Autorski tekst Beograd Kultura

Kulturni centar Čukarice pretvoren u stranačko “pojilo”

Za predsednicu Nadzornog odbora Kulturnog centra Čukarica imenovana je Jefa Pelemiš. Odluka je doneta na četvrtoj sednici Skupštine. Pelemiš ima 28 godina, diplomu Fakulteta za kulturu i medije u Beogradu, i radni staž u kome je malo prodavala osiguranje, malo prodavala odeću i  od 2014. g. do danas bila rukovodilac projekata u Fondaciji Sveti Aleksandar Nevski (bliske SNP-u). Na internet stranici ove Fondacije nema informacija o bilo kakvim projektima, osim ako se dva okrugla stola u Medija centru (jedan iz 2015. i drugi iz 2016. god) mogu smatrati projektima.

Pre samo 4 meseca je na isto mesto bio imenovan Vuk Janković, sa biografijom u kojoj je pisalo da je 2005. god. počeo studije međunarodnog poslovanja na Megatrend univerzitetu, no sada je tek na četvrtoj godini, a deo radnog iskustva imao je na mestu likvidacionog upravnika firme Beoplan AD, čije su hartije isključene sa Beogradske berze. Janković je odlukom osnivača razrešen a na to mesto je imenovana Pelemiš. Ostaće misterija, zašto jer razrešenje nije obrazloženo.

Pelemiš treba da nadzire izvršenje budžeta KC Čukarica, koji za 2016. godinu prema nedavnom rebalansu dostiže 40.545.000 dinara (oko 330.000 evra). I to treba da čini u društvu 26-ogodišnje Snežane Maksimović, koja je završila Školu za umetničke zanate u Šapcu i izvesnu „Školu Dijana Centralni institut za konzervaciju“, nepostojeću na internetu. Nadzor će imati i Marina Petrović iz reda zaposlenih (bez biografije). Izvan svake sumnje je da kod Pelemiševe i Maksimovićeve (a verovatno i Petrovićeve) nema ni traga dokazu koji bi ukazivao da poznaju korporativno upravljanje ili finansije. Pitanje je kako će nadzirati poslovanje Kulturnog centra Čukarica.

Po pravilu, javno preduzeće (u šta barem nominalno spada Kulturni centar Čukarica) upravlja svojom imovinom u skladu sa zakonom i osnivačkim aktom, njegovu imovinu čine pravo svojine na pokretnim i nepokretnim stvarima, novčana sredstva i hartije od vrednosti i druga imovinska prava. Nadzorni odbor ne može preneti pravo odlučivanja o pitanjima iz svoje nadležnosti na direktora ili drugo lice u javnom preduzeću.

Tipično, nadzorni odbor:

  1. donosi dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja i odgovoran je za njihovo sprovođenje;
  2. donosi godišnji, odnosno trogodišnji program poslovanja, usklađen sa dugoročnim i srednjoročnim planom poslovne strategije i razvoja;
  3. usvaja izveštaj o stepenu realizacije godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja;
  4. usvaja tromesečni izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti;
  5. usvaja finansijske izveštaje;
  6. nadzire rad direktora;
  7. donosi statut;
  8. odlučuje o statusnim promenama, osnivanju drugih pravnih subjekata i ulaganju kapitala;
  9. donosi odluku o raspodeli dobiti, odnosno načinu pokrića gubitka itd.

Budimo realni, da li se iz svega ovoga stiče utisak da će nadzorni odbor Kulturnog centra Čukarica raditi ove poslove? Šta će se umesto toga dešavati sa nadzorom nad tim delom para iz budžeta GO Čukarica? Javna preduzeća ne mogu da služe za uhlebljivanje nestručnih partijskih kadrova jer je to siguran put u njihovo propadanje. Javna preduzeća ne smeju da služe kao novčana nagrada za stranačko angažovanje u predizbornoj kampanji ni kao izvor “prehranjivanja” poslušne stranačke vojske. Zato nam najpametniji i najsposobniji beže u inostranstvo, a javna preduzeća, institucije kulture i sve druge institucije u opštini i celoj državi propadaju.

Ivana Ivković
članica pokreta “Dosta je bilo” – Čukarica, Beograd

Prilozi
Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora
Rešenje o imenovanju predsednice Nadzornog odbora

DJB Mladi

Komentar

Klikni ovde da postaviš komentar

  • Kad ponestane radih mesta, upadaće nam u kuće i ko ima sobu viška, useljavaće. Kao posle rata što radiše komunisti.