Autorski tekst Beograd

Čukarica: Milioni iz budžeta za mobilne telefone

Iz opštinske kase Čukarice plaćaju se računi za mobilne telefone 178 opštinskih službenika. Za 2017. godinu biće izdvojeno  2.700.000 dinara, a za 2018. godinu 2.500.000 dinara. Najveći računi su predviđeni za predsednika opštine i skupštine opštine i njihove zamenike – po 5.000 dinara. Trošak je podveden pod “programske aktivnosti”. Odbornici Dosta je bilo tražili su da se ova nezakonita privilegija ukine.

cukarica

Na četvrtoj sednici SO Čukarica, u sredu, 26.10.2016. godine, usvojena je odluka o finansiranju programskih aktivnosti korisnika sredstava budžeta GO Čukarica za 2017. i 2018. godinu. Članom 3. ove odluke predviđeno je da deo prihoda iz budžeta GO Čukarica ide u korist uprave GO Čukarica za finansiranje troškova mobilne telefonije, koja je označena kao programska aktivnost.

U šturom obrazloženju stoji da je potrebno da se izvrši rezervacija sredstava za finansiranje dela predmetne obaveze za dve naredne godine, kako bi se omogućilo nesmetano funkcionisanje korisnika, uprave GO Čukarica.

Šta zvanično podrazumevaju programske aktivnosti? To su aktivnosti koje lokalna samouprava, odnosno, vladajuća većina, preduzima u cilju zadovoljenja potreba i unapređenja kvaliteta života građana koji žive na teritioriji opštine. To su aktivnosti iz oblasti lokalnog ekonomskog razvoja, komunalnih delatnosti, socijalne zaštite, zdravstvene zaštite, razvoja turizma, saobraćajne infrastrukture, osnovnog obrazovanja, razvoja kulture, sporta, I druge, koje su u nadležnosti opštine. Stoga se, kao logično, postavlja pitanje – kako su to troškovi mobilne telefonije funkcionera i zaposlenih u opštini programska aktivnost, odnosno, potreba građana?

Suština je da se novac iz budžeta opštine, koji pune građani Čukarice, a koji je predviđen za potrebe građana, oduzima od građana i, narodski rečeno, arči na mobilne impulse opštinara. Tu leži prvi problem.

Drugi problem kod ovog pitanja je u sledećem: osnov za posedovanje i korišćenje mobilnih telefona u službama opštine je Odluka predsednika opštine od 27.06.2016. godine, kojom se odobravaju limiti za beneficirano korišćenje službenih brojeva mobilnih telefona na teret budžeta opštine Čukarica, za 178 zaposlenih. Kao osnov za donošenje ove Odluke navodi se čl. 71. Zakona o budžetskom sistemu, kojim je u stavu 1 propisano da ‘’Funkcioner, odnosno rukovodilac direktnog, odnosno indirektnog korisnika budžetskih sredstava, odgovoran je za preuzimanje obaveza, njihovu verifikaciju, izdavanje naloga za plaćanje koje treba izvršiti iz sredstava organa kojim rukovodi i izdavanje naloga za uplatu sredstava koja pripadaju budžetu’’. Stav 2 istog člana propisuje: ’’Funkcioner, odnosno rukovodilac direktnog, odnosno indirektnog korisnika budžetskih sredstava odgovoran je za zakonitu, namensku, ekonomičnu i efikasnu upotrebu budžetskih aproprijacija. ‘’ Kao drugi osnov za Odluku predsednika opštine naveden je član 39. Statuta Gradske opštine Čukarica, kojim je, u smislu nadležnosti, propisano da je predsednik opštine naredbodavac izvršenja budžeta.

Na osnovu napred navedenog, postavlja se ključno pitanje, a to je zakonitost odluke predsednika opštine, obzirom na izreku čl. 71.stav 2. Zakona o budžetskom sistemu, u kome se traži od funkcionera, odnosno rukovodioca korisnika budžetskih sredstava, u ovom slučaju to je po Statutu predsednik opštine, da kod upotrebe budžetskih aproprijacija, budu ispunjena četiri važna uslova: zakonita, namenska, ekonomična i efikasna upotreba tih sredstava.

Ovi uslovi nisu ispunjeni kod donošenja ovakve odluke, gde je čak 178 zaposlenih, bezmalo svi, steklo privilegiju službenih mobilnih telefona, pored korišćenja fiksne telefonije, sa koje mogu da pozivaju i mobilne brojeve. Odbornici su svedoci takvih poziva, jer ih nismo dobijali sa službenih mobilnih brojeva, već sa fiksnih brojeva opštine.

