реда коју у оквиру ове теме желимо да иницирамо покажу да заиста то и мисле, а не да пишу саопштења како би само несто причали што годи уху народа. То би било врло лицемерно са њихове стране…

Незаконита наплата рачуна за вртић односи се на период од 3. априла 2010. до 31. децембра 2014. године. На уплатницима су били много већи износи од законом прописаних 20 одсто од економске цене.

Према неким рачуницама, родитељи би на име преплаћених рачуна за четири године требало да добију између 150.000 и 300.000 динара по детету. И не само то, Град би морао у том случају морао да плати и судске пенале који свакако нису занемарљиви.

Закон о предшколском васпитању и образовању (“Сл.гласник РС” број 18/2010) у члану 9. прописује да јединица локалне самоуправе оснива предшколску установу док у члану 50. прописује да родитељ детета учествује у обезбеђивању средстава за остваривање делатности предшколске установе у висини од 20% од економске цене по детету, а да одлуку о висини цене доноси оснивач. Закон о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, број 72/2009) у члану 155. прописује начин финансирања делатности установе између осталог да се средства за финансирање утврђују на основу економске цене, а ближе услове и мерила за њено утврђење прописује министар. Чланом 159. је између осталог прописано да се у буџету јединица локалне самоуправе обезбеђују средства за остваривање делатности предшколског васпитања и образовања у висини од 80% од економске цене по детету док је у члану 180. прописано да ће се 6 одредбе члана 155. постепено примењивати почев од школске 2011/2012. годину, а да ће се одредбе члана 155. примењивати на све почев од школске 2014/2015. године.

Опште је позната чињеница, како из медија тако и из нашег непосредног окружења, да су многи родитељи или старатељи деце која су похађала предшколски програм од пет-шест година уназад, плаћали много веће износе од законом прописаних чиме су неспорно оштећени незаконитим радом (члан 172. ЗОО-а-равно лице одговара за штету коју његов орган проузрокује трећем лицу у вршењу или у вези са вршењем својих функција).
Имајући у виду тренутно стање и неспорну чињеницу да су сви родитељи или старатељи са предшколском установом закључили уговоре о пружању услуга на основу којих је предшколска установа наплаћивала цене услуга родитељима или старатељима, а да је Град, решењима утврђивао висину цена ових услуга, то су дужни да накнаде штету за незаконито плаћен виши износ и предшколска установа и Град. И у односу на предшколску установу и у односу на Град, основ потраживања је накнада штете, а одговорност је солидарна. Град је за сваку календарску годину решењима утврдио висину месечне цене услуга коју су корисници плаћали предшколској установи по закљученим уговорима. Ради се дакле о периодичним новчаним давањима која доспевају у једнаким временским интервалима (месечно), односно о повременим потраживањима из члана 372. ЗОО (закон о облигационим односима).

Како је град цену ових услуга утврдио супротно Закону о основама система образовања и васпитања, Закону о предшколском васпитању и образовању, одговара корисницима услуга по правилима о накнади штете из члана 172. ЗОО (неправилан или незаконит рад).

У прилог горњим тврдњама и праву родитеља и старатеља на накнаду штете говори и Правни став Грађанског одељења Врховног касационог суда, Спп 19/2015 од 9.2.2016. године.

Покрет Доста је било се залаже за увођење реда, одговорности јавних службеника, мерење њихових резултата и строго поштовање закона који регулишу нарочито функционисање јавног сектора. Из тог разлога нећемо одустати од потенцирања овог питања у Скупштини Града Зрењанина.

Одборничка група

покрета Доста је било – Саша Радуловић

у Скупштини Зрењанина

 

ДЈБ Војводина

Коментариши

Кликни овде да поставиш коментар