Ауторски текст Београд Култура

Чукарица: (Не)културна политика

У понедељак 28.11.2016 одржана је 5 седница скупштине општине Чукарица на којој је владајућа коалиција усвојила измене оснивачких аката културних установа „Галерија 73“ и „КЦ Чукарица“ да би их ускладила са Законом о култури. Овиме се уводи ново радно место програмског директора који ће имати дужности и обавезе које је до сада обављао директор установе.

За „Галерију 73“ то значи да ће број чланова управних и надзорних тела који примају новчане надокнаде за свој рад бити повећан на 8 иако су предвиђена само 4 радна места. „Галерија 73“ тренутно има једног директора, 3 члана управног одбора и 3 члана надзорног одбора.

Средстава планирана за плате запослених и надокнаде члановима управних и надзорних тела далеко превазилазе средства намењена програмској активности па се поставља питање, да ли је суштина установе у платама и накнадама или у култури због које и постоји. Ради јасније слике о (не)културној политици владајуће коалиције на општини Чукарица у наставку прилажемо извештај о планираним и утрошеним средствима за првих 9 месеци установе „Галерија 73“.

Одборници покрета Доста је било критиковали су ове измене и у складу са тим ставом гласали против усвајања. На некој од следећих седница се очекује и именовање програмског директора  за кога се надамо да ће имати барем квалификације које та позиција захтева и радно искуство и способности који могу унапредити рад културних установа и свеукупно стање културе на општини Чукарица.

ОПИС ПЛАНИРАНО УТРОШЕНО % РЕАЛИЗАЦИЈА % ОД ПЛАНИРАНО % ОД УКУПНО УТРОШЕНО
ПЛАТЕ И ДОПРИНОСИ ЗАПОСЛЕНИХ 4,550,300.00 1,918,668.00 42,17 46,98 38,5
НАКНАДЕ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА 1,500,000.00 1,032,973.00 68,86 15,49 20,73
ТРОШКОВИ ( ПЛАТНИ ПРОМЕТ, СТРУЈА, КОМУНАЛИЈЕ…) 1,244,000.00 734,859.00 59,07 12,84 14,75
ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ( ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ И МАТЕРИЈАЛИ) 2,132,000.00 1,146,655.00 53,78 22,01 23,01
УСЛУГЕ КУЛТУРЕ-ПОСТАВКА 260,000.00 150,000.00 57,69 2,68 3,01
УКУПНО: 9,686,300.00 4,983,155.00 51,45 100 100

Мирко Бенаћ
одборник у Скупштини ГО Чукарица
члан покрета „Доста је било“, Београд – Чукарица

ДЈБ Млади

Коментариши

Кликни овде да поставиш коментар