Nema ni kontrole nad mogućnostima zloupotrebe službenih telefona u privatne svrhe, osim predviđenog limita u potrošnji. Odeljenje za finansije i privredu opštinenema obavezu  da kontroliše listinge pozivanih brojeva. Obzirom da se sa fiksnih brojeva opštine pozivaju građani na mobilne uređaje, onda je logično I da ostaje veći broj slobodnih impulsa na službenim mobilnim telefonima, koji se mogu iskorisiti u private svrhe. Dakle, nije ispunjen uslov namenskog trošenja.

Osim inspekcijskih službenika, kojima je u opisu posla terenski rad i čiji limit iznosi 1.000 dinara mesečno, nema logike da limit potrošnje predsednika opštine i njegovog zamenika iznosi čak 5000 dinara. To je funkcionerska privilegija.

Prethodnim Pravilnikom iz 2009. godine, korišćenje saobraćaja u mobilnoj telefoniji bilo je odobreno za postavljena i izabrana lica i određen broj zaposlenih. Taj ‘’određen broj zaposlenih’’ se odlukom nove vladajuće većine, preneo na ogroman broj zaposlenih.

Pošto nisu ispunjeni navedeni uslovi iz Zakona o budžetskom sistemu, samim tim ni odluka predsednika opštine ne može biti zakonita, što je prvi uslov da bi mogla biti primenjena. Tu dolazimo do pitanja odgovornosti, jer se odluka i dalje primenjuje. Ovakvom odlukom stvoren je veliki teret za budžet opštine, koji je i inače siromašan, a iz koga se najvećim delom finansiraju zarade funkcionera i zaposlenih u opštini.

Odbor DJB zatražio je od opštinskih funkcionera da se novac predviđen za potrebe građana, ne troši na mobilne impulse 178 opštinara. Zahtev odbornika DJB nije naišao na odobravanje. Štaviše, opštinski funkcioneri grčevito su branili privilegije pozivajući se na ustaljenu praksu

Opštinski funkcioneri imaju visoka, natprosečna primanja i nezakonite privilegije. U toku naredne dve godine će 5,2 miliona dinara novca građana biti utrošeno na mobilne impulse opštinara, umesto na, recimo, zaštitu dece, starih i invalidnih lica.

Ovo je primer lošeg upravljanja opštinom i neracionalnog trošenja sredstava budžeta zarad ličnih privilegija. Odbor Djb se zalaže za poštovanje i primenu principa dobrog upravljanja. Ti principi, između ostalog, nalažu transparentnost rada lokalne samouprave, zakonitost u radu, efektivnost, efikasnost i racionalnost trošenja budžetskih sredstava i otvorenost za potrebe građana. Nije dovoljno samo deklarativno se zalagati za ove principe. Neophodno ih je poštovati i primenjivati u svakom segmentu upravljanja opštinom. Našom opštinom.

Biljana Andrić Milovanović
odbornica Dosta je bilo, Čukarica

Prilog
Spisak korisnika službenih telefona sa limitima

pravilnik-i-odluka-mobilni-telefoni

Odluka o “programskim aktivnostima”

predlog-odluke-o-finansiranju-programskih-aktivnosti-korisnika-sredstava-budzeta

DJB Mladi

DJB Mladi

Komentari

Klikni ovde da postaviš komentar

 • Odlican tekst. Molim da se istrazi zauzimanje javne povrsine i nebezbedno uzimanje struje za luna park na Vidikovcu preko puta McDonaldsa.

  • Opštinski odbor DJB Čukarica će svakako ispitati i obavestiti građane i o ovom slučaju. Zahvaljujemo na sugestiji i pozivamo sve građane sa Čukarice da nam se pridruže u borbi za pravednije i uređenije društvo. Ukoliko imate slična zapažanja, pošaljite ih na adresu cukarica@dostajebilo.rs. Hvala.

 • Dosta neprecizan tekst, doduše razumljivo jer ukoliko se neko nikada nije konkretno susreo sa ovom procedurom može lako da pomisli da je reč o nepotrebnom trošku. Što se tiče visokih funkcionera na mnogim opštinama je i ta privilegija ukinuta, i ako smatram to više populizmom od konkretnog rešavanja problema, slažem se da može i u ovom slučaju da se ukine. Što se tiče ostalih opštinskih radnika, svi oni koriste službene telefone, koliko potroše toliko opština uplaćuje Telekomu. Zatim računovođa tu potrošnju obračunava kroz umanjenje plate i zatim se taj iznos vraća u opštinski budžet. Što se može videti kroz revizorski izveštaj.
  Reći da se iz budžeta isplaćuju telefoni svim zaposlenima čak i zvuči nelogično, jer koji je interes partije da svim radnicima vrši takvu isplatu, umesto onda da i taj novac dodeli svojim kadrovima. Nakon što proverite knjige možete se uveriti da je informacija pogrešna, ali zato što su u pitanju službeni telefoni opština mora da izvrši grupnu isplatu, jer Telekom ne interesuje ko je šta trošio, a opština sama nakon toga vrši obračun po dospelim računima.
  Nemam nameru da degradiram tekst, koji je u jednom delu tačan, samo ovakav vid pisanja često izaziva dodatnu zabunu i zato ipak ponekad treba sve detaljnije proveriti jer se može desiti da se dodatno stvara jaz između ‘običnih ljudi’ i ‘neobičnih opštinara’ koji su takođe možda upravo naši glasači. Ne možemo uvek vikati vuk.

