Ауторски текст Јужна Србија

Лесковац: Колапс у најави

Драги Лесковчани, заборавите на уређење и изградњу улица, путева и остале путне инфраструктуре (мостова, пропуста…), уређење и изградњу тргова, зелених површина, пешачких стаза и тротоара, јавне расвете, планирање и пројектовање осталих јавних објеката, било какво одржавање локалних путева и улица – то јест периодично „летње“ и „зимско“ одржавање …

leskovac

Дирекција за урбанизам и зградњу града Лесковца биће угашена, а да посао који је радила није пребачен на општинске службе. Изменама и допунама Закона о буџетском систему (“Сл. гласник РС”, 103/2015), јавна предузећа, дирекције и фондови изгубили су статус индиректног буџетског корисника. Јединице локалне самоуправе биле су у обавези да до 1. децембра 2016. године ускладе одлуке о буџету за ту годину са новим законским одредбама којима су јавна предузећа, дирекције и фондови изгубили право да буду финансирани из буџета.

Град Лесковац НИЈЕ  испоштовао законски (продужени) рок у којем су јавна предузећа и фондови у оквиру градских надлежности требало да се трансформишу. То ће за последицу имати гашење неких јавних предузећа … рецимо Дирекције?

Навешћу само неке од надлежности Дирекције за урбанизам и и зградњу града Лесковца:

  • Стручни послови урбанистичког планирања и пројектовања.
  • Припрема предлоге средњорочних и годишњих програма уређивања грађевинског земљишта.
  • Уређење грађевинско земљиште и вршење послова организације финансирања и изградње објеката комуналне инфраструктуре.
  • Израђује све потребне предлоге и елаборате за уступање земљишта, утврђује елементе за формирање почетне цене земљишта које се уступа, припрема предлоге за расписивање огласа. 
  • Закључује Уговоре са инвеститорима о регулисању међусобних права и обавеза у вези са уређивање грађевинског земљишта и изградњу објеката.
  • Води информациону основу о градском грађевинском земљишту и свим изграђеним објектима на том земљишту.
  • Врши послове организације, координације грађења и стручног надзора над изградњом објеката који се финансирају средствима Општине и Месних заједница.
  • Израђује техничку документацију за објекте за потребе Општине и Месних заједница.
  • Спроводи одлуке које се односе на делатности и развој јавних комуналних предузећа.
  • Врши послове организације изградње и реконструкције, одржавања, заштите, развоја и управљања локалним и некатегорисаним путевима и улицама на подручју Града.

Гашење Дирекције за собом повлачи и гашење Управљача локалним путевима (према Закону о путевима), а престаје и  контрола и стручни надзор над комуналним делатностима јавних комуналних предузећа којима је Град поверио комуналне делатности према Закону о комуналним делатностима (на основу којих и постоје ЈКП Водовод, ЈКП Комуналац, ЈКП Грделица… )

Шта је са огромним бројем људи који раде у овим јавним предузећима (тренутно 105 само у Дирекцији)? Уколико изузмемо 10-15% партијских паразита који су се у Дирекцију или неки од фондова увалили захваљујући својим страначким „залагањима“ , већину упошљеника чине заиста стручни људи који годинама и деценијама раде неопходне послове за функционисање града од 144.000 становника и 144 насељених места, град познат по томе што по броју насеља најразуђенији у Србији.

Истини за вољу, има градова и општина који су „успешно“ угасили Дирекције и друге фондове и установе. Упошљенике су, као што претпостављате, прерасподели по другим јавним предузећима или буџетским установама – јер су тако у могућности. КАКО, када је Законом о забрани запошљавања ЗАБРАЊЕНО да се запошљавају  – то је питање које ћемо поставити врло брзо.

Како Закон каже да буџетски систем обезбеђује свеобухватне, релевантне и поуздане информације о раду Владе, а приоритетни буџетски циљеви у припреми и извршењу буџета су и макроекономска стабилност, ниска инфлација, економски развој, подстицање регионалног развоја и смањење финансијског ризика Републике Србије  (2), као грађанка  закључујем да ни локалним, а ни републичким фараонима, до нас грађана не да није стало – већ се сада већ отворено спрдају са нама.

Проверите у својим градовима и општинама јесу ли и они закаснили или су можда заборавили да „трансформишу“ или угасе дирекције и фондове (руку на срце, сам Закон је катастрофалан, али то је већ друга проблематика). При томе не заборавите да се локални буџети усвајају тек након усвајања републичког који је на дневном реду Народне скупштине, а чији раздели и главе требају да садрже и средства намењена локалним самоуправама.

Последице нестручности и неодговорности дугорочно ће утицати на наше животе и на животе наше деце. Уколико након ових скакаваца уопште остане жита у амбарима.

Оливера Јовић
координаторка покрета “Доста је било”, Лесковац

Корисни линкови:

Препоруке за усаглашавање локалних буџета са изменама Закона о буџетском систему – промена дефиниције индиректних буџетских корисника

Закон о буџетском систему

Доста је било

Коментариши

Кликни овде да поставиш коментар