  • Ne znam da li ste pročitali ceo tekst, ili bar pogledali dokumente koje smo objavili, pre svega odluku predsednika opštine Čukarica gde se jasno vidi da čak 178 funkcionera I zaposlenih koristi službene mobilne telefone na teret budžeta. To je činjenica, ne pretpostavka. Šta mislite, zašto ovih podataka nema na sajtu opštne, zašto nije transparentno? Drugo, ako visoki funkcioneri opštine imaju veoma visoka primanja, da li mislite da nisu u stanju da sami snose troškove telefonskog saobraćaja? Zašto bi građani koji pune budžet morali da snose troškove visokih zarada funkcionera I zaposlenih, I još uz to I milionske troškove za službene telefone? I, pritom, da iz budžeta plaćamo I troškove fiksne telefonije, a svedoci smo zloupotreba kod oba vida telefonskog saobraćaja. To je duplo veći teret za budžet, a istinska kontrola ne postoji. Mora se uvesti red u svakom segmentu upravljanja opštinom.

  • Pa pobogu to je u svakoj opštini tako, kako mislite da se plaća službeni telefon, preko privatnog računa?! Napisao sam vam gore iznad da opština plaća kolektivno službene telefone preko svog računa, a zatim umanjuje platu za potrošenu sumu svakom zaposlenom pojedinačno. Proverite malo informacije pre nego što isforsirate populizam.
   Druga stvar, koja nikako ne ide jedno sa drugim. Pokret se zalaže da na vodećim mestima budu ispravni, obrazovani, sposobni ljudi puni iskustva, ali ne bi trebalo da imaju nikakve „povlastice“, pa ko je takav neće nikada ni hteti da radi tu, nego negde gde se rad i iskustvo ceni. Pa pobogu i taj službeni telefon se koristi i za službene razgovore, zasto bi neko placao to iz svog dzepa? Jel zaista mislite da je za predsednika opstine mnogo navedeni limit, a da nije cista demagogija ?

 • Kada ce se rukovodstvo opstine pozabaviti prljavim ulicama i javnim povrsinama.U Ljeskoj ulici (pocetak( ziveli su Romi koji su raseljeni i iza njih je ostala gomila otpada koji su skupljali.

 • Kada će se u naslovima vesti sa Čukarice pojaviti i neka fotografija sa ove opštine. Stalno potencirate ovu fotografiju naselja Vidikovac, opština Rakovica. Ovako ne delujete ozbiljno. Hvala

 • Poštovani, Aki, sve I da je u svim opštinama isti slučaj sa službenim mobilnim telefonima, to nikako ne znači da je to ispravno I zakonito. Nije tačno to što ste napisali, jer se zaposlenima skida od plate samo ako prekorače limit, a do limita se plaća iz budžeta, I to u ovim iznosima navedenm u tekstu, a oni su milionski, I pritom su sad uzeti iz budžeta predviđenog za potrebe građana. Dalje, opštinski službenici, su samo ime kaže, u službi građana, a to samo po sebi isključuje bilo kakav vid povlastica. Tako je u normalnim državama, I zato u tim državama nije atraktivno baviti se politikom, niti raditi u državnoj službi, jer kod njih postoji ogromna odgovornost prema građanima, dok je kod nas to sinonim za povlašćen položaj u društvu. Naravno da ovo nije demagogija, već uvođenje reda. Funkcioneri maju veoma visoka primanja, koja takođe nemaju čime opravdati, obzirom da su nadležnosit na lokalu male, pa samim tim i obim posla koji oni obavljaju, pa bi bilo pošteno da sami snose troškove. Službeni mobilni se najmanje koriste u službene svrhe, to smo se I mi sami uverili, fiksni telefoni se zlouotrebljavaju, sa njih se obilato pozivaju brojevi mobilne telefonije, čega smo takođe svedoci, a znamo da se ti impulsi skupo plaćaju. Sve to niko ne kontroiše. I sve ide na teret građana. Dakle, zloupotreba, nenamenski trošak I nedostatak kontrole stvaraju oogroman trošak, a ceh plaćaju građani. To su činjenice I to treba menjati.Ovo pitanje bi moralo sistemski da se uredi u smislu potreba, mogućnosti I u smislu kontrole, a ne davati funkcionerima na volju, a građanima na teret.